Fortsæt til indhold

Gruppefører (OS) ved terminaldeling i MOVCON ved JMTO


Gruppefører (OS) ved terminaldeling i MOVCON ved JMTO

Nu har du chancen for, at blive en del af det stærke team, der sikrer, at danske enheder har deres soldater og materiel klar til at løse opgaver.
Din indsats skal sikre, at vi i fællesskab leverer til tiden, uanset om transporten sker på landevej, skinner, over vand eller gennem luften.
Om os
MOVCON er kendetegnet ved stor specialisering, fleksibilitet samt viljen til at løse opgaver til tiden og til den aftalte kvalitet.

For til stadighed at kunne løse vores opgaver effektivt, er deltagelse i kurser og videreuddannelse en integreret del af vores dagligdag.

Som en værnfælles enhed har vi taget det bedste fra alle tre værns kulturer og skabt en udfordrende og udviklende hverdag.
Om stillingen
Du bliver en del af delingens ledelsesgruppe.

Dine hovedopgaver vil blandt andet være:
• At koordinere, efter direktiv fra delingsføreren, og lede terminalgruppens opgavevaretagelse.
• Vejlede og rådgive i operativ planlægning, løsning og opfølgning i terminalgruppestørrelse.
• Udarbejde og kontrollere planer for gruppens virke.
• Gruppeføreren tilrettelægger, planlægger, gennemfører og kontrollerer tildelte operative opgaver, herunder etablering af terminaler.

Vi giver dig udfordringer, der matcher dine kompetencer inden for tilrettelæggelse og planlægning af operative opgaver og så forventer vi, at du viser os resultaterne.

Du skal kunne trives i en enhed, hvor lysten til at forbedre processer er en integreret del af hverdagen.

Herudover skal du være idérig, når en opgave er ved at gå i hårdknude, men samtidig skal du efterleve de regler, der gælder, når vi bevæger os rundt i det internationale miljø.

Rejseaktiviteter er en naturlig del af MOVCON virket. For gruppeføreren indebærer det rejser både nationalt og internationalt.

Din succes afhænger af din evne til at samarbejde med vores kunder samt de øvrige specialiserede kollegaer i MOVCON.

Du vil arbejde i et operativt fokuseret miljø, med omdrejningspunkt om transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.

MOVCON er en dynamisk enhed, som kræver, du kan bidrage til en fortsat udvikling af vores processer og opgaveløsninger.

I en travl arbejdsdag med mange og forskellige opgaver skal du kunne håndtere opgaverne samtidig med, at du bidrager til en fortsat god trivsel.

Vi har fokus på at være en god og attraktiv arbejdsplads, som betyder du har en væsentlig andel i at fastholde og udvikle medarbejderne.
Om dig
Stillingen ønskes besat med en dygtig oversergent eller erfaren sergent med baggrund i Forsvaret og med relevant uddannelse.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen.

Du kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang også i tilfælde, hvor du mangler dele af oplysninger om opgaven. I mange tilfælde arbejder du sammen med kollegaer fra andre lande, så du skal kunne kommunikere skriftligt og mundtligt på engelsk.

Har du erfaring med logistik, samt farligt gods, vil det være en fordel.

Du har lysten til at arbejde i et operativt miljø, hvor du har en bred berøringsflade med hele Forsvaret, samt internationale samarbejdspartnere.

Herudover kan du håndtere flere sideløbende projekter og finder motivation i, at dygtiggøre dig inden for feltet, igennem kurser og uddannelse.

Du skal være i stand til at bestå sundhedstriaden, kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og have erhvervet kørekort til kategori B og ønskeligt til kategori C.

Du skal være god til at samarbejde, og kunne begå dig sammen med folk og medarbejdere fra alle dele af hierarkiet, både nye og erfarne samt formidle budskaber fra terminalofficeren til din gruppe.

Ydermere er du serviceminded og indforstået med, at der til tider kan forekomme en del rejsedage.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er værnsfælles.

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte premierløjtnant Sara T. Lindholdt på mail JMTO-MT-1001@MIL.DK eller på telefon 4173 2561.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 31. oktober 2021 og samaler forventes gennemført i uge 45/46. Stillingen er til besættelse pr. 1. december eller efter aftale. 

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
  
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte -transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.
JMTO består af en stabsdel med ARK, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssektion samt en movement control (MOVCON) dispositionsenhed med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformer.
JMTO er geografisk placeret på Flyvestation Karup og er en værnsfælles enhed sammensat af medarbejdere, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

31.10.2021

Indrykningsdato

01.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent