Fortsæt til indhold

Militær Lager- og logistikoperatør til Forsynhingscenter Skrydstrup - (Genopslag)


Militær Lager- og logistikoperatør til Forsyningscenter Skrydstrup - (Genopslag)

Kunne du tænke dig et job som Lager- og logistikoperatør ved Forsyningscenter Skrydstrup beliggende på Flyvestation Skrydstrup?
Om os
Vi er en del af Supply Chain Divisionen, som er en moderne logistik virksomhed, der støtter Forsvarets soldater og øvrige medarbejdere med forsyninger.

Supply Chain Divisionen har fokus på betjening og støtte til Forsvaret med særlig vægt på kundeorientering og service. Supply Chain Divisionen vægter i det fremadrettede arbejde at få alle forretningsgange optimeret, og på at udvide planlægningshorisonten.

Forsyningscentret i Skrydstrup er en del af Forsyningsafdelingen, som varetager genforsyningen til koncernens enheder og soldater indsat inden for landets grænser såvel som udenfor.

Vi er både civile og militære medarbejdere, vi har en uformel tone, men sætter vores faglighed, og det at kunne yde en rigtig god og stabil service for vores kunder højt.
Om stillingen
Stillingen er en militær stilling som Lager- og logistikoperatør med opgaver indenfor primært mundering.

Arbejdet foregår primært ved Forsyningscentret i Skrydstrup, men med enkelte arbejdsdage ved Slesvigske Fodregiment i Haderslev, hvor vi gennemfører bl.a. iklædninger af værnepligtige.

Udover Flyvestationen i Skrydstrup og Slesvigske Fodregiment servicerer vi også Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet med både mundering og materiel. Jobbet, som opgavemæssigt spænder bredt, giver dig en masse spændende opgaver og nogle brede rammer, hvor du kan prøve dine færdigheder af og få en god og aktiv hverdag med en stor og bred kundekontakt
Om dig
Du er konstabel, overkonstabel eller overkonstabel af 1. grad.

Vores forventninger til dig som Lager- og logistikoperatør er, at du har en relevant uddannelse inden for lager eller logistik, har certifikat til gaffeltruck, har kendskab til SAP - gerne modulerne i myndighedsbeholdning og lagerbeholdning, samt er indstillet på at tage supplerende kurser ved behov.

Ansvarlighed og kvalitet er grundlæggende værdier for Forsvaret, og vi forventer, at du vil arbejde på at tage ansvar for, og være med til at præge de opgaver, du bliver stillet overfor. Det kræver, at du lægger energi i dit arbejde, at du er en engageret og initiativrig person, som kan lide at samarbejde med andre, og kan arbejde selvstændigt med pålagte opgaver.

Vi forventer, at du lægger energi i dit arbejde, at du som person er engageret og initiativrig samt kan lide at samarbejde med andre, men når situationen nødvendiggør det også evner at arbejde selvstændigt med de pålagte opgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen kan besættes af en KS, OKS eller OKS-1. Stillingen er en værns fælles stilling.

HKKF
Stillingen er en faglært konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

CS
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om arbejdspladsen, er du velkommen til at kontakte lederen for Forsyningscenter Skrydstrup, Chefsergent Flemming Nielsen, på telefon 25 55 27 80.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er den 25. oktober 2021. Vi forventer at afholde samtaler løbende. Tiltrædelse snarest muligt derefter.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaf-fer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

25.10.2021

Indrykningsdato

04.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent