Fortsæt til indhold

Akademiker eller officer til Strategisk HR og Officersskole i Beredskabsstyrelsen


Akademiker eller officer til Strategisk HR og Officersskole i Beredskabsstyrelsen

Vil du arbejde med strategisk kompetenceudvikling og talentarbejde i Beredskabsstyrelsen?

Synes du, at det er spændende og udfordrende at udvikle mennesker? Vil du arbejde tæt sammen med Beredskabsstyrelsens direktion, chefgruppe og faglige organisationer?

Har du mod på et selvstændigt job, hvor du og dit team arbejder med uddannelse, talent-, karriere- og kompetenceudvikling af vores engagerede civile og uniformerede medarbejdere?
Om os
Strategisk HR og Officersskolen er en enhed i Beredskabsstyrelsen på 13 medarbejdere udover chefen. Vi har ansvar for styring og udvikling af Beredskabsstyrelsens officersskole og Beredskabsstyrelsens Sergentskole. Vi udvikler bl.a. nye uddannelser og fintuner eksisterende. Vi har samtidig ansvar for Beredskabsstyrelsens strategiske talentudvikling af alle medarbejdere – civile og uniformerede – i tæt samarbejde med koncernens uddannelses- og HR-relaterede institutioner, især Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Forsvarsakademiet.

Vi er placeret geografisk i Birkerød (strategisk talent-, karriere- og kompetenceudvikling), Haderslev (Beredskabsstyrelsens Sergentskole) og Forsvarsakademiet på Østerbro (Beredskabsstyrelsens Officersskole). Den ledige stilling er placeret i Birkerød, men det tætte samarbejde med de to skoler betyder også nu og da arbejdsdage på Østerbro og i Haderslev.
Om stillingen
I enheden har vi som hovedopgave at sikre, at Beredskabsstyrelsen altid har de rette kompetencer til at løse både de nuværende og de kommende opgaver. Det er en enhed med en meget stor JA-hat på, som derfor også har fingrene i mange spændende opgaver og bidrager stærkt til den udvikling, som Beredskabsstyrelsen er i gang med – især i forhold til vores stadigt tættere samarbejde med resten af koncernen, herunder Forsvaret.

Du bliver derfor del af en spændende arbejdsplads med høj grad af mening, højt fagligt niveau og et godt arbejdsmiljø. Din hverdag bliver afvekslende med en stor berøringsflade til alle dele af organisationen. Du får et udfordrende og ansvarsfuldt job med gode muligheder for personlig og faglig udvikling, hvor du bl.a. er med til at udvikle de vigtige strategiske værktøjer, som direktionen skal bruge til at udvikle medarbejderne i Beredskabsstyrelsen – nu og fremover. Betjening af direktionen og samarbejde med Forsvarsministeriets departement, koncern og de mange myndigheder, som Beredskabsstyrelsen samarbejder med, er en naturlig del af opgaveløsningen. Da vi er en lille enhed med meget bred portefølje, vil dine opgaver både indeholde administration, drift og udvikling.

Dine konkrete ansvarsområder og opgaver sammensættes på baggrund af dine kompetencer og enhedens behov, men blandt de mulige opgaver kan være:

Udarbejdelse af beslutningsoplæg, hørings- og svarbidrag vedr. en række områder inden for HR og uddannelse.

En nøglerolle ifm. udvikling og tilrettelæggelse af strategisk talent- og kompetenceudviklingsaktiviteter for Beredskabsstyrelsens medarbejdere - civile og uniformerede.

Styring af og deltagelse i forskellige projekter og arbejdsgrupper.

Udarbejdelse af materiale til og redigering på hjemmesiden og intranettet.

Løbende ad-hoc-opgaver og generelle administrative opgaver, herunder løbende opfølgning på enhedens interne budget samt enhedens tovholderfunktion ift. journaliseringssystemet Workzone.
Om dig
Vi søger en akademisk medarbejder med en stærk generalistprofil eller en officer på U/M 321-niveau. Det vigtigste er, at du formår at omsætte gode ideer til handling i tæt samarbejde med de relevante samarbejdspartnere. Det vil være en fordel, hvis du allerede har et kendskab til Beredskabsstyrelsen eller Forsvarsministeriets koncern.

Du er god til at sætte ting i system og har styr på detaljerne. Dertil har du organisatorisk og strategisk flair og fornemmelse.

Du tager ansvar for dine opgaver, store som små, og følger dem til dørs, og du har fokus på kvalitet i dit arbejde, uanset om opgaven har et administrativt eller et udviklingsfokus.

Du er struktureret og kan selvstændigt styre større og mindre projekter og kan administrere processer og projekter fra tanke til handling.

Enheden har en central og udadvendt rolle i organisationen. Du trives derfor med denne rolle og måde at arbejde på. Du er god til interessentinddragelse, og du kan samarbejde med ledere og medarbejdere i alle faggrupper på alle niveauer.

Dine skriftlige og mundtlige formuleringsevner er gode, og du tænker naturligt kommunikation ind i dine opgaver.

Du har måske indsigt i forvaltningsret og persondata og har kendskab til både overenskomst- og tjenestemandsområdet.

Du trives med et arbejde, der veksler mellem drifts- og strategiske opgaver og du er god til at sikre fremdrift og overholdelse af deadlines?
Ansættelsesvilkår
om civil ansættes og aflønnes du efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten. Som officer vil du blive ansat som sektionsleder, eller kaptajn/kaptajnløjtnant (U/M 321)

Hvis du er sektionsleder (U321) vil du skulle indgå i Beredskabsstyrelsens centrale døgnvagtfunktion som vagthavende officer.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Hvis du har en baggrund i miltæret, så har du i stillingen fortsat en pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansættelsen vil i givet fald være betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Kontakt og ansøgning
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte chef for Strategisk HR og Officersskolen, Brigadechef Gaia Bissen Cassø på telefon: 22 66 55 98 eller mail: brs-gc@brs.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent, Pia Knudsen på telefon: 72 81 91 44.

Ansøgningsfristen er onsdag den 20. okt. 2021. Samtaler afholdes løbende. Ansættelse er snarest mulig.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Beredskabsstyrelsen som arbejdsplads på www.BRS.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Birkerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

20.10.2021

Indrykningsdato

28.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent