Fortsæt til indhold

Rådighedsstillinger - Kaptajner af reserven ved Hærkommandoens operationscenter (Genopslag)


Rådighedsstillinger – Kaptajner af reserven til Hærkommandoens operationscenter (Genopslag)

Ønsker du at have en tilknytning til Forsvaret ved siden af din civile karriere? Brænder du for områderne styrkegenerering, opstilling og aktivering af Hærens styrker?
Så er det måske dig vi mangler til en af vores reservestillinger.
Om os
Hærens væsentligste opgave er at opstille og uddanne landmilitære enheder til både indsættelser og beredskaber.
Hærkommandoens stab vil uddanne reservister med særligt fokus på varetagelse af opgaver i National Landoperative center (NLOC) med henblik på at løse opgave i samarbejde med Hærens myndigheder/dispositionsenheder. Reservisterne vil indgå i Stab Hærkommando under den struktur, der er etableret og skal skabes ved en beredskabsforøgelse.

Hærkommandoen er organiseret i en G1-G8 struktur, en Kontrol- og Ledelsessektion samt en FO-organisation. Reservister ved staben vil således være indtrådt i de enkelte sektioner – og operations- og planlægningscenter – når de etableres. Alle reservister vil skulle virke i en struktur, der består af fastansatte og reservister. Opgaverne skal løses med udgangspunkt i hovedkvarteret for Hæren i Karup og i de faciliteter, der er til rådighed for Hærens opgaveløsning.

Operationscentret opstilles i rammen af Hærkommandoens operationssektion – G3, der til hverdag varetager de opgaver, der er relateret til de nationale landmilitære indsættelser til bistand for det øvrige samfund. Operationscentret består af et antal vagthold og en planlægningscelle.

Ved G3 løser vi opgaver, der er relateret til styrkegenerering, indsættelse af styrker nationalt og vi skal ved beredskabsforøgelse kunne løse alle landmilitære opgaver 24/7. Til håndtering af kriser og krig skal vi derfor kunne øge kapaciteten og øge bemandingen af operationscentret.
Vi har en række opgaver, der løses i fred og krisetid, hvor reservister med god operativ erfaring kan bringes i spil.

G3 består til hverdag af en oberstløjtnant, tre majorer, to kaptajner og en seniorsergent. Vi håber på sigt at kunne bemande alle vores reservestillinger, hvor vi får brug for to majorer, syv kaptajner, to seniorsergenter og tre konstabler.
Om stillingen
Som reserveofficer bliver du ansat i en designeringsfunktion i Hærkommandoens stabs krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion, for dit vedkommende som kaptajn af reserven. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Du kommer blandt andet til at deltage i aktiviteter, hvor sektionen enten øves eller øver/instruerer andre – f.eks. Combined Arms Rehearsal m.v.
Om dig
Du er reservist og har lyst til arbejde med operationer i et landmilitært hovedkvarter. Du er moden og har gerne erfaring fra arbejdet med planlægning og udførelse af operationer, men mest afgørende er, at du arbejder selvstændigt og tager medansvar for sektionens samlede opgaveløsning. Vi fokuserer på ordentlighed og respekt samt en god tone.

Vi forudser et behov for mindst 10 indkommanderingsdage om året, og at tjenesten primært skal løses i Karup – med mulighed for tjenestebesøg ved Hærens disponible enheder/ myndigheder.

Vi har brug for reservister, der har lyst til at være en del af en sektion, hvor trivsel, humør og ikke mindst motivationen til at gøre en forskel - er de styrende parametre.

Vi ønsker personel, der vil tjenesten og samtidig ønsker at være med til at gøre G3 til et godt sted at gøre tjeneste, hvad enten man er ansat som reservist, på fuldtid eller deltid.

Din civile baggrund kan stamme fra en bred vifte af uddannelse og erfaring. Alle dine relevante kompetencer har vi et ønske om at nyttigøre, så du får en god tjeneste.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til kaptajn af reserven, og ansættelse sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Kresten Hedegård på mail: FKO-H-CHG3@fiin.dk eller på telefon 7281 1780.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9190.

Ansøgningsfristen er 24. oktober 2021, og vi forventer at holde samtaler umiddelbart efter.

Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

01.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent