Fortsæt til indhold

Bjærgningshjælper til Bjærgningssektionen ved Stabskompagniet, I Panserinfanteribataljon


Bjærgningshjælper til Bjærgningssektionen ved Stabskompagniet, I Panserinfanteribataljon

Kan du levere som specialist og være den alle andre ser på til løsning af en opgave, uden at ryste på hånden?
Vil du opøve en højere forståelse af bataljonens indsættelse og formålet med det hele?
Om os
Bjærgningssektionen er en del af Stabskompagniet i Slagelse.

Ved kompagniet hersker en ærlig og direkte dialog mellem alle. Vi er stolte over at have en professionel enhed med et højt fagligt niveau, hvor vi hver dag stræber imod at være Hærens bedste stabskompagni.

Vi lægger vægt på at vores medarbejdere trives, og at der, til trods for det høje tempo i perioder, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling, både inden for funktionen og mod den næste.

Bjærgningssektionen er en enhed hvor det faglige niveau er højt og hvor der altid findes en løsning på de opgaver som sektionen stilles overfor. Sektionen gennemfører primært bjærgningsopgaver i rammen af bataljonen, men støtter også med løfte- og transportopgaver på tværs i garnisonen.

Bjærgningssektionen består af:
2 stk. WISENT (panserbjærger) Fører, Skytte, kører
2 stk. MILLER (hjulbjærger) Fører, kører

Kompagniet gennemfører opstilling i 2021 og NRI beredskab i 2022. Under NRI er der planlagt en øvelse i udlandet i marts måned 2021.
Om stillingen
Vi søger bjærgningshjælpere som skal indgå som besætningsmedlem på bjærgningsvognen, enten WISENT eller MILLER.

Funktionen for besætningsmedlemmet vil blive enten kører/signalmand, eller bjærgningshjælper/skytte/sygehjælper. Ud over at bidrage til den daglige tjeneste, vil du forventes at skulle støtte med klargøring og vedligehold af bjærgningsvognen, dens materiel og våbensystemer.
Ud over besætningsfunktionen, så får du også en specialistuddannelse inden for bjærgning, frigørelse m.m.

Du skal være forberedt på at indgå i et hold der tilkaldt som sidste udvej; der er ikke andre end jer. Derudover er der ofte kun et forsøg, enhver fejl vil gøre situationen værre.

Den endelige beslutning om funktion på den pansrede bjærgningsvogn eller hjulbjærger vil blive besluttet efter evt. nødvendig uddannelse og en rutineringsperiode af nogle måneders varighed.
Desuden vil der, efter endt uddannelse, være muligt at skifte rundt for fleksibilitetens skyld.

Du kan forvente en del kursus og øvelsesaktivitet i forbindelse med uddannelsen og skal derfor være afklaret med i perioder at være mange dage væk fra hjemmet.
Om dig
Du skal som minimum være udnævnt til konstabel.

Arbejdet som bjærgningsmand kræver stor fleksibilitet. Til tider kan hverdagen være præget af lange perioder uden opgaver på det primære arbejdsområde.

Når der opstår behov for løsning af bjærgningsopgaver sker det ofte med kort varsel, opgaverne er ofte fysisk krævende og tager lang tid at løse.
Som udgangspunkt løses alle opgaver øjeblikkeligt når de opstår, uanset geografisk placering og tidsforbrug i forhold til daglig tjeneste.

Du skal være fysisk stærk og have et godt praktisk håndelag.

Du skal have interesse og god forståelse for mekanik og i særdeleshed mekanik som indgår i pansrede- og hjulkøretøjer.

Derudover skal du være interesseret i at øge din teoretiske, tekniske og mekaniske viden og arbejde teoretisk med blandt andet matematik.

Du skal kunne erhverve kørekort, såfremt du ikke har det.

Det forventes at du har gode kundskaber i matematik. Ligeledes er det ønskeligt, at du kan håndtere både mundtlig og skriftlig engelsk.

Vi forventer, at du er villig til at forrette tjeneste ved bjærgningssektionen i en årrække, hvor vi vil kvittere med udvikling af allerhøjste klasse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Stabskompagniet, kaptajn Robert Mørck på telefon 20 83 53 01 eller på mail på GHR-1B-000A@MIL.DK.

Alternativt kan sektionsfører oversergent Henrik Julegaard Jensen kontaktes på telefon 25 66 48 36 eller på mail på GHR-1B-030A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 28. november 2021 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse snarest, men vi venter gerne på den rette kandidat.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
 
OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.

Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

28.11.2021

Indrykningsdato

04.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent