Fortsæt til indhold

Rådighedsstilling - Operationsofficer af reserven S4 I/GHR


Rådighedsstilling - Operationsofficer af reserven S4 I/GHR

Vil du være med til at gøre en forskel for soldaterne i Danmarks bedste kampbataljon, så har du muligheden for at arbejde med operativ logistik som logistikofficer af reserven ved I PNINFBTN/GHR.
Om os
I Panserinfanteribataljon er en af Hærens professionelle kampbataljoner under 1. Brigade, og er den stående infanteribataljon ved Gardehusarregimentet.

Bataljonen består af den operative stab, en uddannelsessektion (S7), 1. Panserinfanterikompagni, 2. Mekaniserede Infanterikompagni og Stabskompagniet.
Bataljonen er en erfaren enhed, som de seneste år har været gennem flere beredskaber og indsættelser. Vi skal på beredskab igen i 2022, hvor der bl.a. indgår fire kampunderafdelinger, heraf to fra Baltikum, og en del øvrige danske NRI bidrag, som tilknyttes bataljonen.

Vores ambition er at holde et fagligt højt niveau, og der prioriteres en god balance mellem arbejde og privatliv. Vi lægger vægt på et uformelt og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor alle yder deres bedste for at bidrage til opgaveløsningen indenfor deres ansvarsområder.

Derfor leder vi efter en flittig holdspiller, som sætter en ære i at skabe de bedste forudsætninger for vores soldater og kan understøtte vores vision om, at I/GHR er en attraktiv arbejdsplads for de dygtigste og mest motiverede soldater i kamptropperne og dermed det foretrukne valg, når der skal peges på en professionel enhed og samarbejdspartner til indsættelse.
Om stillingen
Som reserveofficer bliver du ansat i en designeringsfunktion i Hærens krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion, for dit vedkommende som kaptajn af reserven. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.
Om dig
Du er kaptajn af reserven eller kan udnævnes til kaptajn af reserven.
Alternativt er du premierløjtnant af reserven med erfaring indenfor bataljons- og/eller brigadeniveauet. Er du premierløjtnant skal du være egnet til udnævnelse til kaptajn eller rede til at gennemføre Føringskursus (Bataljon) for officerer af reserven.

Kravene til udnævnelse til kaptajn af reserven, er som følger:
• Føringskursus - Bataljon for reserven.

Erfaring med stabsarbejde på bataljonsniveau vil være en fordel, men ikke et krav. Du har gode kommunikative evner – både i skrift og tale, samt har gode IT-færdigheder og analytiske evner.

Vi forventer, at du har kendskab til kamptroppernes doktrin, teknologi og organisation. Derudover er du velbedømt indenfor FOKUS kompetencerne faglighed, samarbejde og fleksibilitet og har en i øvrigt generelt positiv tilgang til andre mennesker og arbejdet.

Der bliver masser at lave, og din taktiske og operative forståelse vil blive udfordret og udviklet på daglig basis.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af at du kan bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stabschef major Jimmi Holst på mail: ghr-1b-stch@fiin.dk eller på telefon 41 31 71 61.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 17. oktober 2021.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

17.10.2021

Indrykningsdato

30.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent