Fortsæt til indhold

Transportspecialist til Operationssektionen i Joint Movement & Transportation Organization (genopslag)


Transportspecialist til Operationssektionen i Joint Movement & Transportation Organization (genopslag)

Vil du have en spændende og varieret hverdag med hele verden som arbejdsplads, og brænder du for at arbejde med logistik på højt niveau?

Så søger vi dig til vores team, så du kan hjælpe Forsvaret med at finde de bedste transportløsninger indenfor personeltransport, tungtransport og jernbanetransport til gavn for hele Forsvaret.
Om os
Operationssektionen indsætter transporter overalt i verden for hele Forsvaret.

Vi er 22 dedikerede og fagligt dygtige kolleger i sektionen, der i tæt samarbejde og dialog med hinanden, koordinerer transportløsninger ud til verdens brændpunkter.

Operationssektionen er opdelt i to teams; Team Air/Pax og Team Diplo/Road/Cargo. Herudover har vi et Koordinations- og Projektkontor.

I Operationssektionen sættes trivslen højt på dagsordenen. Arbejdsdagen er derfor præget af stor selvstændighed, fleksibilitet og godt humør.
Om stillingen
Du bliver en del af team DIPLO, ROAD, CARGO, som tæller 12 personer. Vi er en blanding af unge og mere erfarne kolleger af begge køn.

Som vores nye kollega bliver dine arbejdsopgaver indenfor transportområdet, at varetage rådgivning og service til de rekvirerende enheder samt forestå planlægning, koordinering, gennemførsel og opfølgning på transportopgaver indenfor jernbane, bus og tungtransport.

Du vil blive oplært i særtransport og ansøgningsproces for kørsel med militære køretøjer i udlandet, og med tiden indgå i videreudviklingen af vores processer, i samarbejde med teamleder og sagsbehandlere i teamet.

Du vil dagligt være i tæt koordination med de øvrige kolleger i sektionen samt med enhedens Planlægningssektion, Movement Control enhed og eksterne samarbejdspartnere.

Du vil bidrage til etablering og vedligeholdelse af kontakter med ind- og udenlandske transportører, civile såvel som militære.

Efter din oplæring i teamet, vil du indgå i tilkaldevagtordning ved DIPLO/ROAD, ca. 10 uger årligt.

Rejse- og mødeaktivitet udenfor normal arbejdstid kan forekomme, men vil være i begrænset omfang.

Vi kan tilbyde dig et spændende og uformelt arbejdsmiljø med faglighed i højsædet, samt et rigtig godt kollegialt sammenhold, hvor der er plads til fleksibilitet for den enkelte kollega, herunder muligheden for enkelte hjemmearbejdsdage i tæt koordination med din teamleder.

Teamet er unikt, da alle er specialister indenfor forskellige transportområder og vi tilstræber hele tiden, at holde et højt fagligt niveau for i fællesskab at finde de bedste transportløsninger til Forsvaret.
Om dig
Vi søger en oversergent eller en dertil egnet sergent, der har en naturlig interesse indenfor for logistik og har du Movement og Transportation erfaring er det selvfølgelig et ekstra plus.

Du er en person med høj grad af ansvarsfølelse og gode samarbejdsevner. Den rette indstilling og motivation er vigtig for at få succes i teamet.

Du har en positiv livsindstilling, du kan arbejde selvstændigt og struktureret, og du kan håndtere flere opgaver på en gang.

Herudover har du gode kommunikationsevner, og kan formulere dig forståeligt i tale og på skrift – både på dansk og engelsk.

Du har flair for IT systemer, herunder MS Office.

Du skal kunne yde rådgivning og udvise et højt serviceniveau, også indenfor diverse problemstillinger.

Du er en proaktiv og positivt engageret medspiller, som med fleksibilitet og åbenhed løser opgaver selvstændigt såvel som en del af teamet.

Det vil være en fordel, hvis du er opsøgende af natur og ønsker at tilegne dig ny viden indenfor dit fagområde. Dette med henblik på løbende, at optimere og implementere nye regler og procedurer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er værnsfælles.

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
 
Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være i Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder seniorsergent Thomas Dahl Eskebjerg på telefon 41 73 25 06 eller på mail JMTO-OR-101@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 17. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. december 2021 eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
  
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
 
OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte -transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.
JMTO består af en stabsdel med ARK, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssek-tion samt en movement control (MOVCON) dispositionsenhed med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformer.
JMTO er geografisk placeret på Flyvestation Karup og er en værnsfælles enhed sammensat af medarbej-dere, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

17.10.2021

Indrykningsdato

01.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent