Fortsæt til indhold

Juridisk specialkonsulent med skarp pen og politisk tæft


Juridisk specialkonsulent med skarp pen og politisk tæft

Motiveres du af områder med stor politisk fokus, selvstændig opgaveløsning og komplekse juridiske problemstillinger? Kunne du tænke dig at prøve kræfter med rollen som faglig leder og stedfortræder for teamlederen? Og kan du se for dig, hvordan bl.a. forsikrings- og erstatningsret kan være med til at understøtte opgaveløsningen på en af de mest spændende ministerområder i staten? Så er denne stilling som specialkonsulent i Forsvarsministeriets departement måske lige noget for dig
Om os
Med over 20.000 medarbejdere er Forsvarsministeriets koncern en stor og bredt sammensat arbejdsplads, hvor vores soldater dagligt skaber sikkerhed i verdens brandpunkter, mens andre medarbejdere støtter lokale myndigheder i håndteringen af nationale kriser. Det er vigtige opgaver for samfundet, som typisk har stor politisk bevågenhed.
Du bliver en del af Forsvarsministeriets HR-juridiske team, som er placeret i Juridisk Center. Udover HR-Jura har Juridisk Center ansvaret for lovgivning relateret til Forsvarsministeriets område, rådgivning af departementet om stats- og forvaltningsret samt international ret, herunder den humanitære folkeret.
HR-Juras opgaver spænder videre end almindelig personaleret. Teamet varetager – i tæt samspil med udviklingen af veteranområdet – det overordnede strategiske ansvar for Forsvarsministeriets særlige godtgørelses– og erstatningsordninger og behandler herunder også klager over konkrete afgørelser på området.
Teamet håndterer endvidere ansættelsesretlige sager vedrørende chefer på højere niveauer i koncernen og afskedigelser af tjenestemænd. Gennem iværksættelse af undersøgelser om bl.a. potentielle ulovlige forhold er teamet med til at udvikle praksis og retning for ministerområdets håndtering af lovovertrædelser mv. med potentielt væsentlige konsekvenser for involverede medarbejdere. HR-Jura er endvidere ansvarlig for Forsvarsministeriets Auditørkorps (den militære anklagemyndighed), som teamet derfor arbejder tæt sammen med.
Som jurist i HR-Jura vil du være i tæt kontakt med hele Forsvarsministeriets koncern.
Om stillingen
Dine opgaver vil blive tilrettelagt efter aftale med din nærmeste leder, men de vil forventeligt have fokus på udviklingen af det forsikrings- og erstatningsretlige område samt Forsvarsministeriets Auditørkorps. Du vil få selvstændigt ansvar for nogle områder, som du forventes at drive, idet du dog også forventes at skulle løse en række forskellige juridiske opgaver inden for teamets område. Herudover vil du være stedfortræder for teamlederen i dennes fravær
Flere af opgaverne vil endvidere indebære ministerbetjening, herunder orienteringer til ministeren, forberedelse af ministermøder, besvarelse af spørgsmål fra Folketinget og pressehenvendelser.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en juridisk baggrund på kandidatniveau. Du arbejder selvstændigt og ansvarsbevidst i løsningen af dine arbejdsopgaver og i sparringen med dine kollegaer, ligesom du er i stand til at drive og udvikle dine sagsområder med engagement og levere produkter af høj kvalitet. Det er afgørende, at du har stærke analytiske evner, er kritisk i din tilgang til opgaveløsningen og tager selvstændigt initiativ. Du har endvidere gode kommunikative evner på skrift og i tale.
Du har et godt humør og trives i et arbejdsmiljø, hvor der samtidig med et højt arbejdstempo er fokus på grundighed i opgaveløsningen. Du er positiv af natur og peger på løsninger, når du ser udfordringer.
Det er ikke krav, men det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra en politisk ledet organisation, med offentlig ret og/eller i forvejen har kendskab til Forsvarsministeriets koncern.
Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.
Som ansat hos os er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte fg. kontorchef Christian Karstensen på telefon 61871453 eller teamleder Pernille Jans på telefon 61871451.
Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent, Ava Leonora Berg, på telefon 32665136.
Ansøgningsfristen er den 19. oktober 2021 med besættelse af stillingen snarest derefter. Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende og vil evt. blive efterfulgt af en skriftlig test.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

19.10.2021

Indrykningsdato

01.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent