Fortsæt til indhold

Personeladministrationsbefalingsmand og Elementleder til G1 Elementet ved Stab Landsdelsregion Vest i Skive


Personeladministrationsbefalingsmand og Elementsleder til G1 Elementet ved Stab Landsdelsregion Vest i Skive

Er du faglig stærk i administrative og forvaltningsmæssige opgaver?
Er du serviceminded og trives du med ansvar?
Om os
Stab Landsdelsregion Vest er som niveau III myndighed struktureret i en Generalstabselements-struktur (G-Struktur). Staben er organiseret med G1, G4 og G8 i Logistiksektionen, G2 og G7 i Efterretnings- og Uddannelsessektionen, G3 og G5 i Operations- og Planlægningssektionen. G9 Kommunikationselementet er et selvstændigt element. Vi er i staben samlet 45 medarbejdere.

Personelementet G1 er under samlet ledelse af sektionschef for logistiksektionen (CHLOG). Dog refererer G1 dagligt til SEKCH, STCH og RGN CH afhængig af de enkelte opgaver.

Personelelementet G1 består af to militære og tre civile medarbejdere. Én seniorsergent (elementsleder og personeladministrationsbefalingsmand (PADBM)) (dig), en korporal som kontor-/stabshjælper, én kontorfuldmægtig og to overassistenter.

Vi har i dagligdagen en ganske uformel omgangstone og vægter et godt humør, en positiv indstilling til opgaverne og positiv tilgang til samarbejde på tværs af staben, med forestående myndigheder og med underlagte enheder.

Personelementet arbejder dagligt meget selvstændigt inden for eget område og løser opgaver bredt inden for personeladministration- og forvaltning. Samt forestår elementet varetagelse af ind- og udgående myndighedspost og betaling af fakturaer.

Personelelementet kan støtte øvrige sektioner og elementer ved behov, og her løse opgaver uden for vores normale hovedområde.
Om stillingen
Som personeladministrationsbefalingsmand vil du være stabens sagsbehandler inden for forvaltningsområdet personel – dækkende stampersonel og personel med rådighedskontrakt.

Du vil skulle støtte og vejlede staben internt inden for området personeltjeneste, samt vejlede og kunne udfører controlling for underlagte enheder.

Du vil varetage alle stillingsopslag inden for regionens myndighedsområde.

Du vil være sagsbehandler inden for udnævnelsessager.

Du vil være sagsbehandler inden for sagsområdet vedrørende tildeling af medaljer.

Du vil være sagsbehandler inden for området personalesager.

Du vil være godkender af indkommandering for personel på rådighedskontrakt ved staben og underlagte enheder.

Du vil være Landsdelsregionens ansvarlige og koordinerende inden for opbygning af Totalforsvarsstyrken. Og her have mulighed for at indgå i diverse arbejdsgruppefora i relation til rekruttering og hvervning til styrken.

Alt efter kvalifikationer og kompetencer vil der kunne aftales yderligere opgaver.
Om dig
Du er seniorsergent og har gennemført videreuddannelsestrin II for mellemledere eller tilsvarende.

Du har en baggrund med erfaring inden for personeltjeneste, gerne med erfaring gennem tidligere tjeneste som kommando- og/eller administrationsbefalingsmand og har herigennem en uddannelse og en erfaring i brugen af relevante SAP/DeMars uddannelser til at kunne understøtte tjenesten som personeladministrationsbefalingsmand.

Du er god til at kommunikere både på skrift og i tale. Du har sans for detaljer, og er god til at strukturere, koordinere arbejdsprocesser og projekter. Du er proaktiv, vedholdende og tager ansvar for pålagte opgaver. Ligeledes er du god til at samarbejde, og du bidrager, i samspil med dine kollegaer, aktivt i opgaveløsningen.

Du evner hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder, behandle problemstillinger og ikke mindst bringe nye ideer i spil. Du har interesse for at arbejde med operativt stabsvirke og ønsker aktivt at deltage i regionens løsning af opgaver.

Du befinder dig godt med at arbejde med frihed under ansvar.

Du skal kunne mestre samarbejde på flere niveauer, såvel internt som med eksterne myndigheder og du skal have forståelse for underlagte enheders situation og funktionsvilkår.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen er værnsfælles.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sektionschef for logistiksektionen ved Landsdelsregion Vest, major Christian Axelsen, 7242 1630 eller via mail LRGNV-CHLOG@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 24. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om Landsdelsregion Vest
Landsdelsregion Vest, der har domicil på Skive Kaserne, er en selvstændig operativ niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen. Vi har fokus på nationale operationer og vores geografiske ansvarsområde dækker Jylland og Fyn. Regionens primære opgave er at støtte Forsvaret, samt løse og varetage militære opgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde og indgår som en af komponenterne i Totalforsvaret. Ligeledes koordinerer vi den samlede militære støtte til samfundet i forbindelse med f.eks. naturkatastrofer, ekstremt vejrlig og terroranslag.

Regionen har kommandoen over seks hærhjemmeværnsdistrikter og råder over ca. 20.000 frivillige hjemmeværnssoldater.

Regionen har et tæt samarbejde med Landsdelsregion Øst (Sjælland), Værnsfælles Forsvarskommando og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

29.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent