Fortsæt til indhold

Sagsbehandler til Koordinationsafdelingen ved Kapacitetsansvarlig Land, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Sagsbehandler til Koordinationsafdelingen ved Kapacitetsansvarlig Land, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Er du major og har du særlig interesse for specialoperationsstyrkeområdet?
Er du god til at samarbejde, og er du analytisk funderet?
Trives du med at håndtere mange og forskelligartede opgaver?
Hvis ja, er du måske den nye sagsbehandler i Koordinationssektionen ved Kapacitetsansvarlig Land under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).
Om os
Kapacitetsansvarlig LAND (KALA) anskaffer, drifter og bortskaffer landmilitært materiel i fredstid, krise og krig med udgangspunkt i en sammenhængende operativ, logistisk, teknisk og økonomisk argumentation, som er tilpasset det til enhver tid gældende behov.

Afdelingen består af en chef, en næstkommanderende og 13 sagsbehandlere og er en blanding mellem civilt og militært ansatte.
Vi har en fri og uformel omgangstone med respekt for den enkelte, og vi vægter både den enkelte og sektionens trivsel meget højt.

Koordinationsafdelingen i KALA gennemfører blandt andet portefølje- og tværfaglig styring. Vi varetager herunder kontakten til flere af KALA kunder, herunder Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Arktisk Kommando og Beredskabsstyrelsen.

Området med særlig Arktis og Specialoperationsstyrker udgør et fokus område de kommende år, hvorfor vi har brug for en medarbejder med overhøjde til at udbygge og fastholde gode relationer til netop den del af KALAs kundeportefølje.

Lidt populært sagt er Koordinationsafdeling chef KALAs ’ledelsessekretariat’, så vi kan tilbyde en mangeartet og afvekslende hverdag med en stor og bred berøringsflade med både KALAs øvrige dele, vores kunder og ikke mindste resten af FMI.
Om stillingen
Din primære opgave vil være at planlægge, tilrettelægge og koordinere materielanskaffelser til Specialoperationskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnet og Arktisk Kommando og på tværs af divisionerne i FMI.

Din arbejdsdag vil have et højt fokus på det relationelle område i forhold til vores kunder, og ikke mindst på at gennemføre stabsarbejde og egentlige analyser inden for samme område.
Om dig
Du er major og har gennemført MMS, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse.
Du er god til at skabe og vedligeholde stærke relationer. Der er behov for, at du i perioder arbejder selvstændigt og fordyber dig i tværfaglige analyser. Der er behov for at du er opsøgende, selvstændig og frem for alt nysgerrig.

Derudover skal du have gode kommunikationsevner og kan formulere dig på skrift og i tale på såvel dansk som på engelsk.
Du skal have har IT-brugerkompetencer herunder erfaring som bruger af Microsoft Officepakken.

Der vil være mulighed for at gennemgå funktionsrelevante kurser, og generelt prioriterer vi den enkeltes udvikling og kompetenceudvikling meget højt.

Stillingen er forbundet med begrænset rejseaktivitet, men du vil lejlighedsvis skulle besøge Specialoperationskommandoen, Jægerkorpset og Frømandskorpset.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Major Anders Bragh Andersen på telefon 20 66 57 89 eller på mail FMI-LA-KOA02@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent kaptajnløjtnant Claus Rasmussen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 66 eller på mail FPS-BA-BS207@mil.dk.

Ansøgningsfristen er 03. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt i ugerne herefter.
Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. december 2021 eller snarest muligt herefter. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaf-fer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

03.10.2021

Indrykningsdato

15.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent