Fortsæt til indhold

Arbejdsmiljøkoordinator ved Air Control Wing i Karup


Arbejdsmiljøkoordinator ved Air Control Wing i Karup

Kan du lide at arbejde med mennesker, have indflydelse på skabelsen af en god arbejdsplads samt have indflydelse på at gøre arbejdsforhold og arbejdsmiljø bedre og mere sikkert – så er det måske lige netop dig, som vi står og mangler som ny arbejdsmiljøkoordinator.
Om os
Air Control Wing styrke og vigtigste ressource, er medarbejderne, og den mangfoldighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for motiverede og glade medarbejdere, som kan bidrage dedikeret, driftssikkert og positivt til vores opgaveløsning.

Det er her, at du får en vigtig og særlig rolle til at gøre en forskel. Du skal være en af Air Control Wings drivkræfter og talerør til at skabe et godt og endnu bedre arbejdsklima i enheden, gennem aktiv brug og hjælp fra Air Control Wings arbejdsmiljøudvalg og de tilhørende arbejdsmiljøgrupperne på de forskellige enheder.

Aviation Safety er ansvarlig for både flyvesikkerhedsvirksomheden, arbejdsmiljøledelsen og kvalitetsledelse ved hele Air Control Wing, så det er her at du får dit primære tilhørsforhold og din daglige gang. Aviation Safety er en mindre sektion med stor fokus på arbejdsglæde, humor, godt samarbejde og trivsel.

Du får et stort ansvar og en høj grad af tillid, hvor der samtidig er en klar forventning om, at du selvstændigt kan og vil løse opgaver med helheden og kollegaerne for øje. De opgaver, som netop du løser, har stor opmærksomhed i Air Control Wing og ikke mindst fra ledelsen, så du skal sammen med resten af sektionen være klar til, at stå på mål for det du laver og kommunikerer.
Om stillingen
Som arbejdsmiljøskoordinator ved Aviation Safety bliver du ansvarlig for den daglige koordination og drift af arbejdsmiljøvirksomheden, hvilket blandt andet omfatter ansvar for planlægning af arbejdspladsvurderinger, den årlige arbejdsmiljødrøftelse, registrering af sagsbehandling i Forsvarets Arbejdsmiljø Database (FAD), koordinering af møder og opgaver i arbejdsmiljøudvalget og arbejdsmiljøgrupperne samt afrapportering af status m.v. til samarbejdsudvalget.

Der vil ligeledes være opgaver med undersøgelser af begivenheder, uheld og hændelser, intern undervisning samt formidling af informationer relateret til arbejdsmiljø herunder nye tiltag, der f.eks. udspringer fra arbejdsmiljøloven.

Du vil også blive involveret i udviklingen af anvendelsen af risikostyring ved hele Air Control Wing i tæt samarbejde med sektionens øvrige medarbejdere, samt auditering ved samtlige af Air Control Wings sektioner.

Stillingen er geografisk forankret på Flyvestation Karup, og der må forventes rejseaktiviteter i mindre omfang.
Om dig
Stillingen ønskes besat af en seniorsergent eller alternativt en dygtig oversergent.

Det vil være en fordel, men ikke et ubetinget krav, hvis du tidligere har beskæftiget dig med arbejdsmiljøopgaver og har de nødvendige uddannelser indenfor arbejdsmiljø.

Som person forstår du at kommunikere i både skrift og tale, så dine budskaber og beslutninger tydeligt og effektivt skinner igennem. Du skal kunne lide, at stå foran andre mennesker og være god til både, at kommunikere, motivere og støtte på samme tid.

Du forventes, at kunne indgå i sektionens daglige mødeforrum og være klar til at støtte op om sektionens samlede opgaveløsning – som vi også er klar til at støtte dig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Aviation Safety, major John Roland Pedersen, mail ACW-AS-001@MIL.DK eller telefon 72 84 50 801 eller mobil 23 43 79 50.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-BA-BS256@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 24. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat 1. december 2021 eller snarest muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing værner om Danmarks sikkerhed ved at være Forsvarets øjne og ører om dagen og om natten.
Året rundt overvåger og kontrollerer vi dansk luftrum samt indsætter fly til beskyttelse af Danmark. Air Control Wing deltager også i internationale missioner og er for tiden indsat i Mellemøsten.
Air Control Wing skaber resultater med opgaveløsningen i centrum.
Air Control Wing er en god og fleksibel arbejdsplads – med plads til både arbejds- og familieliv. Medarbejderne er vores styrke og vigtigste ressource.
Air Control Wing er en operativ wing i Flyvevåbnet. Wingen har hovedsæde i Karup med enheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm).
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

01.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent