Fortsæt til indhold

Næstkommanderende Deling til 2. Lette Infanterikompagni


Næstkommanderende Deling til 2. Lette Infanterikompagni

Skal du være med til at styrke og præge udviklingen af 2. Lette Infanterikompagni ved XIII Lette Infanteribataljon?
Brænder du for at uddanne og vejlede soldater, sergenter, infanterigrupper og gennemføre kontrol?
Om os
1. januar 2019 blev XIII Lette Infanteribataljon opstillet ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er operativt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.

Bataljonen opbygges gradvist igennem hele forligsperioden til en professionel kampbataljon, bestående af en stab, tre lette infanterikompagnier, et stort stabskompagni og et HBUKMP, der er rede til indsættelse i det fulde spektrum af opgaver.

Bataljonen kan dermed tilbyde en alsidig og kompetenceudviklende tjeneste, der giver et godt afsæt til et karrierespor inden for især operationer, efterretninger og uddannelse.

Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, til vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer.
Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og grundlæggende militære færdigheder.

På nuværende tidspunkt består XIII af en stab, en S7-sektion, Stabskomagni, 1. Lette infanterikompagni og 2. Lette infanterikompagni.

2. Lette Infanterikompagni blev oprettet pr 1. januar 2020. Indtil 1. august i år, har kompagniet uddannet i rammen af Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse med henblik på opbygning af et stående reaktionsstyrkekompagni, der skal være rede til indsættelse i nationale såvel som internationale operationer.

Nu er kompagniet indsat i en national operation og planlagt til international operation i efteråret 2022.

Fokus i såvel XIII som i 2. Lette Infanterikompagni er fortsat at udvikle uddannelser, standarder, bestemmelser og doktrin for let infanteri
Om stillingen
Din primære opgave som NK/DEL, er at støtte og vejlede delingsføreren om delingens materielstatus. Hvis nødvendigt - overtage ledelsen og føringen af delingen under uddannelse, øvelser og indsættelser i nationale eller internationale operationer.

Der lægges derfor også vægt på, at du på sigt udvikler evnerne til, at føre delingen, når delingen er indsat i taktiske aktiviteter.

Du vil som NK/DEL få ansvaret for den daglige administration og vedligeholdelse af delingens våben, køretøjer, materiel og forsyninger.

Du vil ligeledes skulle gennemføre og kontrollere skydninger i skydeperioder. Derudover vil du skulle kunne indgå som en del af kontrolapparatet blandt andet under den kompagniledede uddannelse.
Om dig
Du er oversergent, alternativt erfaren sergent, der har gennemført eller bedømt egnet til gennemførelse af Faglærer- og Skydeleder II-kursus.

Du har erfaring med uddannelse og føring af en gruppe ved HBU, HRU og/eller SRS og gerne fra kamptropperne. Viljen til at lære og uddanne sig vægtes dog højt.

Herudover har du relevante uddannelser på infanterigruppens våben samt fag der undervises i ved infanterienheders stående reaktionsstyrker.

Du er garanten for, at der er styr på stumperne i delingen, at kampkraften genopbygges, og at problemer løses på laveste niveau. Du præger og inspirerer alle omkring dig til det samme.

Ydermere brænder du for at videregive læring til soldater, og er ikke bange for at stille krav til dig selv og andre.

Du støtter om nødvendigt andres indsats med henblik på at opretholde et højt fagligt niveau i enheden, og du er villig - og i stand til at samarbejde med andre for, at få opgaven løst. Du udviser selvstændigt initiativ med henblik på at løse enhedens opgaver.

Du er afklaret med INTOPS i efteråret 2022.

Den rette kandidat til stillingen har en professionel indstilling, er i god fysisk form og har gode militære færdigheder.
Derudover er du en god kammerat og kollega, der vil være med til skabe de sociale såvel som de uddannelsesmæssige rammer for en stærk infanterideling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos kompagnichef kaptajn Claus Nørregaard Rasmussen på telefon 4138 5106 eller på mail SLFR-13-200A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 28. september 2021, samtaler afholdes umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse 1. november 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro. Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri.

I samarbejde med Hærens Officersskole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel. 2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024.

Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører uddannelse af Hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse.

Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

28.09.2021

Indrykningsdato

14.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent