Fortsæt til indhold

Koordinator af operative aktiviteter ved Air Control Wing - Genopslag


Koordinator af operative aktiviteter ved Air Control Wing - Genopslag

Har du mod på et afvekslende og meningsfuldt job, der giver bred indsigt i driften af Flyvevåbnets operative aktiviteter? Har du flair for koordination af aktiviteter på tværs af enheder?
Så tilbyder Air Control Wing en stilling ved enhedens operative koordinationselement.
Om os
Operations Sustainment sektionen ved Air Control Wing består af en sektionschef og en næst-kommanderende samt et koordinationselement og et planlægningselement med hhv. fire og syv medarbejdere.

Koordinationselementet (også kaldet Operations Sustainment Coordination (OSC)) har ansvaret for at opdatere og vedligeholde den overordnede driftsplan/aktivitetsoversigt (AKOS) for hele Air Control Wing, herunder tilsikre tværorganisatorisk koordination af aktiviteter i tid og rum, både internt i Air Control Wing og med forskellige eksterne myndigheder.

OSC er også omdrejningspunktet for Air Control Wings Mission Manager-funktion, der løbende støtter og holder kontakt med enhedens forskellige bidrag udsendt i internationale operationer (INTOPS). OSC er i den forbindelse bl.a. ansvarlig for at planlægge og gennemføre de særlige aktiviteter, der er nødvendige for at klargøre udpeget personel til udsendelse med enhedens bidrag.
Om stillingen
Du vil blive en del af et element, der samarbejder tæt om mange forskelligartede opgaver. Du vil ikke umiddelbart have et formelt ledelsesansvar ift. dine øvrige kollegaer i elementet, men det tilstræbes, at alle elementets medarbejdere opbygger kendskab til de fleste af elementets arbejdsopgaver, og derfor over tid kan tage selvstændigt ansvar for at håndtere disse.
Dette kræver naturligvis en del af elementets medarbejdere, men det medvirker også til en afvekslende og meningsfuld hverdag, hvor dagene sjældent er ens.

Dine daglige arbejdsopgaver vil først og fremmest omfatte sagsbehandling og tilhørende kommunikation (oftest via mails) i relation til elementets primære opgaver med koordination af enhedens aktiviteter, vedligeholdelse af AKOS samt klargøring af personel til INTOPS.

Der vil dog også være andre mindre regelmæssige opgaver, hvor du skal agere mødeleder, afholde briefinger eller indgå i projektarbejde som repræsentant for sektionen.
Der er desuden en bred vifte af muligheder for yderligere jobindhold, afhængigt af din faglige baggrund og personlige kompetencer, eksempelvis vedligeholdelse af operativ status og deltagelse i operativ tjeneste ved CRC Karup, varetagelse af opgaver irt. flyvesikkerhed (FLYSIK) eller inden for kollegastøtte.

Hverdagen i elementet er præget af humor med højt til loftet, og dine kollegaer i såvel elementet som resten af sektionen er altid klar med hjælp og gode råd. Der vil desuden være mulighed for en stor grad af selvstændighed i opgaveløsningen samt gode muligheder for at arbejde hjemmefra.
Om dig
Du er oversergent eller som minimum sergent med potentiale for at avancere til oversergent på længere sigt. En operativ baggrund i Flyvevåbnet er en fordel, men ikke et krav.

Du er indstillet på at arbejde i en sektion, hvor også du ønsker at bidrage til et fortsat godt arbejdsmiljø og en god omgangstone samt at møde andre med godt humør.

Du kan se dig selv i en stilling som sagsbehandler med primært kontorarbejde og en til tider travl hverdag.

Du er ansvarsfuld og har en god ordenssans samt lyst til at arbejde struktureret med diverse planer, oversigter, regneark, hjemmesider og IT-programmer.

Elementets opgaver kræver evne til at kommunikere klart og tydeligt samt skabe orden og overblik til gavn for såvel interne som eksterne samarbejdspartnere. Det er derfor vigtigt, at du formår at bruge Microsoft Office-programmer – særligt Word og Excel – og er god til at udtrykke dig på skrift.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sektionschef major Jasper K. Mikkelsen på telefon 72 84 53 00.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-BA-BS256@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 7. november 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat 1. december 2021 eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing værner om Danmarks sikkerhed ved at være Forsvarets øjne og ører om dagen og om natten.
Året rundt overvåger og kontrollerer vi dansk luftrum samt indsætter fly til beskyttelse af Danmark. Air Control Wing deltager også i internationale missioner og er for tiden indsat i Mellemøsten.
Air Control Wing skaber resultater med opgaveløsningen i centrum.
Air Control Wing er en god og fleksibel arbejdsplads – med plads til både arbejds- og familieliv. Medarbejderne er vores styrke og vigtigste ressource.

Air Control Wing er en operativ wing i Flyvevåbnet. Wingen har hovedsæde i Karup med enheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm).
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

07.11.2021

Indrykningsdato

04.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent