Fortsæt til indhold

Taktisk kommunikationsbefalingsmand til 2/I/GHR


Taktisk kommunikationsbefalingsmand til 2/I/GHR

Brænder du for tjenesten ved en operativ enhed, og ønsker du samtidig at kombinere dette med dine IT- og signalmæssige evner?
Om os
2/I/GHR benævnt ULTRA er et stående, professionelt mekaniseret infanterikompagni under I Panserinfanteribataljon, Gardehusarregimentet i Slagelse.

Kompagniet består af tre mekaniserede infanteridelinger med fire pansrede mandskabsvogne, Piranha 5, i hver deling samt en kommandodeling kørende i MAN HX og Piranha 5.

Til hverdag hersker her en ærlig og direkte dialog mellem medarbejderne og lederne.

Vi er stolte over at have en professionel enhed, med et højt fagligt niveau. Vi ligger vægt på, at vores medarbejdere trives, og at der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.

Kompagniet skal opstille til NRI beredskab 2022, hvortil den operative rolle vil fylde en del under uddannelsen i 2021. Der må forventes en stor mængde øvelsesaktivitet og derfor skal du være afklaret med, at have mange dage væk fra hjemmet.
Om stillingen
Kompagniets kommandodeling er pt. organiseret med en kommandosektion, en forsyningssektion, en føringssektion samt en vedligeholdelsessektion.
Du vil her indgå organisatorisk i kommandosektionen, hvori du bl.a. skal fungere som sektionens næstkommanderende. Dit primære arbejdsområde bliver dog i føringssektionen, hvor du vil støtte kompagniets signalbefalingsmand.

Du vil desuden fungere som chefens nærmeste rådgiver indenfor IT området, samt have det overordnede ansvar for enhedens IT og EDB materiel pakninger, og du vil blive kompagniets indgangspunkt når Forsvarets Battle Management System (BMS) rulles ud.

Der vil naturligt i stillingen komme en del IT support, støtte og undervisning i signaltjeneste for kompagniets øvrige enheder, hvorfor du skal trives i rollen som underviser.

Der vil tillige blive mulighed for at du kan videreudvikle dine infanterimæssige færdigheder, idet du ved siden af din primære funktion vil blive anvendt som uddannelsesstøtte for andre dele af kompagniet.
Om dig
Det er et krav, at du har gennemført grundlæggende sergentuddannelse, samt faglærer Hæren.

Det er ligeledes et krav, at du har gode IT færdigheder i Windows og Office og har erfaring med at arbejde med dette.

Det er ønskeligt, at du har erfaring med stående styrke og gerne fra kamptropperne.

Det er ligeledes ønskeligt at du er omskolet til infanterigruppens våben, har kørekort til minimum kategori C samt erfaring med Harris 152 og HF radio.

Som oversergent i kommandodelingen er du i stand til at arbejde målrettet og selvstændigt.

Du formår at kommunikere på en rolig og afslappet facon.

Herudover tager du det som en selvfølge, at være opsøgende og selvkørende i din hverdag, og du formår at planlægge fremadrettet, da der i stillingen vil være en stor grad af frihed.

Du skal opfylde følgende indenfor fokus kompetencerne:
Faglighed:
- Du tager ansvar for dig selv og dine kammerater.
- Du erkender at selv den yngste medarbejder har et ledelsesansvar for sig selv og sine nærmeste kolleger.
- Du udviser holdning og selvdisciplin ved hele tiden at forsøge at gøre dig bedre inden for egen funktion samt søge viden og indsigt om naboens funktion for derved at skabe sig et helhedsbillede.
- Du støtter om nødvendigt andres indsats med henblik på, at opretholde et højt fagligt niveau i enheden.

Samarbejde:
- Du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst.
- Du udviser selvstændigt initiativ med henblik på, at løse enheden opgaver.
- Du erkender at dine gerninger og udtalelser har stor betydning for den enkelte, enheden og resten af Forsvaret, og tilpasser dit arbejde herefter.
- Du er loyal overfor opgaven, dine kammerater og kompagniet.

Motivation:
- Du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver.
- Du udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre og er med din energi og vilje med til og skabe et godt arbejdsklima for alle.
- Du er et godt eksempel til efterlevelse for andre også i svære situationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen kaptajn Dennis Bjørklund Christiansen på telefon 25 66 49 20 eller på mail GHR-1B-200A@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 1. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt herefter.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
  
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
 
OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste. Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

01.10.2021

Indrykningsdato

14.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent