Fortsæt til indhold

Rådighedsstilling - Stabshjælper af reserven ved Hærkommandoens operationscenter (Genopslag)


Rådighedsstilling – Stabshjælper af reserven til Hærkommandoens operationscenter (Genopslag)

Ønsker du at have en tilknytning til Forsvaret ved siden af din civile karriere? Brænder du for områderne styrkegenerering, opstilling og aktivering af Hærens styrker? Så er det måske dig vi mangler til en af vores reservestillinger.
Om os
Hærens væsentligste opgave er at opstille og uddanne landmilitære enheder til både indsættelser og beredskaber.
Hærkommandoens stab vil uddanne reservister med særligt fokus på at varetage opgaver i National Landoperative Center (NLOC) med henblik på at løse opgaver i samarbejde med Hærens myndigheder/dispositionsenheder. Vores reservister indgår i stab Hærkommando under den struktur, der er etableret og skal skabes ved en beredskabsforøgelse.

Hærkommandoen er organiseret i en G1-G8 struktur, en Kontrol- og Ledelsessektion samt en FO-organisation. Reservister ved staben er således indtrådt i de enkelte sektioner – og operations- og planlægningscenter – når de etableres. Alle reservister skal virke i en struktur, der består af fastansatte og reservister. Opgaverne skal løses med udgangspunkt i hovedkvarteret for Hæren i Karup og i de faciliteter, der er til rådighed for Hærens opgaveløsning.

Operationscentret opstilles i rammen af Hærkommandoens operationssektion – G3, der til hverdag varetager de opgaver, der er relateret til de nationale landmilitære indsættelser til bistand for det øvrige samfund. Operationscentret består af et antal vagthold og en planlægningscelle.

Ved G3 løser vi opgaver, der er relateret til styrkegenerering, indsættelse af styrker nationalt og vi skal ved beredskabsforøgelse kunne løse alle landmilitære opgaver 24/7. Til håndtering af kriser og krig skal vi derfor kunne øge kapaciteten og øge bemandingen af operationscentret.

Vi har en række opgaver, der løses i fred og krisetid, hvor reservister med god operativ erfaring kan bringes i spil.

G3 består til hverdag af en oberstløjtnant, tre majorer, to kaptajner og en seniorsergent. Vi håber på sigt at kunne bemande alle vores reservestillinger, hvor vi får brug for to majorer, syv kaptajner, to seniorsergenter og tre konstabler.
Om stillingen
• Din hovedopgave er at varetage funktionen som stabshjælper og støtte vagtholdets samlede opgaveløsning.
• Du skal støtte operationsbefalingsmanden med blandt andet drift af SITAWARE (C2IS), opdatering af situationskort og oversigtstavler.
• Du kommer også til at bistå med at printe stabsprodukter, og forestå fremstilling af fysiske og elektroniske oversigtskort, tavler og stabsprodukter.
• Derudover forventer vi, at du deltager i operationssektionens ajourføring af befalinger, processer og procedurer - f.eks. opdatering af rammebefalinger, Standard Operating Procedures og Standard Operating Instructions (SOP/SOI), ligesom du skal deltage i operationssektionens seminarer
• Du deltager i aktiviteter, hvor sektionen enten øves eller øver/instruerer andre – f.eks. stabsøvelser, Combined Arms Rehearsal, studieperioder m.v.

Vi forudser et behov for mindst 10 indkommanderingsdage årligt og at tjenesten primært skal løses i Karup – med mulighed for tjenestebesøg ved Hærens disponible enheder/ myndigheder.

Vi har brug for reservister, der har lyst til at være en del af en sektion, hvor trivsel, humør og ikke mindst motivationen til at gøre en forskel - er de styrende parametre. Vi ønsker personel, der vil tjenesten og samtidig vil være med til at gøre G3 til et godt sted at gøre tjeneste – om det er som reservist, på deltid eller fuldtid.
Om dig
Du er gerne konstabel af reserven, der tidligere har arbejdet på en føringsinstallation og som har kendskab til at gennemføre nationale operationer i fredstid. Og du har lyst til arbejde med operationer i et landmilitært hovedkvarter.

Du er moden og har gerne erfaring fra arbejdet med planlægning og udførelse af operationer, men mest afgørende er, at du arbejder selvstændigt og tager medansvar for sektionens samlede opgaveløsning. Vi fokuserer på ordentlighed og respekt samt en god tone.

Din civile baggrund kan stamme fra en bred vifte af uddannelse og erfaring. Alle dine relevante kompetencer har vi et ønske om at nyttigøre, så du får en god tjeneste.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er på konstabelniveau og er på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Kresten Hedegård på mail: FKO-H-CHG3@fiin.dk eller på telefon 4171 0882.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9190.

Ansøgningsfristen er 24. oktober 2021, og vi forventer at holde samtaler umiddelbart efter.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

01.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent