Fortsæt til indhold

Underviser på den Militære Akademiuddannelse ved Søværnets Sergentskole (genopslag)


Underviser på den Militære Akademiuddannelse ved Søværnets Sergentskole (genopslag)

Skal du være en del af succesen og være med til at videreudvikle og undervise på vores Militære Akademiuddannelse?
Søværnets Sergentskole (SSS) søger en seniorsergent, gerne med aktuel operativ erfaring fra Søværnets enheder, der kan undervise på den Militære Akademiuddannelse (MAU) sammen med det øvrige team.
Søværnets Sergentskole stræber konstant efter at forbedre og videreudvikle de uddannelser som varetages, for at tilsikre sammenhæng i forhold til den operative opgave og virkelighed. Har du mod på at blive en del af teamet, der skal undervise på MAU, og lysten til at udvikle dig selv og andre samt sætte den operative virkelighed i spil over for uddannelse? Så er det lige dig, vi søger!
Om os
Søværnets Sergentskole (SSS) er organisatorisk tilknyttet Søværnets Officersskole som er underlagt niveau II myndigheden Forsvarsakademiet.
Søværnets Sergentskole sagsbehandler, udvikler og gennemfører Grundlæggende Sergent Uddannelse (GSU), Officers Basisuddannelse (OBU) og den Militære Akademiuddannelse (MAU).
Skolen yder uddannelsesstøtte og rådgivning til interessenter i og uden for Søværnet.
Søværnets Sergentskole er repræsenteret i diverse netværks- og arbejdsgrupper på tværs af Forsvaret.
Søværnets Sergentskole består af 12 øvrige medarbejdere med forskelig baggrunde og kompetencer. Vi er et team med dyb faglighed inden for både ledelse, pædagogik og didaktik, og vi er drevet af stor nysgerrighed. Vi har fokus på udvikling af kvalitetsløsninger gennem samarbejde og faglig sparring.
Vi kan tilbyde en spændende hverdag med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone og respekt for hinanden.
Om stillingen
Du vil blive en del af det løbende udviklingsarbejde med uddannelserne, som retter sig mod det operative virke og sergentgruppens realkompetencer. MAU tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med de øvrige værns sergentskoler og FAK. Du vil i en sammenhæng undervise på modulerne i samarbejde med dine øvrige kollegaer og de modulansvarlige. Du vil komme til at bidrage som sagsbehandler inden for området MAU generelt.
Stillingens arbejdsområder vil udfordre og udvikle dig, både i perioder med spidsbelastninger og i perioder, hvor skolen nytænker og fornyer uddannelserne for at imødekomme de omskiftelige operative behov. Skolen er et team, hvor der er plads til og brug for forskellighed, hvor alle bidrager ind i den samlede opgaveportefølje.

Der er mulighed for at have en fleksibel arbejdsuge. Det vil selvfølgelig kræve, at man er på skolen i de perioder, hvor der er tilstedeværelsesundervisning og øvrige lignende aktiviteter. Der ses endvidere gode muligheder for videreuddannelse. De nærmere omstændigheder aftales i forbindelse med samtale og ansættelse.

Om dig
Du er seniorsergent eller en meget erfaren oversergent med potentiale til udnævnelse som Seniorsergent. Du har allerede en niveau 6 uddannelse eller ambitionerne og viljen til at erhverve den. Du er udviklingsorienteret og brænder for uddannelse og for at kunne give dine kollegaer et løft i form af akademifag på den militære akademiuddannelse. Du er selvstændig, samarbejdsvillig, og du kan arbejde i team. På baggrund af din erfaring kan du medvirke til at bringe den operative virkelighed fra Søværnets enheder og det teoretiske fundament med ind i udviklingen af sergentgruppen.

Vi forventer, at du har undervisningserfaring, og det vil være muligt at blive yderligere kompetenceudviklet til at kunne varetage netop det, der kræves for at kunne undervise på MAU. Det er vigtigt, at du selv har lyst til at udvikle dine kompetencer, således du er klar til at møde dine kollegaer fra Søværnet og andre værn som en kompetent og engageret medarbejder. Du skal have gode skriftlige færdigheder og kunne udarbejde modulplaner, læringsplaner, skrivelser mv. Du skal være en rollemodel for kommende kollegaer, så du er kompromisløs i din egen fremtræden og opgaveløsning, hvor initiativ og engagement kendetegner din person.
Kan du genkende dig selv i beskrivelsen og se dig selv i stillingen, så send os en ansøgning!
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.


Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte OK Brian Hvilshøj på mail FAK-SSS-CH@MIL.DK eller på telefon 72817860.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 3. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt kort efter fristen. Stillingen er vakant og til besættelse efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

I forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere indgår Søværnets Sergentskole i et samarbejde med Frederikshavn Kommune. Samarbejdet omfatter blandt andet information om arbejdsmarkedet i kommunen, bistand med at finde jobs til ægtefæller samt rådgivning om daginstitutioner, boligmarkedet, fritidsmuligheder etc.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

03.10.2021

Indrykningsdato

14.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent