Fortsæt til indhold

Leder for All-Source element ved 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon.


Leder for All-Source element ved 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon.

Ønsker du en ledende rolle i udviklingen af Hærens taktiske efterretningstjeneste?
Vil du være med til at opbygge kompetencer i taktisk efterretningstjeneste for Hærens operative enheder?

Så skal du søge stillingen som leder All Source Elementet ved 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon.
Om os
1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon (ISRBTN) er en operativ bataljon i rammen af 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste.

Tactical Intelligence Development Branch (i daglig tale S7) er ansvarlig for taktisk udvikling og opbygning af efterretningskapaciteter, herunder All-Source Intelligence. Sektionen er endvidere ansvarlig for udvikling og gennemførelse af efterretningskurser, og vi støtter tjenestegrensinspektørens virke i forbindelse med kontakt- og inspektionsvirksomhed.
S7 er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads, og vores kerneværdier er: Personellet først, operativ effekt samt stolthed og professionalisme.

Bataljonen har ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisoner i Varde, Fredericia og på Bornholm. På Varde Kaserne ligger ligeledes vores nærmeste samarbejdspartner Efterretningsregimentet.
Om stillingen
Som leder for All Source Elementet er du ansvarlig for den taktiske udvikling inden for All Source området.
Du er ligeledes ansvarlig for arbejdstidsplanlægning, kompetenceudvikling og FOKUS samtaler for personel i All Source elementet.

Du leder tjenesten for All Source elementet med ansvar for udvikling, implementering og ajourføring af taktiske efterretningskurser og funktionsuddannelse med fokus på 1. ISRBTN og 1. Brigades særlige behov.

Du varetager drift i relation til elementets uddannelsesvirksomhed, herunder virke som kursusleder, instruktør og mentor.

Videreudvikling af den taktiske efterretningstjeneste med fokus på all source miljøet, herunder at følge udviklingen i NATOs og andre partners doktrin med henblik på, at udvikle alle dele af efterretningskredsløbet på brigade niveauet, er ligeledes en del af opgaveporteføljen.

Du udarbejder eller bidrager til doktrinære publikationer indenfor efterretningstjeneste med fokus på den taktiske efterretningstjeneste, herunder eksempelvis best practice, procedure, instruktioner, håndbøger og reglementer.

Kontakt- og inspektionsvirksomhed, samt erfaringsindhentning ved taktiske aktiviteter indgår også som en naturlig del af hverdagen.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført videreuddannelse trin I eller VUK/BTN og BDE. Vi ser gerne, at du har erfaring med stabsarbejde.

Du har stor interesse og forståelse for doktrin og efterretningstjeneste og brænder for at være med til at udvikle og uddanne personel i Forsvaret inden for den taktiske efterretningstjeneste.

Du kan identificere dig selv med vores kerneværdier og vil bidrage positivt til opbygningen af et stærkt S7 team.

Nye udfordringer kaster du dig glædeligt over, ligesom du er villig til at udvikle dine kompetencer i relation til efterretningstjenesten.
Du er velformuleret i skrift og tale både på dansk og engelsk.

Vi ser gerne, at du har erfaring med efterretningstjeneste fra internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er i Varde.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at sende dine kontaktoplysninger og hvornår vi kan træffe dig til efr-ktp-1b-s7@mil.dk, så vil vi kontakte dig hurtigst mulig.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er d. 24. oktober 2021. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen ønskes besat snarest og vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v. Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.

Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder. I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer. Tilflyttere med ansættelse samt pendlere, har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.
Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 79 94 74 93, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia
Enemark,piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen.Bataljonen tilhører 1. brigade og har 270 fastansatte.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

20.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent