Fortsæt til indhold

Helhedsorienteret og analytisk velfunderet major søges til G5 i Hærkommandoens stab.


Helhedsorienteret og analytisk velfunderet major søges til G5 i Hærkommandoens stab.

Hvis du har mod på - og lyst til - at arbejde med Hærens organisation og indre sammenhæng, er denne stilling i Hærkommandoens Planlægningssektion (G5) måske noget for dig.
Om os
Sektionen består af 9 stillinger; en chef, fem majorer, to kaptajner og en chefsergent.

Planlægningssektionens opgaver er bl.a. at varetage Hærens samlede planlægning, herunder Hærens plan for forligsimplementering, Hærens Årsbefaling samt Hærens operative planer for nationalt forsvar. Herudover har sektionen Hærens samlede organisation som ansvarsområde samt ansvaret for at koordinere og bidrage til Hærens fremtidige udvikling.

Sektionen behandler både enkeltsager og udarbejder mere generelle notater og analyser i relation til Hærens samlede organisation og sammenhæng.

Om stillingen
Opgaverne er mangeartede og vil give dig indsigt i Hærens organisation og sammenhæng samt et indblik i det samlede Forsvarsministerium. Der arbejdes på mange områder også på tværs af sektionens teams og vi løfter altid i flok.

Vi har brug for dine evner i en sektion, hvor du vil opleve en alsidig og lærerig hverdag og få stor berøring med Hærens myndigheder, øvrige værn, kommandoer og styrelser.

Du vil blive en del af en dynamisk og fleksibel sektion bestående af dygtige og engagerede kollegaer, der kan levere varen i et godt arbejdsklima, hvor samarbejde og frihed under ansvar i opgaveløsningen er i fokus.
Om dig
Ideelt set er du færdiguddannet major. Det vil være en fordel hvis du har gennemført Operations- og Føringskursus, samt været underafdelingschef. Du har kendskab til Hærens organisation, virke og opgaveløsning. Det er ligeledes en fordel, men ikke et krav, hvis du har baggrund og erfaring som sagsbehandler, gerne på niveau-III.

Som person er du dedikeret, engageret og ser muligheder frem for begrænsninger. Du er villig til at lære, er iderig og bryder med vanetænkning ved at udfordre eksisterende koncepter og løsninger uden at miste realitetssans og fodfæste.

Du er analytisk og selvstændigt tænkende, danner dig hurtigt et overblik over komplekse sagsområder og formår hurtigt og sikkert at identificere de afgørende elementer deri. Din skriftlige formidlingsevne er præget af stor klarhed og præcision, ligesom du overholder terminer uden at gå på kompromis med dine høje kvalitetskrav.

Du er omstillingsparat og tilpasser dig hurtigt vekslende krav og vilkår i opgaveløsningen. Du er i stand til at bevare overblikket og trives godt i en lejlighedsvist travl hverdag, der byder på spændende og komplekse opgaver, som du følger til dørs.
Vi forventer derudover, at du har en høj grad af helhedsforståelse, og at dine gode samarbejdsevner gør, at du hurtigt bygger og vedligeholder relationer både inden for Hærkommandoen, men mest af alt i forhold til samarbejdspartnerne og interessenterne inden for Hærens myndighedsområde.

Hvis du er kaptajn og optaget på Operations- og Føringskursus eller Master i Militære Studier, vil der være mulighed for at søge stillingen under indgåelse af en uddannelsesaftale og dermed bestride stillingen som funktion i højere stilling indtil udnævnelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer/orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Planlægningssektionen, oberstløjtnant Ken Knudsen på telefon 41 32 02 61.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 17. oktober 2021, og ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 43.

Stillingen ønskes besat pr. den 1. december 2021.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

17.10.2021

Indrykningsdato

28.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent