Fortsæt til indhold

Lager og logistikoperatør til Forsvarets forsyningscenter i Frederikshavn


Lager og logistikoperatør til Forsvarets forsyningscenter i Frederikshavn

Er du vores nye engagerede medarbejder, og kunne du tænke dig et tjenestested som er i konstant udvikling? samt være en del af det team, der forsyner danske soldater nationalt og internationalt?
Om os
Forsyningscenter i Frederikshavn, er en del af Supply Chain Divisionen.

Vi forsyner nationalt og internationalt, hvilket gør at vi har mange forskelligartede opgaver.

Vi er på nuværende tidspunkt 22 medarbejdere både militære og civile, som tilstræber at udføre vores opgaver på et højt fagligt niveau og yde en god og stabil service til vores kunder i nærområdet og til enheder i udlandet.
Om stillingen
Du skal indgå i samarbejde med en seniorsergent (NK), lager-logistik arbejderne ved forsyningscenteret, samt 3 EUD elever.
I er tilsammen ansvarlige for at udføre en del forskelligartede opgaver som blandt andet omfatter servicering af primært Søværnets, Hjemmeværnet/marinehjemmeværnets personel - primært beklædning og udrustning, men også varemodtagelse, ind- og udlevering af materialer, optælling af lager, transport, pakning og forsendelse til bl.a. udlandet og registreringer.

Du kan forvente at få en alsidig stilling, hvor du skal samarbejde med alle medarbejdere på tjenestestedet, samt være indstillet på at job rotation, vil være en del af den interne ressource fordeling.
Om dig
Du er som minimum udnævnt konstabel og har forrettet tilfredsstillende tjeneste. Du skal have erfaring fra tidligere tjeneste som forsyningshjælper eller tilsvarende.

Det er en fordel, at du er erfaren bruger af IT, og rutineret bruger af DeMars (SAP/R3) og er i besiddelse af et gyldigt kørekort u/3500 samt gaffeltruckcertifikat.

Som person er du udadvendt, fleksibel og i besiddelse af et stort servicegen. Du stiller krav til dit arbejde og sætter ære i, at dine arbejdsopgaver udføres korrekt og til tiden. Du er kendt for at bidrage aktivt til opgaveløsningen i samspil med andre, du har et fagligt højt niveau, og du kan tilpasse dig en til tider foranderlig hverdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en værns fælles stilling.

Hæren (M112)
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

FLYVEVÅBNET/SØVÆRNET (M112)
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Bemærk at stillingen også er slået op som civil. Stillingens indhold, løn og funktionsniveau justeres efter den valgte kandidat, hvor du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenested vil være i Frederikshavn.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Klaus B. Henriksen (NK), Forsyningscenter Frederikshavn på telefon 25 55 27 41.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er den 11. november 2021 og ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. december 2021 eller snarest derefter.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Supply Chain Division (SCD)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære.
Ca. 950 af FMI’s 1.900 medarbejdere er ansat i Supply Chain Division (SCD). Medarbejderne er fordelt på ca. 45 adresser rundt i hele landet med hovedsæde i Aarhus. SCD er en moderne logistisk virksomhed, som dagligt forsyner de danske soldater med alt fra snørebånd til køretøjer. Opgaverne er mange og spænder blandet andet over lagerstyring, forsyningskapacitet og lokalindkøb. SCD er en serviceorienteret virksomhed, som lægger stor vægt på kundeorientering og konkurrencedygtighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

11.11.2021

Indrykningsdato

01.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent