Fortsæt til indhold

Stabsofficer til Doktrin og Lessons Learned ved HQ SACT


Stabsofficer til Doktrin og Lessons Learned ved HQ SACT

Analytisk stærk og international erfaren koordinator til en udfordrende og spændende stilling ved HQ Supreme Allied Commander Transformation (SACT) i Norfolk, USA.
Om os
Som et af NATOs to strategiske hovedkvarterer er HQ SACT mission at bidrage til at bevare fred, sikkerhed og territorial integritet i Alliancens medlemsstater ved at lede udviklingen af militære strukturer, styrker, kapaciteter, kapabiliteter og doktriner som har betydning for Alliancen 20 år frem i tiden.
HQ SACT bidrager derigennem til, at NATO kan opfylde NATO ambitionsniveau og udføre NATO kernemissioner. HQ SACT er organiseret omkring fire hovedområder: strategisk tænkning, udvikling af kapaciteter og kapabiliteter, uddannelse, træning og øvelsesaktivitet samt samarbejde og mødeaktivitet med Alliancens medlemsnationer og strategiske partnere.
HQ SACT består af fire direktorater: Capability Development, Strategic Plans and Policy, Joint Force Development og Resources and Management. Hovedkvarteret leder derudover forskellige skoler og centre.
Om stillingen
Som stabsofficer i Joint Doctrine & Lessons Learned (JDLL) Branch skal du virke som
Staff Officer, Lessons Learned Policy Implementation, hvor dine primære opgaver vil relatere sig til implementering af NATO Lessons Learned Policy i NATO kommandostruktur, herunder opdatering og vedligeholdelse af militær strategiske direktiver. Du skal desuden bidrage aktivt til udvikling og potentiel opdatering af NATO Lessons Learned Policy.

Du vil skulle lede forberedelse af og møder i styrings- og arbejdsgruppe for NATO Lessons Learned, herunder udarbejdelse af årlig statusrapport.

Du vil indgå i et tæt samarbejde med store dele af NATO Lessons Learned organisation med henblik på udvikling af NATO Lessons Learned kapacitet, og i særlig grad med SHAPE Lessons Learned organisation og JALLC.

Du skal ligeledes bidrage til hovedkvarterets interne Lessons Learned processer og til den løbende udvikling af NATO Lessons Learned Portal samt til udviklingen af et nyt NATO Lessons Learned værktøj.

Du skal forvente at skulle undervise ved NATO Lessons Learned Staff Officer Course og ved HQ SACT interne uddannelse af eget personel.

Der skal forventes rejseaktivitet uden for hovedkvarteret på ca. 30 dage om året.
Om dig
Du er uddannet officer og har gennemført enten Stabskursus II, VUT II, MMS eller tilsvarende.
Du behersker til fulde stabsprocedurer og arbejdet i en større stab.

Du har stærke kompetencer inden for analyse, koordination, samarbejde og kommunikation i en større sammenhæng.

Du har en solid og bred faglig erfaring med baggrund i tjeneste ved nationale højere stabe, ligesom det er en stor fordel at have erfaring fra NATO stabe eller koordinationsmøder som dansk repræsentant.
Du har tidligere arbejdet med kommunikation og udvikling. Du har et godt overblik og orienterer dig bredt med både et dansk og NATO helhedssyn. Du evner at tilpasse dig nye situationer og roller hurtigt, ligesom du behersker en meget grundig sagsbehandling på engelsk.

Vi ser desuden gerne, at du har erfaring med indhentning af data til grundlag for en erfaringsdatabank, evt. har du tidligere fra NIV I/II beskæftiget dig med eller bidraget til NATO Lessons Learned.

Alt arbejdet såvel i skrift som tale sker på engelsk, derfor forventes det, at du behersker dette (svarende til SLP niveau 3-3-3-3).

Det er ønskeligt, at du forud for tiltrædelse har gennemført følgende:
NATO Lessons Learned Staff Officer Course – SWEDINT-1
NATO Staff Officer Orientation Course – ETE-IT-2834
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Det er en udstationering, hvor du kan medbringe familien i en periode på tre år med mulighed for forlængelse i yderligere ét år. På Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2, som omhandler forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Du vil blive tillagt midlertidig grad af oberstløjtnant eller kommandørkaptajn i forbindelse med udstationeringen.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter, og du modtager et skattefrit udetillæg.

I forbindelse med en ansættelse vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du skal have bestået forsvarets basistest til niveau 2 og være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder). Desuden skal du bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.

Kontakt og ansøgning
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte KK Mads Vestergaard på SACT-05@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 24. oktober 2021.

Ansættelsesdato 1. august 2022.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 43/44.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

01.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent