Fortsæt til indhold

Flymekaniker ved Seahawk Maintenance Flight - Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste


Flymekaniker ved Seahawk Maintenance Flight - Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Er du uddannet flymekaniker, og har du lyst til at arbejde med en spændende helikopterkapacitet?
Seahawk (MH-60R) Maintenance Flight søger netop nu en dygtig flymekaniker til snarlig ansættelse ved Maintenance Dok.
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er organiseret under Forsvarskommandoen i tre værnsopdelte vedligeholdelsesafdelinger samt en central ledelse i Brabrand. Herunder er Vedligeholdelsesafdeling Luft (VA LUFT), der består af ca. 650 faste medarbejdere, og op til ca. 100 elever, og som omfatter Forsvarets flymekanikeruddannelse i Karup, Vedligeholdelsesområde Aalborg og Vedligeholdelsesområde Karup, hvor du vil blive ansat i sidstnævnte.

Seahawk Maintenance Flight udfører Base Maintenance, der er delt op i en Maintenance Dok og en Phase Dok.
Maintenance Dok udfører teknisk vedligehold der er kalendertidsstyret og Phase Dok udfører teknisk vedligehold der er flyvetimestyret.

Seahawk Maintenance Flight under Vedligeholdelsesområde Karup tilbyder en dynamisk arbejdsplads, med en bred række opgaver. Seahawk Maintenance Flight understøtter Eskadrille 723 der en del af Helicopter Wing Karup. Eskadrille 723 har året rundt to helikoptere i Nordatlanten ombord på et af Søværnets skibe, ligesom de periodevis deltager i internationale operationer, også stationeret ombord på Søværnets skibe. Til disse opgaver understøtter Seahawk Maintenance Flight med personel og teknisk vedligehold.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Den ledige stilling er i Seahawk Maintenance Dok. Du bliver en del af et team på 12 kolleger, der samarbejder om at udføre kalendertidsstyret teknisk vedligehold. Vi kan tilbyde et job, hvor du er med til at gøre en forskel og skabe forudsætning for at Seahawk kan indsættes let, hurtigt og effektivt.

Som flymekaniker ved Maintenance Dok deltager du i eftersyn, hvor det forventes, at du både kan arbejde selvstændigt, samarbejde med resten af teamet og tager ansvar for dine opgaver. Udover dette, vil der i forbindelse med stillingen være udlandsrejser, ofte til Nordatlanten, for at lave eftersyn på helikopteren.

Det forventes at du på sigt, efter relevant kompetenceudvikling, skal deltage i én til to togter om året med helikopterbesætningen. Et togt er ca. 4-6 ugers sejlads med Søværnet, hvor man indgår i besætningen, der står for vedligeholdelsen af MH-60R Seahawk helikopteren.
Om dig
Vi forventer, at du har en faglig uddannelse som flymekaniker (B1). Erfaring med helikoptervedligeholdelse er ønskeligt.

Vi forventer at du kan begå dig på dansk og engelsk i skrift og tale. Selvom dine primære opgaver er på værkstedet, forventer vi, at du har et grundlæggende PC-kendskab. Kendskab til SAP er ønskeligt.

Du er fleksibel og kan samarbejde, men du skal også kunne arbejde selvstændigt, være faglig grundig i udførelsen af opgaverne og kan finde ud af at arbejde efter devisen ”frihed under ansvar”.

Det er ønskeligt, at du har kørekort til kat. B.

Militær baggrund er ønskelig – det kan være aftjent værnepligt eller tidligere militær ansættelse. Har du ikke militær baggrund, skal du gennemgå Flyvevåbnets Basisuddannelse som en del af din indledende ansættelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Flight Commandor premierløjtnant Andreas Kjersgaard på mobil 40 19 44 39 eller mail FVT-V-AKM02@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 14. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt løbende.
Stillingen er ledig og ønskes besat hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

14.10.2021

Indrykningsdato

15.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent