Fortsæt til indhold

Sagsbehandler Team AIR JMTO


Sagsbehandler Team AIR JMTO

Er du en handlekraftig og initiativrig mellemleder, der kan bevare overblikket i en til tider hektisk hverdag i et værnsfælles miljø - så er jobbet i Operationssektionen, Team Air, Full Charter ved Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) præcist noget for dig.
Om os
I OPS er vi primært opdelt i 2 teams, Team Air/Pax og Team Diplo/Road/Cargo.

I Team Air/Pax varetager vi den samlede planlægning, koordinering og drift af de strategiske lufttransporter til understøttelse af internationale operationer, nationale operationer samt større øvelser i ind- og udland.

Derudover understøtter vi ved behov, ligeledes vores allierede samarbejdspartnere med strategiske lufttransporter.

Slutteligt har vi ansvaret for enkelt- og grupperejser, i relation til internationale operationer og international øvelsesvirksomhed.

Vi er et team bestående af seks medarbejdere, der arbejder tæt sammen på tværs af organisationen for at løse de mange opgaver.

I JMTO sætter vi trivslen højt på dagsordenen. Vi gennemfører jævnligt forskellige aktiviteter, der skal styrke samarbejdet og korpsånden. Vi prioriterer medarbejderen højt, hvor vi gennem gensidigt kendskab og respekt, konstant har fokus på udvikling af den enkelte medarbejders kompetencer, både militærfagligt såvel som civilt, for dermed at have fagligt dygtige medarbejdere der trives på arbejdspladsen.
Om stillingen
Du vil som Air charter planner i Team Air/Pax blive ansvarlig for, planlægning, tilrettelæggelse samt koordinering af strategiske full charter flyvninger for Forsvaret og vores allierede samarbejdspartnere.
Til dette formål, anvendes der både danske og allierede militære kapaciteter, samt civil chartret fly via forsvarets rammeaftaler på området.

Du vil indgå i et stærkt og erfarent team, som konstant har fokus på alle de operative opgaveløsninger.

Du kan forvente, efter din oplæringsperiode som forventeligt er cirka et år (primært via sidemandsoplæring), at skulle indgå i en tilkaldevagtordning. Denne bestrides fra hjemmet, uden for daglig tjenestetid.

Da opgaverne altid kommer i første række, kan der i perioder forekomme lange arbejdsdage. Til gengæld kan der også være perioder med lav aktivitet.
Rejseaktiviteten i stillingen er ikke stor.

Air charter planner sagsområdet indebærer et forholdsmæssigt stort ansvar med hertil hørende prokura, hvorfor der fordres en stor grad af ansvarsbevidsthed, hos den enkelte medarbejder.

Om du har en baggrund fra Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet er underordnet, da stillingen kan bestrides værnsfælles.

Du forventes ikke at have kendskab til full charter flyvninger i forvejen, du skal blot have lyst og gåpåmod til at lære noget nyt, så skal vi nok lære dig op.
Om dig
Vi søger en dedikeret og handlekraftigt seniorsergent.

Alternativt er du en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent. Det er ønskeligt, at du har eller er klar til at gennemføre den militære akademiuddannelse (MAU).Du besidder et godt humør og har en høj grad af faglig stolthed, og det er naturligt for dig at tidsfrister overholdes.

Du skal have et operativt ”mindset”, gerne med en eller flere udsendelser bag dig.

Du er fleksibel og god til at skabe relationer med kolleger og samarbejdspartnere, civile som militære på flere niveauer, herunder også med internationale kolleger.

Herudover er du en holdspiller, besidder en professionel fremtræden og kommunikerer sikkert i både skrift og tale, såvel på dansk som engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er værnsfælles.

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder seniorsergent Michael Kruse Nielsen på telefon 4173 2500 eller på mail JMTO-OA-101@MIL.DK.

Alternativt kan du kontakte fg. Chef for Operationssektionen kaptajn Thomas Sigvardt på telefon 4173 2593 eller på mail JMTO-O-NK@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 17. oktober 2021 og samtaler forventes gennemført i uge 43. Stillingen er til besættelse fra 1. december eller efter aftale.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
  
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte -transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.
JMTO består af en stabsdel med ARK, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssektion samt en movement control (MOVCON) dispositionsenhed med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformer.
JMTO er geografisk placeret på Flyvestation Karup og er en værnsfælles enhed sammensat af medarbejdere, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

17.10.2021

Indrykningsdato

17.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent