Fortsæt til indhold

Sikkerhedsofficer ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste


Sikkerhedsofficer ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Har du interesse i at arbejde med og udvikle området indenfor sikkerhed, og har du lyst til at indgå i enhed som prioriterer sikkerhedsområdet, og hvor faglig dygtighed og selvstændighed er i højsædet? Og evner du at holde overblik over specialiserede områder og motivere og samvirke med specialister? Så kunne du være vores nye sikkerhedsofficer.
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste udfører vedligeholdelsesopgaver og eftersyn på Forsvarets skibe, fly, køretøjer og andet materiel.

Ledelsen er placeret i Brabrand, hvor planlægningsopgaver og intern støtte er forankret, mens vores værksteder er fordelt på 17 etablissementer spredt over hele landet. Kvalitetsledelsessektionen, hvori sikkerhedselementet er forankret, består af en sektionschef og ni medarbejdere.
Sektionen har med reference til chefen for Driftsafdelingen til opgave at lede og koordinere indsatsen i relation til kvalitets-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsområderne, herunder de systemer, der benyttes som platform for disse områder. Sektionen besidder et bredt mix af militære og civile kompetencer, der bidrager til at sikre faglige velfunderede løsninger i produktionen til gavn for hele Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Tonen ved enheden er uformel, og der er et højt niveau af selvstændighed i sektionen. Kollegial og chefsparring er dog stadig en central del af opgaveløsningen.
Om stillingen
Du kommer til at have en væsentlig indflydelse på udviklingen af Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes sikkerhedssystem i samarbejde med en række interne og eksterne samarbejdspartnere. Det er en forventning, at du ligger over et normalt sagsbehandlingsniveau i relation til skriftlige oplæg, samarbejde og organisationsforståelse.

Du virker som Vedligeholdelsestjenestens sikkerhedsofficer omfattende følgende opgaver:
• Daglig drift og vedligeholdelse af den Militære Sikkerhedstjeneste iht. FKOBST 358-001.
• Vedligeholdelse af FVT sikkerhedsorganisation, herunder FVT krypto-sikkerhedsorganisation.
• Vedligeholdelse og udbygning af FVT Sikkerhedsinstruks.
• Planlægning, koordinering og gennemførelse af generelle sikkerhedseftersyn ved underlagte enheder med tilhørende rapportering og opfølgning jf. FKOBST 358-001.
• Indsamling af data og udarbejdelse af udkast til FVT årsoversigt og rapportering.
• Virke som rådgiver for chefen for FVT om sikkerhedsspørgsmål.
• Virke som sparringspartner og rådgiver overfor underlagte enheder indenfor sikkerhedsspørgsmål.
Om dig
Vi søger en sikkerhedsofficer med et relevant indblik og tilgang til sikkerhedsområdet. Du har gerne praktisk erfaring med sagsbehandling indenfor sikkerhedsområdet fra tidligere.
Du er chefsergent eller erfaren mellemleder med anciennitet på ca. 15-20 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt seniorsergent. Du har endvidere relevant erfaring med sagsbehandling på stabsniveau. At du har organisationsforståelse og kan virke selvstændigt indenfor en given ramme betragtes som et væsentligt punkt.

Som person er du engageret, forretningsorienteret, fleksibel og med masser af ”drive”. Du tror på, at relationer og samarbejde skaber de bedste løsninger. Du formår at bevare overblikket i en travl hverdag med flere parallelle opgaveløsninger, og du kan fastholde delsystemer samtidigt med gennemførelse af fornyelse i takt med organisationens fortsatte udvikling. Du arbejder godt både i teams og selvstændigt og er samtidig imødekommende. Du har desuden sans for struktur og for detaljens betydning, besidder stærke kommunikative evner og formulerer dig tydeligt og præcist både skriftligt og mundligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Uddannelseskravet for at blive udnævnt chefsergent, er endvidere en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet kan du ansættes på en uddannelsesaftale. Udnævnelse til chefsergent finder sted når uddannelseskravet og de almene krav for udnævnelse er opfyldt.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i sin ansøgning.

Dit faste tjenestested er Aarhus, Brabrand.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for kvalitetssektionen ved Forsvarets Vedligeholdstjeneste; major Henrik Liljenberg Christensen på tlf.: 23 81 05 48, eller via mail: FVT-P-CHDK@mil.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfristen er den 21. oktober 2021 og ansættelsessamtaler forventelig i uge 44. Stillingen er til besættelse snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og svendebrev.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Brabrand, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

21.10.2021

Indrykningsdato

22.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent