Fortsæt til indhold

Stærk lederprofil til stilling som næstkommanderende ved Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille


Stærk lederprofil til stilling som næstkommanderende ved Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille

Har du mod på at prøve kræfter med kvalitetssystemer, uddannelsesvirksomhed og specialistledelse? Vil du være med til at lede en af Danmarks få flytekniske uddannelsesorganisationer? Vil du lede og udvikle flytekniske uddannelser til gavn for hele Forsvaret? Så har vi brug for dig.
Om os
Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562 (FFU) gennemfører flyteknisk grunduddannelse, alle typeuddannelser på helikopter og T17 samt andre flytekniske kurser og uddannelser. Tilsammen har vi en portefølje på mere end 70 forskellige kurser. Alle uddannelser skal leve op til krav fra EASA, DKMAR, MATINS og lignende, afhængigt af det tekniske behov.

Vi er en uddannelseseskadrille med 35 faste medarbejdere. Vi sætter en ære i at uddanne og udvikle vores kursister til et solidt vidensniveau. Vi tilsikrer, at vores uddannelser er tidssvarende og på et højt fagligt og pædagogisk niveau. Vi søger hele tiden at tilpasse os efterspørgsel og den generelle udvikling, og derfor er eskadrillen et meget spændende sted, som hele tiden er i en forandring og med et blik imod fremtiden.

Vi har en uformel omgangstone, hvor der er plads til humor og personlighed.
Om stillingen
Du bliver næstkommanderende i en enhed, hvor vi igennem vores kurser og rådgivning sikrer, at Forsvaret fortsat kan operere. Du får en bred berøringsflade til hele Forsvaret og visse styrelser med stort behov for løbende koordination, synlig ledelse og styring. Du vil i denne nyoprettede stilling få stor mulighed for at sætte dit eget præg på organisationen og de flytekniske uddannelser i Forsvaret.

Du bliver direkte foresat for 5 medarbejdere, der også har medarbejdere under sig. Disse varetager blandt andet tværgående detailplanlægning, administration af kvalitetssystemet, lodde- og montagekurser, flytankningskurser og elektronikfaglige kurser samt bidrager løbende til flyteknisk grunduddannelse. Din stilling bliver et knudepunkt for flere dele af uddannelserne. Du får indflydelse på store dele af Forsvarets flyvedligeholdelsesmiljø og flytekniske områder generelt.

De kommende år vil der ske stor udvikling på det flytekniske område, da Forsvaret indfører et nyt kvalitetssystem, DKMAR, der har indflydelse på hele den flytekniske vedligeholdelsesstruktur. Herunder skal kurserne tilrettes, procedurer beskrives, og al den nødvendige dokumentation skal udformes og vedligeholdes.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant eller premierløjtnant med nogle år i graden og villighed til at indgå en uddannelsesaftale. Vi lægger mere vægt på personlige kompetencer og evner end på graden.

Du har praktisk erfaring med ledelse og har fundet ud af, hvordan du træder i karakter.
Du har gode pædagogiske og kommunikative evner, som du kan sætte på spil i dit ledelsesvirke.
Du bidrager til en positiv feedback kultur og en organisation, der kontinuerligt forbedrer sig.
Du interesserer dig for at løse driftsudfordringer og kan lide ledelse som fag.
Du er forudseende og grundig i dit arbejde.

Det er ønskeligt, hvis du har flere års erfaring fra uddannelsesstruktur i Forsvaret samt forstår og interesserer dig for kvalitetssystemer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført Føringskursus/VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Aflønning i stillingen vil i så fald ske efter reglerne om midlertidig funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille Jeppe Kaae Kock-Mogensen på telefon 40 80 21 21. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2021, og vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

31.10.2021

Indrykningsdato

30.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent