Fortsæt til indhold

Fagtekniker på Avionicværkstedet ved vedligeholdelsesområde Karup


Fagtekniker på Avionic værkstedet ved vedligeholdelsesområde Karup

Brænder du for ledelse og kan du motivere dygtige specialister inden for Anti Submarine Warfare systemer på SEAHAWK helikopteren? Er du god til at koordinere og planlægge vedligeholdelse af Anti Submarine Warfare i SEAHAWK helikoptere. Hvis du også er passioneret for Flyvevåbnet og Flyvevåbnets operative opgaveløsninger, så skal du læse videre
Om os
Vedligeholdelsesområde Karups nære samarbejde med Helikopter Wing Karup giver en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere. Vi støtter og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Vi støtter specifikt: Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets aktionsstyrker samt udøver sø-redningstjeneste.
Endvidere forestår Vedligeholdelsesområde Karup basisuddannelse af flymekanikere til Flyvevåbnet.

Vedligeholdelsesområde Karup varetager Base Maintenance og Line Maintenance af Forsvarets helikoptere. Vi består af ca. 280 stillinger fordelt på et planlægningselement, logistikelement til støtte for al planlægning og udførsel af vores samlede aktiviteter, dokke til eftersyn af AS550, MH-60R SEAHAWK, T-17 og EH101, jordudstyrsværksteder, køretøjsværksteder, våbenværksted og SUN-værksted mm.
Heraf varetager vi også vedligeholdelse i internationale miljøer i forbindelse med øvelser.

Vedligeholdelsesområde Karup er endvidere et godkendt praktikværksted for Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille EASA-godkendte flymekanikeruddannelse.
Om stillingen
Stillingen som sergent og fagtekniker på Avionicværkstedet hører under Vedligeholdelsesområde Karup, hvor stillingen også har fast tjenestested. Stillingens hovedfokus ligger på Anti Submarine Warfare vedligehold og drift, samt styring af A3 mekaniker gruppen. Den vil indeholde koordinerende drift af Anti Submarine Warfare imellem B2 koordinator i ESK723, Helikopterwing CAMO samt Vedligeholdelsesområde Karups dokke og sideværksteder.

Du vil selv indgå som tekniker inden for Anti Submarine Warfare området og vil derfor skulle gennemføre kurser og uddannelse til at kunne arbejde på Anti Submarine Warfare. Du vil efter endt uddannelse og erfaringsopbygning blive en del af det sejlende hold af teknikere og vil deltage i en fast turnus ombord på søværnets skibe. Du forventes at skulle sejle 1 til 2 gange om året af 4-6 ugers varighed i Nordatlanten eller INTOPS sejlads i op til 3 mdr. om året.

Vi kan tilbyde dig en meget selvstændig og alsidig arbejdsdag med en bred berøringsflade i en meget fleksibel organisation. Vi har en uformel tone på arbejdspladsen, hvor der sættes pris på åbenhed, initiativ og ansvarlighed.

Stillingen vil være del af den nuværende ledelse på Avionic, hvor den daglige Leder Avionic er en seniorsergent. Ledelsesteamet består af yderlige tre oversergenter. Pt. er der det 28 konstabler og 5-10 elektronikfagtekniker lærlinge.
Du vil være underlagt B2 koordinatorens ledelse i forhold til opgaver med Anti Submarine Warfare og deltage i ledelsesvirke på Avionic og udfører ledelses opgaver i koordination med Leder Avionic.

Stillingen er i særlig grad relevant for udsendelse til internationale operationer, hvorfor det er afgørende at du til enhver tid kan bestå kravene hertil.
Om dig
Du er sergent eller alternativt en egnet konstabel. Du skal kunne arbejde struktureret og have overblik over de mange opgaver som værkstedet deltager i.

Du skal vide at det er dygtige og engagerede medarbejdere der løser de mange opgaver, som er med til at levere operative flyvetimer. Det er derfor vigtigt at du kan motivere og udvikle de mange dygtige medarbejdere således de kan løse de forskelligartede opgaver.

Du udviser helhedsforståelse i spændingsfeltet mellem produktion og operation og kan planlægge og forudse evt. udfordringer, for at være på forkant med opgaverne. Dertil må du gerne have kendskab til SAP/DEMARS PM området gerne med en værkstedslederrolle.

Det er ønskeligt du har en solid teknisk baggrund som elektronikfagtekniker/B2 flymekaniker, gerne med et COR/MAML. Som minimum skal du have eller kan gennemføre en A3 mekaniker uddannelse.

Du skal forvente at deltage i relevant helikopter typekurser. En del af den tekniske uddannelse kan godt foregå i udlandet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en kandidat fra konstabelgruppen som har et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets organisation er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos leder af Avionicværkstedet, seniorsergent Morten Rabøl Børre på telefon 72 84 28 01/ 61 41 11 84. Alternativt kan du kontakte premierløjtnant Kent Olesen Abrahamsen på mail FVT-V-AKSF02@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 30. september 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat 1. januar 2022..
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
 
OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til

Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

30.09.2021

Indrykningsdato

15.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent