Fortsæt til indhold

Delingsfører til Marineeskadronen, Bornholm


Delingsfører til Marineeskadronen, Bornholm

Har du overblik, er du fysik stærk og udholdende, har du orden i de militære færdigheder og går du foran som det gode eksempel?
Så skal du søge stillingen som delingsfører ved Marineeskadronen.
Om os
Marineeskadronens opgave består i at gennemføre, uddanne og hverve fra Hærens Basis Uddannelse (HBU) samt gennemføre Hærens Reaktions Styrke Uddannelse (HRU) ved Opklaringsbataljonen. Marineeskadronen gennemfører HRU inden for opklaringshåndværket og vi uddanner Hærens eneste opklaringssoldater.

Marineeskadronen er en arbejdsplads hvor evnen til initiativ, nytænkning og selvstændig opgaveløsning baseret på en høj faglighed er i højsædet – her er krigerhåndværket i centrum. Der hersker en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til eskadronens samlede opgaveløsning.
Om stillingen
DF/MARESK er, overfor EC og MARESK øvrige ledelse, ansvarlig for; ledelse, styring, uddannelse og kontrol af de opgaver, der pålægges DEL vedr. uddannelse af soldater og stregbefalingsmænd, samt medansvarlig for egen udvikling med henblik på videre tjeneste ved MARESK og/eller Opklaringsbataljonen.

Som DF vil du også skulle varetage faglærerroller og det forventes, at du i disse er proaktiv og skaber rammer og forudsætningerne for, at soldater og stregbefalingsmænd kan lykkes og udvikles.

Du skal være fører, uddanner, tovholder og sikre disciplinen i din deling, samt være frontfigur for god militær holdning. Det forventes endvidere, at du igennem en stor synlighed er det gode militære forbillede for alle.

Arbejdsdagen er struktureret og uddannelsespensummet er givet på forhånd, men du vil få så brede rammer som muligt i forhold til hvordan opgaverne i dagligdagen afvikles, i samarbejde med resten af delingerne.

Du skal forvente 10-14 øvelsesdøgn pr. halvår, og, at der vil være kursusaktivitet og afspadseringsperioder mellem hvert hold.

Vi har en klar forventning om, du på forhånd har afklaret med din familie og venner, at du kan blive udsendt og at din nærmeste fremtid i høj grad kommer til at ligge på Bornholm. Det er for sent at beslutte sig, når du først er startet på Bornholm og heller ikke fair over for dine kommende kollegaer. Hav styr på dit bagland før du ansøger – for din egen og vores skyld.
Om dig
Du er premierløjtnant, med en stor energi og lyst til, at hverve, skabe og forme nye soldater i hæren.

Stillingen kan besættes af en løjtnant med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til niveauet og du vil blive ansat tidsbegrænset.

Samtidig er du ambitiøs i forhold til din egen faglige og personlige udvikling og har et klart ønske om at blive afprøvet til videre tjeneste.

Du arbejder struktureret og er helheds-/fremtidsorienteret således, at du i samarbejde med eskadronschefen, det øvrige førerpersonel og soldaterne skaber et godt arbejds- og udviklingsklima.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested er i Rønne.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Bataljonsbefalingsmand, chefsergent Poul Henning Sørensen på telefon 7282 3803, alternativt Eskadronschef, kaptajn Mikkel B. Vinding, på telefon: 7282 3975/+45 2728 1485
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfristen er den 3. oktober 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket.

Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb.

Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Rønne, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

03.10.2021

Indrykningsdato

14.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent