Fortsæt til indhold

Sagsbehandler til Forsvarets Civiluddannelseselement


Sagsbehandler til Forsvarets Civiluddannelseselement

Trives du i en hverdag med forskellige HR opgaver og kundekontakt? Brænder du for at finde gode løsninger, der kan hjælpe personel på civiluddannelse? Så er du måske vores kommende medarbejder!
Om os
Civiluddannelseselementet (CU ELM) er et lille element ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) med bopæl i Ballerup. Vi er i alt 7 medarbejdere og én leder.

I CU ELM står vi for den overordnede administration af medarbejdere på civiluddannelse (CU) i Forsvaret. Det vil sige administration af medarbejderen i forhold til arbejdstidsgodkendelse, barsel, orlov, sygefravær, rejser, refusioner mv.
Dette arbejde sker i tæt samarbejde med beskæftigelsesrådgiverne ved Veterancentret og myndighederne i Forsvaret. Vi har naturligvis også et tæt samarbejde med den enkelte medarbejder, der er på CU.

CU ELM er en del af Proces & Udviklingssektionen i Bemandingsafdelingen, hvis overordnede opgave er at rekruttere medarbejdere til ministerområdets ca. 20.000 stillinger.
CU ELM arbejder også løbende med udvikling af vores arbejdsprocesser i form af digitalisering og automatisering.
Om stillingen
Du vil indgå i et dynamisk team, som sagsbehandler. CU ELM lægger stor vægt på din evne til at arbejde selvstændigt og være serviceminded, samt din evne til vidensdeling med kollegaer og ledelsen. Ligeledes er dine personlige kompetencer vigtige, herunder flair for kundekontakt og kunne tale med alle.

Dine primære opgaver bliver:

At godkende medarbejderens arbejdstid, ferier, gavntjeneste mv.
At lave opfølgning på aktivitetsløn og øvrig drift budget
At rådgive og vejlede personalet på civiluddannelse i konkrete sager.
Medvirke til forsat udvikling af digitalisering af vores element, samt opdatering af vores hjemmeside og nyhedsformidling.

I CU ELM hylder vi den positive anerkendende tilgang til vores løsning af opgaverne. Det faglige ambitionsniveau er højt, men omgangstonen er uformel og humoristisk. Vi sætter pris på vores forskelligheder og deler gerne viden og hverdagens oplevelser med hinanden.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en kontoruddannelse og/eller er M231 seniorsergent eller en erfaren oversergent der er vurderet egnet til udnævnelse.

Du brænder for sagsbehandling, administration, personale og HR.
Du har erfaring fra et kommandokontor, en stab eller lignende i Forsvaret.
Du har et bredt kendskab til Forsvarets mange opgaver og organisation.
Det er en fordel, hvis du har et godt kendskab til forsvarets arbejdstidsstyring samt kender til civiluddannelsesordningen.

Primære kvalifikationer:
• Du har interesse for og erfaring med sagsbehandling
• Du har gerne erfaring fra HR-området, herunder forvaltning af personale
• Du har gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner
• Du er fleksibel og indstillet på at påtage dig nye opgaver.

Ønskelige kvalifikationer:
• Du har flair for IT herunder anvendelse af Demars, SAP samt ESDH og Workzone.
• Du har gerne erfaring med digitalisering, samt udvikling af digitale løsninger
• Kendskab til brug af sociale medier, samt opdatering af hjemmeside.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er åben for både civile og militære ansøgere.

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Du har som militært ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er endvidere betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Er du civil, ansættes og aflønnes du efter gældende relevante overenskomst. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle et tillæg. Der er til stillingen knyttet en fuldt arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelse gennem hele ansættelsesforholdet.

Kontakt og ansøgning
Har du lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte chefsergent Kjeld Hildebrandt Hansen på mail: fps-ba-pou21@fiin.dk eller telefon 32 66 57 41.

Har du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte
HR-konsulent, Pia Knudsen på tlf.: 72 81 91 44.

Send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis snarest og senest den 17. oktober 2021. Vi holder samtaler løbende. Ansættelse er den 1. november 2021 eller snarest derefter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Mere om Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet, herunder HR-driften inden for Forsvarsministeriets koncern.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse er som arbejdsplads kendetegnet af høj faglighed, fokus på videndeling og gode menneskelige relationer samt et godt og velfungerende arbejdsmiljø. Hovedsædet er placeret i Ballerup, men FPS har decentrale partnerelementer rundt omkring i hele landet.
Forsvarsministeriets Personalestyrelses organisation består også af Forsvarets Center for Arbejdsmiljø og Veterancentret. Veterancentret er placeret i Ringsted.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

17.10.2021

Indrykningsdato

23.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent