Fortsæt til indhold

Koordinator og sagsbehandler værnsfælles logistik til Strategisk Udviklingssektion i Forsvarsstaben


Koordinator og sagsbehandler værnsfælles logistik til Strategisk Udviklingssektion i Forsvarsstaben

Er du en ambitiøs major/orlogskaptajn, som ønsker en spændende stilling i Forsvarsstaben med stor indflydelse på Forsvarets strategiske udvikling? Har du mod på et selvstændigt og udfordrende job med fokus på udvikling af tværgående koncepter og håndtering af komplekse opgaver?

Hvis det lyder interessant, og du vil arbejde i et spændende miljø tæt på centrale beslutningsprocesser i Forsvarsstaben, så søg stillingen.
Om os
Strategisk Udviklingssektion indgår i Strategiafdelingen, der er én af tre afdelinger i Udviklings- og Planlægningsstaben ved Forsvarskommandoen. Sektionen består af én oberstløjtnant, ti sagsbehandlere samt forbindelsesofficerer ved internationale myndigheder. Sektionen arbejder med Forsvarets strategiske og konceptuelle udvikling og skaber dermed ramme for kapacitetsudviklingen i Forsvaret. Sektionen varetager desuden komplekse projektstyringsopgaver af international karakter.

Sektionen har et tæt samarbejde med værn og kommandoer, internationale aktører, Forsvarsministeriets departement samt støttende styrelser under Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Om stillingen
Dine primære sagområder vil være værnsfælles logistik, klimatilpasning og Host Nation Support, hvor du vil være ansvarlig for udarbejdelse af relevante koncepter og tværgående koordination. Du kan forvente yderligere sagsområder under hensyntagen til sektionens behov og dine kvalifikationer og interesser. Du vil desuden blive inddraget i sektionens øvrige opgaver og konceptarbejde, ligesom du vil skulle støtte den kapacitetsudvikling, der gennemføres i den resterende del af Udviklings- og Planlægningsstaben.

Arbejdet vil ofte være kendetegnet ved, at overordnet national og NATO policy og strategier skal konkretiseres i koncepter, der kan bidrage til et mere håndgribeligt grundlag for Forsvarets kapacitetsudvikling på mellemlang og lang sigt. Koncepter udarbejdes normalt i et bredt samarbejde med andre sektioner i Forsvarsstaben samt kommandoer og styrelser, hvor du forventes at opbygge og vedligeholde effektive netværk.

Du kan forvente et vist omfang af rejseaktivitet både nationalt og internationalt. Stillingen tilbyder en relativt stor fleksibilitet i forhold til mødetid og fjernarbejde, så eventuelle bindinger i forhold til børn eller familie kan tilgodeses. Vi lægger vægt på, at der er en god ånd i afdelingen, og vi har en åben, ærlig og uformel omgangstone.
Om dig
En typisk kandidat vil være afklaret operativt og søger stillingen med henblik på yderligere afklaring til M401-niveauet.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med stabstjeneste ved højere stabe og ét eller flere af dine primære sagsområder, men det er mere vigtigt, at du har talent, et stærkt intellekt, gåpåmod og gode samarbejdsevner. Du bør desuden være robust i forhold til arbejdsbyrde, mødeledelse og fremlæggelser. Du vil modtage den nødvendige efteruddannelse i relation til fagområder og stabsmetodik.

Det er vigtigt, at du kan formulere dig koncist i både skrift og tale på dansk og engelsk, og at du kan omsætte komplekse problemstillinger i et let forståeligt skriftsprog.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Flyvestation Karup.

Kontakt- og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Strategisk Udviklingssektion, oberstløjtnant Chris Terndrup på telefon 72 81 20 83 eller 51 97 43 70.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 28. september 2021.

Ansættelsesdato 1. november 2021.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i Karup eller via VTC løbende og senest i uge 39. Kandidaterne forventes at få svar inden udgangen af uge 39.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Der er to stillinger i opslag til Strategisk Udviklingssektion, og du er meget velkommen til at søge begge. Du kan indikere en eventuel prioritet i dine ansøgninger

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Du bør som minimum vedhæfte dit CV og din seneste bedømmelse til ansøgningen. Du er velkommen til at vedhæfte yderligere bedømmelser eller relevante eksamensbeviser. Vi vil bede dig oplyse, om du indgår i et talentprogram, og om du har nogen indvendinger imod, at vi eventuelt kontakter nuværende eller tidligere chefer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

28.09.2021

Indrykningsdato

15.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent