Fortsæt til indhold

Kontorhjælper til Personeladministrationselementet ved Den Kongelige Livgarde


Kontorhjælper til Personeladministrationselementet ved Den Kongelige Livgarde

Brænder du for personeladministration og har du lyst til at være en del af administrationen ved Den Kongelige Livgarde?

Om os
Det Personeladministrative Element ved Den Kongelige Livgarde, er beliggende på Garderkasernen i Høvelte, ved Birkerød i Nordsjælland.

Elementet består af en chefsergent, en seniorsergent, otte korporaler, syv konstabler, samt en civil ansat medarbejder.

Elementet varetager centralt alle administrative opgaver ved Den Kongelige Livgarde på Garderkasernen i Høvelte samt ved Vagtkompagniet i København.
Om stillingen
Du administrerer dagligt personel tjenestegørende ved Den Kongelige Livgarde.
Herunder indgår bl.a. følgende opgaver:
Arbejdstid, rejseafregning, personel stamdata, sikkerhedsgodkendelser, disciplinarsager, kursus administration og meget andet.

Elementet er opdelt i teams og alle medarbejdere er dedikeret til et kompagni eller en bataljonsstab, med et stort ansvarsområde for den enkelte kontorhjælper.

Stillingen vil være et rigtigt godt springbræt, hvis du senere ønsker en karriere indenfor administration og HR i Forsvaret eller i den private sektor.

Arbejdstiden er som udgangspunkt indenfor normal tjenestetid, med fleksible komme/gå tider, samt mulighed for at arbejde hjemmefra.
Om dig
Du er i konstabelgruppen.

Såfremt du er konstabelelev, så skal du underskrive en uddannelsesaftale med henblik på at du gennemfører og består Hærens reaktionsstyrkeuddannelse, idet kravet til stillingen er, at du er udnævnt konstabel.

Du skal have et ønske om at være en del af administrationen.
Du kan med fordel have en baggrund fra andre administrative stillinger i Forsvaret eller i den civile sektor.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med SAP, da det vil blive dit primære arbejdsværktøj.

Har du ikke administrativ erfaring, skal du være indstillet på, at du skal oplæres i funktionen, herunder at du skal på diverse kurser.

Hvis du ikke allerede har et svendebrev som kontorassistent, har du mulighed for at opnå dette over en kortere eller længere periode i stillingen, alt efter dit administrative erfarings niveau, samt øvrige relevante kurser og uddannelser.

Vi forventer, at du som kontorhjælper kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, således at du bidrager professionelt til elementets opgaveløsning.
Du er god til at samarbejde med alle, uanset grad og niveau. Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter at levere et godt resultat.

Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer du møder i et administrativt miljø.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte lederen af Personeladministrationselementet, chefsergent Michael Larsen på mail LG-G-ADM01@MIL.DK eller telefon 41 86 04 00.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 24. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

04.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent