Fortsæt til indhold

It-supportere til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i Hvidovre


It-supportere til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i Hvidovre

Har du lyst til at arbejde i en dynamisk og anderledes virksomhed med brugere over hele verden? Vil du være med til at sikre velfungerende IT til godt 20.000 kunder? Har du lyst til at være en del af en sektion med plads til faglige og personlige udfordringer?
Om os
Program IT under Forsvarsministeriets Materiel og indkøbsstyrelse (PIT) søger en ny medarbejder og kollega til stillingen som IT sagsbehandler i Servicecentersektionen! Sektionen består af 30 specialiserede IT medarbejdere, der til dagligt er med til at administrere de kommunikationskanaler og logistiksystemer, der er afgørende for, at Forsvaret kan løse alt fra demografiskunderstøttende opgaver til indsatser i forbindelse med forurening, katastrofer og redning.

Vi leverer den digitale infrastruktur, der gør at 19.000 brugere i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Beredskabsstyrelsen til dagligt kan arbejde effektivt.
Om stillingen
Vi søger udadvendte, selvstændige og servicemindede it-supportere til IT Servicecentersektionen.

Afhængig af dine kompetencer, vil du komme til at indgå i et team på ca. 14 medarbejdere, der modtager og behandler 1. level henvendelser samt indgår i en vagtturnus.

Du vil blive sagsbehandler og skal løse opgaver indenfor dit eget ansvarsområde, herunder f.eks. bidrage til projektarbejde eller opstart af support på nye it-services eller systemer. Du vil også få ansvaret for opgaver, som skal løses på tværs af IT organisationen.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø i moderne rammer med en arbejdsuge på gennemsnitlig 37 timer, fleksibel arbejdstid og betalt frokostpause.
Om dig
Du er som minimum udnævnt til konstabel. Du har en informatikfaglig uddannelse eller anden relevant it-mæssig uddannelse, gerne suppleret med en Microsoftcertificeret uddannelse.

Vi forventer, at du er udadvendt og har et stærkt servicegen.

Du har lyst til at arbejde i en virksomhed, hvor vi sætter service og kvalitet i højsædet. Du er en holdspiller med gode samarbejdsevner, gode sociale færdigheder og en tydelig kommunikation.

Vi forventer, at du er vant til at tage ansvar og som kan lide at arbejde i en omskiftelig hverdag.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra tidligere it-supportfunktion. Videre håber vi på, at du har et godt kendskab til Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen kan både besættes af personel med civil eller militær baggrund og er derfor både slået op civilt og militært. Vær derfor opmærksom på stillingens ”værn”, når du søger via linket i stillingsopslaget.

Stillingen er værnsfælles.

Stillingen er klassificeret som en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår og kan besættes med en tjenestemand.

Løn m.v. er for konstabler i Flyvevåbnet og Søværnet reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

For ansøgere i Hæren er løn m.v. reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Faglært basisløn/tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Hvidovre.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Hans Henrik Blumensaadt på telefon 72 81 47 31 eller pr. mail FMI-PIT-CHSC@FIIN.DK. Alternativt kan du kontakte premierløjtnant Frederik Møller-Madsen på telefon 72 81 47 48 eller pr. mail FMI-PIT-SC02@FIIN.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 24. oktober 2021. Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaf-fer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hvidovre, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

28.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent