Fortsæt til indhold

Rådighedsstillinger – Delingsfører til JMTO reserve


Rådighedsstillinger – Delingsfører til JMTO reserve

Har du lyst til at prøve kræfter med logistikkens mange udfordringer og muligheder, i et hektisk operativt arbejdsmiljø? Så er det måske dig vi søger.
Om os
Reserven i JTMO bidrager med støtte til løsning af JTMO opgaver, dette både som samlet enhed, terminalhold og som enkeltmand. JMTO er placeret på Flyvestation Karup, og er en værnsfælles enhed som er sammensat af medarbejdere fra mange forskellige enheder i hele forsvaret.
Om stillingen
Som reserveofficer i Hæren/Søværnet/Flyvevåbnet bliver du ansat i en designeringsfunktion ved JMTO krise-/krigsorganisation, som du skal varetage i tilfælde af krise eller krig.

Du bliver indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til denne designeringsfunktion, hvor opgaverne spænder mellem planlægning og udførelse af uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed, hvor der er skæve arbejdstider, skiftende forhold og udfordrende opgaver, både nationalt og internationalt.

Du indgår i reserven, og skal sammen med din enhed, i hold eller alene gennemføre opgaveløsningen ud fra direktiver og befaling.

Du vil kunne blive udsendt i forbindelse med gennemførelse af større eller mindre transportopgaver i forbindelse med øvelse eller operative indsættelser national og internationalt.

Rådighedstjeneste ved JMTO er kendetegnet ved relativt højt aktivitetsniveau og mange forskelligartede opgaver, så du skal have gjort op med dig selv, at du kan og vil levere ca. 20 dages tjeneste om året, fordelt på kortere eller længere perioder.
Om dig
Du er god til at skabe relationer, arbejde selvstændigt og har en fleksibel indstilling til din opgaveløsning.

Du har indgående kendskab til en eller flere af følgende discipliner: Logistik, movement & transport, terminaltjeneste, speditørvirke, farligt gods og force protection – og har evt. også civil erfaring at byde ind med. Det vil være en fordel, hvis du har gennemført farligt gods kurser (ADR, IMDG, AFMAN, IATA, RID) og/eller har gennemført relevant udlandstjeneste.

Du er indstillet på både at kunne fungere i en specialiseret funktion, samtidig med at du skal vedligeholde dine militære færdigheder.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til premierløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan honorere Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandvurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte major af reserven Steen Madsen på telefon 40 80 79 40 eller mail: JMTO-R-NK@MIL.DK.

Hvis du vil vide mere om løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er 31. oktober 2021. Vi gennemfører samtaler løbende. Ansættelse snarest muligt eller efter aftale.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

31.10.2021

Indrykningsdato

30.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent