Fortsæt til indhold

Seniorsergent til personelelementet ved Søværnets Center for Administration, Frederikshavn (genopslag)


Seniorsergent til personelelementet ved Søværnets Center for Administration, Frederikshavn (genopslag)

Kan du lide at arbejde med mennesker? Ønsker du at udvide dine kompetencer med HR? Har du mod på at være omdrejningspunktet, der støtter de medarbejde, der har særlig behov for støtte? I så fald har vi stillingen for dig!

Søværnets Center for Administration søger en seniorsergent til personelelementet ved vores lokale afdeling i Frederikshavn.
Om os
Søværnets Center for Administration (SCA) servicerer Søværnets myndigheder og skibe indenfor det samlede administrative område, herunder også personel og bemanding. SCA er placeret lokalt på de to flådestationer i Frederikshavn og Korsør og består sammenlagt af 40 medarbejdere. SCA er opdelt i fire elementer, administration, personel, tidsstyring og bemanding. SCA indgår organisatorisk i Søværnskommandoens Kapacitetsdivision.
Om stillingen
I Personelelementet vil du fungere som sagsbehandler og blive en del af et dynamisk team, der foruden dig, består af 4 øvrige medarbejdere, der aktivt støtter hinanden i opgaveløsningen.

Du vil primært varetage elementets sagsområder inden for sygdom og fravær herunder opfølgning af syge/fraværsforløb, kontakt til medarbejdere og myndigheder, kontakt til FPS/JURA samt kommunikation med diverse offentlige instanser.

Derudover vil dine opgaver være støtte til myndighederne i form af sagsbehandling vedr. udnævnelser af menige og stampersonel samt øvrige opgaver, hvor personelelementet yder støtte til myndighederne. Du vil derfor, gennem dit arbejde, have en stor kontaktflade både med operative enheder, stabe og den menige medarbejder. Du vil endvidere skulle deltage i diverse udvalg og fora inden for HR området.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, hvor samarbejde, fællesskab, positiv tilgang, empati og nytænkning udgør fundamentet i stillingen.
Om dig
Du har en professionel indstilling til arbejdet med mennesker. Du kan arbejde selvstændigt, systematisk og er i stand til at have flere bolde i luften på samme tid. Din kommunikation er desuden tydelig og let forståelig såvel mundtligt som skriftligt.

Det er et krav, at du har indgående kendskab til personelforvaltning samt HR-systemet.
Det er vigtigt, at du udviser en lyst og et engagement i forbindelse med den løbende udvikling af personelsektionen ved SCA, samt vores relationer til vores kunder.

Som person er du fleksibel, tålmodig og har et helhedssyn, så du forstår, hvordan tingene hænger sammen - også på tværs i organisationen. Da du skal arbejde sammen med mange forskellige grupper, er det vigtigt, at du forstår værdien af et godt samarbejde og den gode konstruktive samtale. Du skal være klar til, at håndtere uforudsete opgaver, som du selv skal prioritere med udgangspunkt i din fleksible, pragmatiske tilgang til arbejdsopgaverne. Du formår at sætte retning og koordinere indsatsen, så resultaterne nås til rette tid.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til KL Bårdur Sandå, SCA-BEM10@MIL.DK eller tlf. 7285 7551. Alternativt SSG Lars Hoel, SCA-BEM11@MIL.DK, telefon 7285 7553.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 24. oktober 2021. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne. Samtaler forventes gennemført umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse fra 1. november 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

15.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent