Fortsæt til indhold

Afdelingschef for Cyberoperationer


Afdelingschef for Cyberoperationer

FE’s Center for Cybersikkerhed (CFCS) udgør Danmarks nationale forsvar mod cybertrusler, og vi arbejder for et sikkert digitalt Danmark. Vi er med til at opdage og håndtere, når myndigheder og virksomheder indenfor samfundsvigtige sektorer udsættes for cyberangreb, og vi samler, opbygger og deler den viden, som kan forebygge det næste angreb.

Vi søger lige nu en chef for Afdelingen for Cyberoperationer.
Om os
CFCS er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), og derfor kan vi i vidensopbygningen om cybertruslerne spille på flere tangenter end de fleste andre. Forståelse for samspillet mellem CFCS og den resterende del af FE er således en vigtig forudsætning for at løse opgaven.

Cybersikkerhedsområdet er i vækst, så rekruttering og fastholdelse er prioriterede opgaver. Vi udvikler løbende nye metoder og værktøjer til at imødegå truslen, og det sker ofte i samarbejde med nationale samarbejdspartnere og andre internationale netsikkerhedstjenester.
Om stillingen
Du vil indgå i centerets ledelsesgruppe og referere til chefen for CFCS. Din opgave bliver at lede Afdelingen for Cyberoperationer, der har til opgave at detektere og reagere på de mest avancerede aktørers cyberangreb mod dansk samfundsvigtig infrastruktur.

Afdelingen er ansvarlig for monitoreringen af de myndigheder og virksomheder, som er tilsluttet CFCS’ sensornetværk, og arbejder dermed tæt sammen med det døgnbemandede situationscenter. Via netværket monitoreres internettrafikken med henblik på at varsle om og modvirke avancerede hackerangreb. Afdelingen assisterer i samarbejde med Afdelingen for Specialstøtte de organisationer, der er ramt af cyberangreb, og udsender Incident Responseteams til ofre for kompromitteringer.

Det bliver samtidig dit ansvar at videreudvikle metoder og ekspertise i netværksanalyse, vedligeholde og udbygge viden om modstandergruppers tekniske modus samt løbende videreudvikle detektionsmetoder, herunder anomalidetektion, for at identificere angreb og angrebsforsøg.
Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau eller højere.

Du har erfaring med netværksmonitorering og avancerede it-sikkerhedsteknikker, samt kendskab til incident håndtering, herunder Incident Response. Du har erfaring med analysemetoder og forståelse for arbejdet med netværks- og malwareanalyse. Du har en indsigt i metodikker og disses modforanstaltninger i forbindelse med avancerede cyberangreb. Du har praktisk erfaring med cyber threat intelligence og gerne erfaring med efterretningsarbejde, herunder efterretningskredsløbets dynamik og –samarbejde.

Du har bevist erfaring med og flair for ledelse af operative enheder og du kan lede og motivere gennem andre. Du har en påviselig evne til hurtigt at omsætte ide til handling.

Da der er stort fokus på cyberområdet, er du i stand til at agere i en teknisk såvel som politisk kontekst. Tilsynet med Efterretningstjenesterne fører tilsyn med Afdelingen for Cyberoperationers arbejde. I den forbindelse skal du i samarbejde med den juridiske afdeling sikre, at nye procedurer og retningslinjer udvikles under respekt for de lovgivningsmæssige rammer, samtidigt med at der konstant er fokus på at optimere arbejdsgange.

Du evner at etablere og vedligeholde relevante faglige netværk, nationalt såvel som internationalt og behersker engelsk på forhandlingsniveau, skriftligt og mundtligt.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere. Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer, ligesom der er mulighed for, at ansættelsen kan ske på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.
Dit daglige tjenestested er København

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse samt kunne opretholde denne
under hele ansættelsesforløbet.

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

Forsvaret ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for CFCS Thomas Lund-Sørensen på telefon 33 32 55 80.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte den lokale HR-partner ved FE på telefon 33325566 – lokal 2213 eller HR-konsulent Tine Nielsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 57 68.

Ansøgningsfristen er 20. oktober 2021.
Samtaler forventes afholdt i uge 43/44.
Stillingen er ledig til besættelse hurtigst muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Du kan læse mere om CFCS på https://fe-ddis.dk, hvor du blandt andet kan få et mere detaljeret indblik i FE’s opgaver og værdier samt yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

20.10.2021

Indrykningsdato

30.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent