Fortsæt til indhold

Engageret kampinformationsbefalingsmand til 6. besætning af THETIS-klassen


Engageret kampinformationsbefalingsmand til 6. besætning af THETIS-klassen

Har du stærke ledelseskompetencer, så har vi en ledig stilling som kampinformationsbefalingsmand. Her vil du få ansvaret for ledelse og den daglig drift af taktisk sektion
Om os
Vores primære opgaver er at patruljere omkring Grønland og Færøerne, herunder håndhævdelse af Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne. Hertil kommer afledte opgaver såsom fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder mm.

Du vil indgå i en besætning med ”højt til loftet” og en relativ uformel omgangstone.
Du får gode muligheder for at udvikle dig personligt såvel som fagligt.

Besætningen er meget professionel med en høj faglig stolthed, men den går også op i, at der er et godt socialt liv ombord. Der er derfor store muligheder for, at være med til at præge livet ombord.

Opgaverne løses i fællesskab med gode kolleger, hvor dagene kan blive lange og udfordrende.
Vi garanterer dog, at du vil få uforglemmelige oplevelser, hvor du er med til at gøre en forskel.

Størstedelen af tjenesten vil foregå med sejlads i Arktisk Kommandos operationsområde, der indbefatter Grønland og Færøerne, men også farvandet omkring Island.

Du får således mulighed for at opleve hele det danske rige og opleve den fantastiske geografi og natur.
Der kan dog forventes perioder med tjeneste/kursusaktivitet i Frederikshavn.

Sejladsperioderne er af ca. seks - ti ugers varighed, og der er gennemsnitligt to – tre sejladsperioder pr. år (ca. 160 sejldage), idet der kan forekomme overlap fra foregående år eller til kommende år omkring årsskiftet. Hertil kommer vagt i basehavn og på værft.

Der er en stor grad af planfastholdelse i division 11, hvilket gør det lettere også at planlægge ved siden af arbejdslivet.
Om stillingen
Du vil være en del af taktisk sektion, hvor du vil være den daglige leder for fire kampinformationsgaster.

Dine opgaver vil være varierede og strække sig fra, at fungere som helikopterkontrolofficer til planlægning og uddannelse af dine gaster. Du vil desuden være materielansvarlig samt forrette tjeneste som vagtassistent og flight deck director.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.

Som KIB ombord vil du blive del af en god og velfungerende SG-messe, hvor vi vægter det sociale højt.
Om dig
Du har gennemgået søværnets grundlæggende sergentuddannelse og har bestået en funktionsuddannelse indenfor fagområdet kampinformation.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt og planlægge sektionens hverdag. Organisationen ombord kræver, at du er en holdspiller og kan indgå i en tæt dialog med de øvrige befalingsmænd. Vi forventer, at du er energisk, effektiv og har evnen til at indgå i et team på tværs af divisionerne.

Du har en anerkendende tilgang i din ledelsesstil, og omgås både foresatte og undergivne med loyalitet og respekt samtidig med, at du formår at træde i karakter, når situationen kræver det.

Du skal være eller kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Det er et krav, at du er uddannet air controller eller som minimum har gennemført optagelsesprøve til denne uddannelse med tilfredsstilende resultat.

Din helbredsmæssige status skal være godkendt til sejlads uden begrænsninger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en marinekonstabel med et godt udviklingspotentiale.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til operationsofficer KL Brian Lohmann, 1E11-B6-OPO@mil.dk telefon: 2166 4234. Alternativt banjermester SSG Thomas Rasmussen, 1E11-B6-BM@mil.dk, telefon: 3067 0765.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 23. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. december 2021 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

23.10.2021

Indrykningsdato

28.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent