Fortsæt til indhold

Innovativ officer til Rekrutteringssektionen i Hjemmeværnskommandoen (Genopslag)


Innovativ officer til Rekrutteringssektionen i Hjemmeværnskommandoen

Vil du være med til at styrke den strategiske rekruttering og fastholdelse i en af Danmarks største frivillige organisationer? Kan du finde veje til at gøre rekrutteringen for optagelse i Hjemmeværnet mere effektiv for bestemte målgrupper i det danske samfund?

Så har du nu muligheden for at søge denne stilling, som du selv kan være med til at udvikle. Samtidig får du mulighed for at præge udviklingen indenfor et af Hjemmeværnets højst prioriterede strategiske områder.
Om os
Hjemmeværnskommandoen er overordnet ansvarlig for information om Hjemmeværnet, strategisk rekruttering og fastholdelse af frivillige. Vi udarbejder og gennemfører planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling.

I Rekrutteringssektionen, der er en ung sektion, arbejder vi med strategisk rekruttering og fastholdelse af vores frivillige hjemmeværnssoldater. Dette sker dels gennem indhentning og analysering af data, og dels gennem ideer og forslag fra Hjemmeværnets myndigheder og ikke mindst den frivillige struktur. Herudover arbejder vi på at blive et videns center for frivillighedens vilkår både i Hjemmeværnet og de generelle trends blandt frivilligt arbejde i det danske samfund.

Rekrutteringssektionen prioriterer også uddannelsen af frivillige, som beskæftiger sig med rekruttering, og/eller indgår i optagelsesprocessen til Hjemmeværnet. Det gør vi igennem et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoens Kommunikationselement, Hjemmeværnets myndigheder og de frivillige Hjemmeværnssoldater.

Du indgår i et højt engageret team bestående af fem kolleger, der arbejder i et helhedsorienteret perspektiv og forstår både at drage nytte af og støtte sine kolleger i teamet. Det sker eksempelvis igennem fælles idégenerering og nytænkning. Vi arbejder projektorienteret og er gode til at idéudvikle på tværs af sektionen. Vi arbejder tæt sammen og hjælper og sparrer med hinanden både mellem chef og medarbejdere, ligesom vi gør brug af vores øvrige kolleger i Hjemmeværnskommadoen.

Vores kultur bygger på tillid, hvorfor du vil få stor grad af frihed og fleksibilitet indenfor egne opgaver. Vi tilbyder gode arbejdsvilkår med fokus på work/life balance, gode fysiske rammer og en uformel omgangstone, også i kommunikationen med de frivillige. Muligheden for lejlighedsvis hjemmearbejde foreligger også.
Om stillingen
Du bliver ansvarlig for et eller flere projekter eller forandringsprocesser inden for sektionens fem strategispor:

- Fokuseret rekruttering og fastholdelse.
- Informations- og rekrutteringskurser for frivillige.
- Øget viden om frivillighed og afledte trends.
- Hjemmeværnets image i et rekrutterings- og fastholdelsesperspektiv.
- Datadrevne aktiviteter og forenklinger.

Du bidrager til at understøtte ideudviklingen og sikre sammenhæng mellem dine egne og sektionens øvrige projekter.

Du vil også komme til at inddrage analyserede data om bl.a. frivillighedskulturer, både i Hjemmeværnet og andre organisationer baseret på frivillighed.

Der vil være mulighed for at udvikle nye samarbejdskonstellationer med vores frivillige og dedikerede hjemmeværnssoldater.

Herudover er du med til at formidle viden til både Hjemmeværnets faste organisation, og frivillige på kurser, dialogmøder, webinarer m.m.

Du får tæt kontakt til alle dele af Hjemmeværnet, andre myndigheder i Forsvarsministeriets koncern samt andre frivillige organisationer i Danmark.

Du får et job med en stor berøringsflade samt selvstændige og alsidige arbejdsopgaver med god mulighed for selv at planlægge og tilrettelægge din hverdag. I jobbet får du mulighed for at udvikle dine personlige kompetencer, og du vil bidrage til defineringen og præge retningen for et af de højest prioriterede strategiske fokusområder i Hjemmeværnet.

Der følger med stillingen en del rejseaktivitet af kortere varighed, samt arbejde om aftenen og i weekender.

Ved chefens fravær vil du være dennes stedfortræder på ledelsesmøder i Hjemmeværnet.
Om dig
Du er officer (kaptajn/kaptajnløjtnant eller major/orlogskaptajn M322) med en gennemført VUT-I/L eller VUK. Din militære uddannelsesbaggrund er ikke det vigtigste, idet vi har brug for en kollega, der har erfaring med eller lyst til at arbejde med frivillige i et strategisk perspektiv. Det vil dog være en fordel, hvis du har erfaring med rekruttering og stabsarbejde fra en stab eller en styrelse.

Du arbejder systematisk og vedholdende, er i stand til at eksekvere og få dine projekter ført ud i livet. Det er dog også nødvendigt med en god tålmodighed og evne til at arbejde sammen med mange forskellige mennesker, for at få projekterne gennemført i en organisation bestående af både fastansatte og frivillige.

Dine formidlingsevner er gode, idet du vil komme til at undervise bl.a. frivillige på kurser, webinarer m.v.

Endelig har du mod på at drive forandringsprocesser, og lyst til at være med til at gøre processerne indenfor rekruttering og fastholdelse mere smidige, så de opleves som enkle for den frivillige. Et digitalt mindset vil derfor også være en fordel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Rekrutteringssektion ved Hjemmeværnskommandoen, Konstantin Bjerre Nielsen på telefon 2481 7223.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Der er tale om en fast stilling med tjenestested på Vordingborg Kaserne. Tiltrædelse ønskes snarest mulig, dog senest 1. januar 2022.

Ansøgningsfristen er den 24. oktober 2021, og vi forventer at afholde umiddelbart herefter. Ansættelsessamtalerne vil blive gennemført inden for tidsrummet kl. 17 – 21 på hverdage eller mellem kl. 09 – 13 i weekenden. Som forberedelse til samtalen kan du få stillet en mindre opgave.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Hjemmeværnet er en frivillig, militær beredskabsorganisation. Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.

HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af frivilligt personel og enheder og deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet samt disses hjælp til civile myndigheder. HJK står for information om Hjemmeværnet, strategisk rekruttering og fastholdelse af frivillige, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, divisioner og afdelinger har til huse på Vordingborg Kaserne.”
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

27.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent