Fortsæt til indhold

PMV-kører / kontorhjælper til 2. Kampvognseskadron/I/JDR (genopslag)


PMV-kører / kontorhjælper til 2. Kampvognseskadron/I/JDR (genopslag)

Ønsker du at kombinere operativ tjeneste med administrative opgaver? Vil du arbejde i en operativ kommandodeling ved en Kampvognseskadron, hvor du kan anvende og udvikle dine faglige kompetencer? Er du klar til INTOPS i 2022?
Om os
2. Kampvognseskadron er en underafdeling af Panserbataljonen og består af tre kampvognsdelinger og en kommandodeling.

I 2021 og 1. halvdel af 2022, uddanner og træner vi til, at være Danmarks bidrag til ”Enhanced Forward Prensence” (EFP) som en del af Natos øgede tilstedeværelse i Baltikum. Eskadronen forventes at blive udsendt efteråret 2022.

I efteråret 2020 påbegyndte vi uddannelsen på vores nye kampvogn LEOPARD, 2A7. På samme tid begyndte enhedsuddannelses forløbet for kommandodelingen, med henblik på at være på højest mulige uddannelsesniveau forud for EFP.

Vi er enhed, der gerne bruger mange ressourcer på at kompetenceudvikle medarbejderne, så ud over de nødvendige faglige kompetencer, vil der også være mulighed for at deltage i kursusvirksomhed internt i forsvaret som eksternt.

På kort sigt vil relevante kurser dog være målrettet din funktion som PMV-kører/kontorhjælper.

2. kampvognseskadron er en sammentømret enhed hvoraf store dele af personellet har erfaring fra INTOPS på Balkan, i Irak og Afghanistan. Vi prioriterer korpsånd og eskadronens traditioner meget højt. 2 kampvognseskadron har ikke noget motto eller særligt tilhørsforhold. Hos os er det personellet der er historien og styrken.
Om stillingen
Du bliver en del af kommandosektionen i kommandodelingen, hvor der sjældent er to dage, der er ens.

Dine opgaver bliver blandt andet at.

• Være KØ/VKMD på kommandodelingens PIR 3(5) herunder vedligeholdelse.
• Støtte kommandokontoret med opgaver, der relaterer til daglig drift af enheden.
• Anvende enhedens administrative programmer, som primært er Office pakken.
• Registrere, arkivere og vedligeholde div. lister m.m.
• Forestå aflevering og afhentning af post.
• Støtte ESKBM med bestilling af kost og indkvartering til div. Øvelser.
• Forestå den daglige kontakt til FES/ISS.
• Være klar til at løse diverse opgaver som Eskadronen bliver pålagt.

Som PMV-kører/kontorhjælper støtter du, sammen med resten af kommandodelingen, eskadronen, ved at tilvejebringe den administrative støtte i den daglige tjeneste, på skydeperioder og under øvelser i ind- og udland.

Udover at sørge for den administrative støtte til resten af eskadronen, gennemfører Kommandodelingen også egen uddannelse i bl.a. køreteknik, skydning, førstehjælp idræt og enhedsuddannelse.

Kommandodelingen er en del af eskadronens hjerte, og en af de sektioner der får hverdagen til at hænge sammen for resten af eskadronen.
Om dig
Du er i konstabelgruppen, gerne med baggrund i en kampvognseskadron og har en interesse i en operativ/administrativ stilling, hvor du dagligt løser reelfaglige opgaver.

Vi søger en soldat der har god arbejdsmoral, godt humør, er initiativrig og ”kan stå på egne ben”.

• Du skal være indstillet på at have ansvaret for KDOSEK Piranha 3(5).
• Du skal have flair for tal, og kunne anvende Office på brugerniveau. Det vil være ønskeligt at du har kendskab til DeMars.
• Du kan formulere dig skriftligt.

Du kan arbejde selvstændigt, struktureret med korte tidsfrister og kan selvstændigt, med nødvendig støtte, prioritere dine opgaver.

• Du er fleksibel.
• Du sætter ære i være en del af en enhed, hvor korpsånd og fagligheden er i højsædet.
• Du har som minimum kørekort til C.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Eskadronsbefalingsmand SSG D. Søgård på telefon 41 37 68 30 eller via mail: JDR- 1B-210A@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 30. september 2021. Samtaler forventes gennemført i uge 39. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

30.09.2021

Indrykningsdato

15.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent