Fortsæt til indhold

Vedligeholdelseshjælper til Stabskompagniet ved XIII Lette Infanteribataljon


Vedligeholdelseshjælper til Stabskompagniet ved XIII Lette Infanteribataljon

Skal du være med til at opbygge og præge udviklingen af Stabskompagniet ved XIII Lette Infanteribataljon?

Har du lyst til at arbejde i et operativt miljø, hvor din faglighed og kompetencer som mekaniker sikrer at stabskompagniet uddanner dygtige soldater og enheder?

Om os
Stabskompagniet er i den indledningsvise fase af sin opbygning og fokus lige nu er at ansætte nøglepersonel – herunder mekanikere.

Kompagniet vil i sin fulde størrelse bestå af op til otte specialedelinger/-sektioner som vil blive udrustet med let materiel og køretøjer der kan deployeres hurtigt via luft, land eller sø. Stabskompagniets rolle er at levere dygtige robuste soldater og enheder der kan understøtte bataljonens tyngde i kampen.

I 2. kvartal 2021 får kompagniet tilgang af Finskyttesektionen samt kadren til den lette spejderdeling. Herefter vil kompagniet selv skulle uddanne og opstille resterende delinger med hhv. en STDEL, FS/TP SEK, MTDEL og LVMDEL gennem Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse.
Om stillingen
Som mekaniker i Vedligeholdelsessektionen er du kompagniets faglige specialist på vedligehold og reparation af lette køretøjer samt soldaternes funktionsudrustning.

Du vil indgå i et team af uddannede mekanikere, som arbejder ud fra opgaver og retningslinjer givet af et fagligt uddannet ledelsesteam bestående af en sektionsfører og gruppefører.

Dine primære arbejdsopgaver vil være diagnosticering, eftersyn og reparationer af Stabskompagniets hjulkøretøjer og materiel.

Du skal forvente at deltage i øvelsesvirksomhed og anden feltmæssig uddannelse, ligesom du skal være klar til at kunne blive udsendt i internationale missioner.
Om dig
Du er korporal. Alternativt er du fra konstabelgruppen og vurderet egnet til udnævnelse. Derudover kan du fremvise et gyldigt svendebrev.

Vi ansætter først og fremmest på de personlige egenskaber, så derfor er det vigtigt for os at finde det rette match mellem teamet og kandidaten. Ønskeligt har du stiftet bekendtskab med vedligeholdelsestjenesten i en underafdeling før, gerne i et stabskompagni. Dog vægter viljen til at uddanne dig højt.

Du kan arbejde selvstændigt og din faglige viden og færdigheder er den bærende kraft i dine opgaveløsninger. Du sætter ganske enkelt en stor personlig ære i at udføre dit arbejde i høj kvalitet til gavn for soldaterne.

Herudover skal du medvirke til at holde kompagniets køretøjer kørende og skal således kunne levere opgaveløsninger af høj kvalitet og have flair for naturlig forudseenhed og gode samarbejdsevner.

Du skal kunne udvise stor empati for soldaterne, som altid er pressede, for på den måde at bidrage aktivt til en smidig, men stadig professionel opgaveløsning. Samtidig trives du med ansvar og er klar til en hverdag, der er præget af dynamik og fokus på opgaven.

Det er ønskeligt, at du har kørekort til kategori C-E og evt. truck certifikat.

Du har en professionel indstilling, er i god fysisk form, har gode militære færdigheder, og så er du en god kammerat og kollega, der vil være med til skabe de sociale såvel som de uddannelsesmæssige rammer for en stærk vedligeholdelsessektion.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel/overkonstabel af 1. grad med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos kompagnichef kaptajn Kristian Hermansen på telefon 4138 5140 eller på mail SLFR-13-000A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2021, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse 1. december 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Ved Slesvigske Fodregiment uddannes soldater, og i løbet af forligsperioden vil det nye regiment blive stadig mere synligt som følge af de uddannelsesmæssige, administrative, operative og ceremonielle opgaver, der bliver løst ved regimentet.

Fra 2019 opstilles XIII Lette Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.
Bataljonen skal indledningsvist opstille stab og ét kompagni i 2019, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver.
Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

31.10.2021

Indrykningsdato

29.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent