Fortsæt til indhold

Fører for vedligeholdelsesgruppen ved 2. Sanitetskompagni i Aalborg


Fører for vedligeholdelsesgruppen ved 2. Sanitetskompagni i Aalborg

Vi søger en fører for vores vedligeholdelsesgruppe.

Er du oversergent eller erfaren sergent med en faglig baggrund som lastvogns- eller automekaniker, så er det muligvis dig, vi søger.

Vi tilbyder en selvstændig og ansvarsfuld hverdag ved vores sammentømrede vedligeholdelsesgruppe.

2. Sanitetskompagni er i gang med en indførelse af PIR V som kompagniets primære køretøj.
Om os
1. Logistikbataljon er en operativ bataljon under Hærens 1. Brigade.

Bataljonen er placeret på Aalborg kaserner.

Bataljonens opgave gør at hverdagen for bataljonen er delt mellem en dagligdag på Aalborg kaserner og øvelsesaktiviteter i ind og udland. Der er fire kompagnier i bataljonen, 1. Forsyningskompagni, 2 Sanitetskompagni, 3 Vedligeholdelseskompagni og 4. Transportkompagni.

Fælles for alle kompagnier, er at de udelukkende består af fastansatte soldater, og at det soldatermæssig håndværk er i højsædet.

Dette er kendetegnet ved en professionel og initiativrig attitude, hvor selvstændighed, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge.

2. Sanitetskompagni består af i alt 8 delinger hvoraf den ene er vores kommandodeling, som vedligeholdelsesgruppen er en del af.

Dagligdagen i vedligeholdelsesgruppen byder selvsagt på vedligeholdelse og reparation af kompagniets forskellige køretøjer (EAGLE 4, GD, PIRANHA III/V, MAN HX) og materiel samt fornyelse af viden og færdigheder indenfor eget speciale.

Vedligeholdelsesgruppen er en blandet flok med mange erfaringer.

Dette giver en unik mulighed for at kunne sparre med og udfordre hinanden fagligt, også på tværs af tilhørsforhold og personelgrupper.

Vi har en god tone i gruppen og støtter hinanden med opgaver på tværs. Der er plads til det sociale i gruppen og som en del af kommandodelingen.

Vi har fysisk træning 2-3 gange om ugen for at vedligeholde vores fysiske form.

Vedligeholdelsesgruppen holder til i en stor garage med et tilstødende kontor.

Vi har gode arbejdsforhold med plads til at kunne fokusere på vores kerneopgave.

Den daglige arbejdstid er fra 0745 til 1515, med et antal øvelser samt skydeperioder fordelt over året, hvor man får mulighed for at udvikle sig som soldat.
Om stillingen
Du vil som fører for vedligeholdelsesgruppen være underafdelingens faglige led og den overordnede ansvarlige for vedligeholdelsestjenesten for 2. Sanitetskompagni. Dine primære opgaver vil bestå i:
- Daglig værksfører for vedligeholdelsesgruppen, herunder styring af arbejdstid og opgaveanvisninger
- Operativ fører ved indsættelse
- Forebyggende vedligeholdelsestjeneste herunder afholdelse af brugereftersyn(M, E, V, I)
- Afholdelse af faglige eftersyn
- Fejlmelding og diagnosticering af materiel
- Planlægning og koordination af vedligeholdelsestjenesten, herunder prioritering af opgaver
- Registrering af måleværdier og relevant historik i DeMars
Stillingen er en prioriteret stilling. 1 LOGBTN er derfor klar til at tale om tillæg og personlige forhold, som skal opfyldes.
Om dig
Det er ønskeligt at du er uddannet oversergent, alternativt er en erfaren sergent som indenfor en overskuelig fremtid kan udnævnes til oversergent.

Du har færdiggjort din uddannelse som lastvognsmekaniker eller automekaniker.

Du kan arbejde selvstændigt og med en naturlig forudseenhed for på den måde at støtte op om kompagniets samlede opgaveløsning.

Vi forventer, at du er i stand til at udnytte din arbejdstid fornuftigt, kan tage ansvar for tildelte opgaver og sikre at opgaverne bliver løst korrekt og til tiden.

Du skal ligeledes være motiverende overfor din gruppe, og have evner indenfor samarbejde på tværs af delingen såvel som af kompagniet.

Det er et krav at du har kørekort kategori B, og ønskeligt at du har C og E

Det er ligeledes også ønskeligt at du har kran- og truckcertifikat, samt at du har ADR-bevis.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kompagnichefen Thomas Nedergaard på telefon. 41 71 04 04.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 24. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

28.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent