Fortsæt til indhold

Rådighedsstillinger – Oversergenter til Føringsstøtteregimentets reserve (Genopslag)


Rådighedsstillinger – Oversergenter til Føringsstøtteregimentets reserve (Genopslag)

Har du lysten og evnen til at uddanne vores officerer, sergenter og specialister i grundlæggende militære færdigheder?

Ønsker du at bevare din kontakt til Forsvaret og samtidigt blive udfordret som underviser, så er stillingen som instruktør/signal-/IT-befalingsmand ved Føringsstøtteregimentes reserve måske noget for dig?
Om os
Regimentet er en Værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over Hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS).

Føringsstøtteregimentet (FSR) leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i nationale, internationale såvel som multinationale operationer.

En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab.
Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.

Reservestyrken ved regimentet er under opbygning, og vi sætter pris på både energi, strukturer, processer, resultater nytænkning som personlige egenskaber hos vores soldater.

Vi er uformelle i vores omgangstone – og er samtidigt bevidste om, at den tilpasses til, hvem vi taler med. Idet vi er under opbygning er de mange personlighedstyper en forudsætning for at kunne sætte det rigtige hold til at løse de opgaver, som vi har ved regimentet (også i opbygningsfasen). Vi lægger vægt på, at vores soldater trives: Derfor har vi også fokus på, at aktivitetsniveauet tilpasses reservistens civile arbejdsliv.
Om stillingen
Du bliver tilknyttet staben i S6 elementet, der er dannet med henblik på varetagelsen af vores opgaver med planlægning og gennemførelse af Grundlæggende militær uddannelse, føring og signaltjeneste, samt speciale uddannelser(herunder IT) ved Føringsstøtteregimentet.

Du kommer dermed til at indgå i vores instruktørpulje, i en eller flere af følgende faggrupper: Skydning (SKYD), Sanitet (SAN), Skyttetjeneste (SKYT) eller Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear weapons (CBRN).
Om dig
Du er uddannet oversergent. Det vil være en fordel, hvis du er uddannet førstehjælpsinstruktør og TSE-instruktør, da det betyder, at du hurtigere vil kunne indgå i uddannelsesproduktionen i vores enhed. Ellers skal du være indstillet på at gennemføre disse instruktørkurser snarest efter ansættelse (samlet cirka 4 ugers uddannelse).

Da vi arbejder med folk, der skal udsendes, vil det desuden være en fordel, hvis du selv har en udsendelse i bagagen, men dette er dog ikke et krav.
Du har lyst (og tid) til et relativt højt aktivitetsniveau som reservist, da du både skal have tid til at gennemføre den nødvendige faglige efteruddannelse og kunne støtte enheden med gennemførelse de forskellige pålagte opgaver.

En stor del af tjenesten ligger på hverdage, da det er her vores kunder er på arbejde, hvorfor du skal være fleksibel i forhold til at lægge din tjeneste på hverdage. Vi er dog også realistiske og har forståelse for at tjenesten i reserven ikke er vores medarbejderes primære beskæftigelse, og at du til tider kan have behov for at sætte tjenesten på standby, hvilket vi finder en løsning på, hvis det skulle blive relevant.

Alle vores opgaver løses i større eller mindre grupper, hvorfor vi forventer, at du er teamplayer og er god til at modtage og give konstruktiv feedback i forbindelse med opgaveløsningen.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen og ser muligheder frem for begrænsninger. Du udfører dit arbejde selvstændigt med stort initiativ og styring i forhold til at overholde deadlines og fastholde mål i dit arbejde. Herudover er du imødekommende og kan arbejde sammen med enheder, skoler m.m.

Du er en dygtig formidler, pædagogisk anlagt og udviser empati. Du har desuden et fornuftigt kendskab til IT og kan benytte Microsoft Office-pakken. Dertil har du lyst og vilje til at gøre en forskel og hele tiden at blive bedre til at formidle på et højt fagligt niveau med indlevelse og godt humør. Du besidder gode samarbejdsevner og har en professionel tilgang til tjenesten.

Som kompetent og energisk kollega ved Føringsstøtteregimentet, bidrager du med et højt fagligt niveau inden for dit felt og ’brænder igennem’ i opgaveløsningen. Du formår, at holde et højt energi niveau i både planlægningen og udførelsen af dit virke.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til oversergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal
bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved
enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for reserven ved FSR oberstløjtnant Tomas Bo Legarth telefon 51 66 46 64 eller på mail: FSR-R-CH@MIL.DK / FIIN: FSR-R-CH@FIIN.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er 31. oktober 2021. Samtaler gennemføres løbende og stillingerne er til besættelse snarest muligt.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingerne, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

31.10.2021

Indrykningsdato

30.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent