Fortsæt til indhold

Næstkommanderende til Let Opklaringsdeling ved XIII Lette Infanteribataljon


Næstkommanderende til Let Opklaringsdeling ved XIII Lette Infanteribataljon

Skal du være med til at opbygge Hærens eneste lette opklaringsdeling hos Stabskompagniet/XIII Lette Infanteribataljon?

Kan du holde styr på delingens materiel og gennemføre effektiv kontrol, samtidig med at du brænder for at uddanne og vejlede topmotiverede soldater og gruppeførere inden for skyttetjeneste, militær fysisk tjeneste og skydning?
Om os
Den lette opklaringsdeling i Stabskompagniet er i sin opbygning, hvor fokus lige nu er at ansætte nøglepersonel – herunder næstkommanderende deling. Kompagniet vil i sin fulde størrelse bestå af op til otte specialedelinger/-sektioner, som alle vil kunne støtte de tre lette infanterikompagnier i deres kamp.

Den lette opklaringsdeling vil derfor skulle være hele bataljonens øjne og øre, samt kunne indsættes højmobilt og alsidigt med henblik på at understøtte bataljonens kamp.

Som let opklaringsdeling forventer vi mange timer i terræn, begrænsede muligheder for tag over hovedet, idet vi løser opgaven fra afsiddet og til tider opsiddet på åbne køretøjer som 6x6 ATV og MRZR.

Alle vores soldater skal derfor have et højt fagligt niveau og være professionelle og robuste i opgaveløsningen. Let opklaring fungerer meget selvstændigt og indsættes spredt og enkeltvis, hvor hver enkelt soldat skal have forståelse for hele opgaven og tænke og handle kompetent derefter.
Om stillingen
Din primære opgave som næstkommanderende deling, er at støtte og vejlede delingsføreren og gruppeførerne om delingens personel, materiel og uddannelse. Hvis nødvendigt skal du overtage ledelsen og føringen af delingen under uddannelse, øvelser og indsættelser i nationale eller internationale operationer.

Der lægges derfor også vægt på, at du på sigt udvikler evnerne til, at føre delingen, når delingen er indsat i taktiske aktiviteter.

Du vil få ansvaret for den daglige administration og vedligeholdelse af delingens våben, køretøjer, materiel og forsyninger.

Der vil forventelig være en del kursusaktivitet for at udvide dine kompetencer, og du vil ligeledes indgå på øvelser og skydeperioder som planlægger, uddanner og kontrollant for egen og andre delinger.

Det forventes at du har et bredt kendskab til føringsvirksomhed ved kamptropperne på gruppe- og delingsniveau.
Om dig
Du er oversergent, alternativt erfaren og sergent, der gerne har gennemført eller er vurderet egnet til gennemførelse af Faglærer- og Skydeleder II-kursus.

Du har relevant erfaring med føring. Erfaring som NK/DEL fra kamptropperne vægtes højt, men viljen til at lære og uddanne sig vægtes dog højere.

Herudover er du garanten for, at der er styr på stumperne i en let opklaringsdeling, at kampkraften genopbygges, og at problemer løses på laveste niveau.
Du præger og inspirerer alle omkring dig til det samme.

Du udviser selvstændigt initiativ med henblik på at løse enhedens opgaver.

Ydermere har du en professionel indstilling og gode militære færdigheder. Du er fysisk robust og kan bestå de Operative Fysiske Anbefalinger til min. KAT 4.

Sidst, men ikke mindst, er du en god kammerat og kollega, der vil være med til skabe de sociale såvel som de uddannelsesmæssige rammer for de lette infanterister i XIII.

Delingsfører let opklaring udtaler: ”Erfaring med opklaring er ikke et krav, men det vil være en fordel. Det er vigtigere, at du er praktisk anlagt og har flair for logistik og styringen af let opklaringsdeling, når den på anden uge i streg er indsat i dybden uden mulighed for genforsyning.”
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos kompagnichef kaptajn Kristian Hermansen på telefon 4138 5140 eller på mail SLFR-13-000A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 17. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse senest 1. december 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
  
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Ved Slesvigske Fodregiment uddannes soldater, og i løbet af forligsperioden vil det nye regiment blive stadig mere synligt som følge af de uddannelsesmæssige, administrative, operative og ceremonielle opgaver, der bliver løst ved regimentet.

Fra 2019 opstilles XIII Lette Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.
Bataljonen skal indledningsvist opstille stab og ét kompagni i 2019, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver.

Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

17.10.2021

Indrykningsdato

27.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent