Fortsæt til indhold

Faglært sergent til vedligeholdelsessektionen i Skive


Faglært sergent til vedligeholdelsessektionen i Skive

Er du sergenten med svendebrev, som savner udfordringer.
Er du fiks på fingrene, og får du tingene til at virke.
Kan du lide at kombinere soldaterlivet med professionen som mekaniker.
Om os
1. Panseringeniørbataljon er en operativ bataljon under 1. Brigade.

Bataljonen består af en Stab, et Stabskompagni og tre Panseringeniørkompagnier. Samlet set består bataljonen af 449 soldater.

Stabskompagniet er bataljonens altmuligt kompagni med bl.a. maskiner, feltbroer og kolonnevej.

De pansrede ingeniørkompagnier består af kampingeniørdelinger med Piranha 5 og en panserparksektion med specialkøretøjer opbygget på Leopard undervognen.

1. Panseringeniørbataljon uddanner og træner højt specialiserede og dygtige ingeniørsoldater til indsættelse i rammen af bataljonen under 1. Brigade.

I bataljonen sætter vi opgaven i centrum og har en løsningsorienteret tilgang til tjenesten.

Herudover er bataljonen kendetegnet ved en fri omgangstone på tværs af alle grader, samtidig med at vi forsøger at være en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet.
Om stillingen
Stillingen som næstkommanderende er en nyoprettet stilling, der er oprettet i forbindelse med en omstrukturering internt i hvert enkelt kompagni.

Vedligeholdelsessektionerne består af 7 mand; én oversergent, én sergent (dig), én korporal samt 4 konstabler, fordelt på fagområderne motor, våben og elektronik.

Som befalingsmand i vedligeholdelsessektion, vil du få stor indflydelse på din egen hverdag.

Du vil i høj grad være medbestemmende på om kompagniet kan løse opgaverne, da køretøjerne er et stort omdrejningspunkt for kompagniet.

Som næstkommanderende vil du komme til at have en stor rolle som daglig leder på værkstedet, og under operative indsættelser vil din opgave blandt andet være at indrette sektionens beredskabsområde mv.
Om dig
Vi ansætter på en blanding af faglige og menneskelige kompetencer, og de vægter næsten lige meget.

For at komme i betragtning skal du være i besiddelse af svendebrev som mekaniker til enten motor, elektronik eller våben. (automekaniker, lastvognsmekaniker, landbrugsmaskine mekaniker, elektronikfagteknikker eller våbenmekaniker).

Derudover er det et ubetinget krav at du har gennemført en af Forsvarets Basisuddannelser samt er i besiddelse af kørekort til personvogn (B).
Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har gennemført Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse ved Ingeniørregimentet. Ligesom det er ønskeligt, at du er i besiddelse af kørekort kategori C og E.

Din fysiske form er vigtig for os, og da vi også deltager i operative aktiviteter, skal du kunne honorere de gældende fysiske krav for forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
administrationsbefalingsmand, seniorsergent J. Hosbond på telefon 72 82 51 05.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 24. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

01.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent