Fortsæt til indhold

Oversergent til undervisning af unge om Forsvaret (genopslag)


Oversergent til undervisning af unge om Forsvaret (genopslag)

Har du lysten, energien og evnerne til at undervise unge mellem 15 og 20 år om Forsvarets rolle og opgaver i et forsvars- og sikkerhedspolitisk perspektiv, er her muligheden for et spændende, afvekslende og udfordrende job. Vi tilbyder en unik stilling, hvor du kommer til at have stor indflydelse på unges opfattelse af Forsvaret og dermed på hele fundamentet for Forsvarets samlede rekrutteringsindsats.
Om os
Den ledige stilling er i Marketingsektionen ved Forsvarets Rekruttering, som er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS).

Marketingssektionen har som primær opgave at tiltrække ansøgere til Forsvarets uddannelser – i tæt samarbejde med de tre værn og Forsvarets skoler. Derudover har sektionen en oplysningsopgave overfor udskolingsklasserne i folkeskolen og overfor eleverne på ungdomsuddannelserne. Oplysningsopgaven løses bl.a. gennem Check Point One (CP1), der er en mobil undervisningsplatform, som opererer i hele landet. Den ledige stilling er én af fire stillinger, som bemander CP1 og gennemfører undervisning om Forsvaret i et sikkerheds- og forsvarspolitisk perspektiv.

CP1 er en del af opgaveporteføljen for Team Udadvendte Aktiviteter i Marketingsektionen, som også planlægger, tilrettelægger og gennemfører messe- og besøgsvirksomhed til støtte for rekruttering til Forsvaret.
Om stillingen
Stillingen som oversergent på CP1 er ikke som alle andre. Du vil skulle planlægge, tilrettelægge og gennemføre undervisning på skoler, gymnasier og erhvervsskoler i hele landet i tæt samarbejde med teamets øvrige befalingsmænd.

CP1 består af to specialbyggede vogntog, der hver især er indrettet som undervisningslokale med plads til 50 siddende gæster. Begge CP1 vogntog bemandes hver især med to befalingsmænd, og har et landsdækkende ”operationsområde”. Dette betyder, at der i jobbet ligger omfattende rejseaktivitet på ca. 100-120 rejsedage om året.

Læs mere om CP1 på https://karriere.forsvaret.dk/check-point-one/

Nederst på siden er der et link til den folder om CP1, som sendes ud til skoler og gymnasier forud for hvert skoleår.

Sæsonen for CP1 følger skoleåret og planlægges i god tid, så rejseaktiviteterne er i videst muligt omfang kendt flere måneder i forvejen. Der vil i jobbet blive optjent en del frihed, som overvejende skal afspadseres i forbindelse med skolernes ferieperioder.

Hovedopgaven i stillingen vil være at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningsvirksomheden med CP1 samt bidrage til sektionens generelle oplysnings- og informations- og rekrutteringsvirksomhed - både inden og uden for Forsvaret.

Mere specifikt vil de konkrete opgaver omfatte:
- Planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisning om Forsvarets rolle i samfundet set i et sikkerhedspolitisk perspektiv – rettet mod på udskolingsklasserne i folkeskolen, gymnasier og erhvervsskoler.
- Planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisning i militære ledelsesdilemmaer for gymnasier m.fl.
- Tilrettelæggelse og gennemførelse af intern og ekstern informationsvirksomhed vedrørende uddannelses-, job- og karrieremuligheder i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen.
- Bidrage til udviklingen af oplysningsvirksomheden for Forsvaret, herunder anvendelsen af CP1.
- Deltage i rekrutteringsaktiviteter med sektionens interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder Forsvarets skoler og værnskommandoerne.
- Bidrage til udvikling af rekrutterings- og oplysningsvirksomheden for Forsvaret, herunder udviklingen af sektionens informationsmaterialer og rekrutteringsaktiviteter.
- Bidrage til sektionens dialog med uddannelsesvejledere i folkeskolen, på ungdomsuddannelserne og på erhvervsskolerne.
- Deltagelse i vagtrosten for Forsvarets Rekrutterings Callcenter, som besvarer henvendelser vedrørende Forsvarets uddannelser.
- Vedligeholde og rengørering af sektionens fire køretøjer. To sættevogne (CP1) og to personvogne (Peugeot 308), som fungerer som følgekøretøjer.
Om dig
Du er oversergent med lyst til at undervise unge om Forsvaret – og til at vejlede de unge om uddannelses- og karrieremuligheder i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen.

Du er selvstændig og samtidig en udpræget teamplayer. Du er struktureret og ansvarsfuld og positiv.

Du har undervisningserfaring - og meget gerne erfaring fra ”den skarpe ende” af Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, herunder fra udsendelse i internationale operationer og/eller internationale stabe.

Du skal have gode danskkundskaber - skriftligt såvel som mundtligt. Ligeledes er det ønskeligt, at du har gode kundskaber i engelsk, primært mundtligt.

Du skal have kørekort til kategori B, C, og ønskeligt til CE.

Du har et indgående kendskab til Forsvarets organisation og til Forsvarets nationale og internationale opgaver. Du har ligeledes interesse for dansk og international forsvars-, udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Vi ser gerne, at du har gode forhandlings- og kontaktevner, undervisningserfaring på instruktør- og faglærerniveau, er imødekommende og serviceminded og ikke mindst kan levere en præsentabel personlig fremtræden som rollemodel for Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen kan henvendelse rettes til Seniorsergent Henrik Stig Pedersen på tlf.: 32 66 52 68 eller på mail cp1@mil.dk.

Du er også velkommen til at rette henvendelse til lederen af Team Udadvendte Aktiviteter, CSG Karsten T. Pittersen for yderligere spørgsmål om stillingen. CSG kan træffes på tlf.: 32 66 52 60 eller på mail fps-vr-ms05@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 24. oktober 2021. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.
Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.
Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinan-den. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

28.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent