Fortsæt til indhold

Sagsbehandler til Efterretningssektionen (G2) ved Hærkommandoen


Sagsbehandler til Efterretningssektionen (G2) ved Hærkommandoen

Vil du være med til at løfte de militære sikkerheds- og kontraefterretningsmæssige forhold ved Hærens garnisoner og enheder i et dynamisk og dedikeret miljø, og er du god til at få tingene til at ske?
Om os
Efterretningssektionen (eller i daglige tale G2) er en del af den HKO. Sektionen består af 4 officerer og 1 mellemleder.

Vi skal skabe de bedst mulige efterretnings- og militære sikkerhedsmæssige betingelser for chef Hærkom-mandoen og underlagte myndigheder og enheders virksomhed, ligesom skal vi være kernen i opstilling af den efterretningsmæssige del af Land Component Command.

Vi har en stor berøringsflade i staben og et omfattende samarbejde med Hærens myndigheder, foresatte, øvrige værn samt eksterne organisationer.

Vi stiller krav under en fri og uformel tone, og lægger vægt på at de enkelte medarbejdere udvikles og trives i dagligdagen.
Om stillingen
Du bliver hovedsagsbehandler indenfor Militære Sikkerhed i G2.

Dine opgaver er:
• Deltager og bidrager i HKO Operational Planning Teams (G2X).
• Deltager i koordinations- og projektgrupper ved Hærkommandoens stab.
• Deltager helt eller delvist i Militære Sikkerhedsinspektioner og Hærkommandoens Kontrol og kontaktbesøg ved underlagte myndigheder m.h.p. tilbagemeldinger og opfølgning heraf.
• Deltager i arbejdsgrupper og mødefora i behandling af emner indenfor Militær Sikkerhed og CI sammen med repræsentation fra Forsvarsministeriet, Forsvarets efterretningstjeneste, Forsvarsstaben, øvrige værn og styrelser indenfor Forsvarets område samt civile myndigheder.
• Behandler henvendelser fra Forsvarets øvrige myndigheder og styrelser indenfor Militær Sikkerhed og CI.
• Udarbejder sektionens ressourceplanlægningsværktøjer herunder aktivitetsoversigt.
• Varetager opgaver som Terminal Area Security Officer (TASO) ved Hærkommandoens stab.
• Varetager opgaven som Hærens sagsbehandler indenfor Informationssikkerhedsofficerområdet i tæt koordination med Center for Cyber Sikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste, CISO samt Operationsstabens Militære Sikkerhedsinspektion.
• Varetager koordination mellem Operationsstabens Militære Sikkerhedssektion, Forsvarets øvrige myndigheder og styrelser samt Hærens myndigheder for så vidt angår koordination samt råd og vejledning indenfor Militær Sikkerhed.
• Bidrager til udarbejdelse af notater, sagsoplæg, talesedler m.m. i forbindelse med ansvarområdet.
• Bidrager til Hærens årlige rapportering indenfor Militær Sikkerhed til Forsvarets Efterretningstjeneste.
• Bidrager til sektionens andel af eMTEP.
• Støtter i varetagelsen af sikkerhedsopgaver i Hærkommandoens stab.
Om dig
Du er chefsergent eller en erfaren seniorsergent med en anciennitet som mellemleder på ca. 15-20 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt seniorsergent. Du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring.

Du har uddannelse/erfaring indenfor den Militære Sikkerhedstjeneste indenfor:
• Forbyggende Militær Sikkerhed.
• Sikkerhedsefterretningstjeneste (Counter Intelligence).
• Informationssikkerhed, herunder TASO virket.
• KRYPTO (gerne Kryptokustode eller Krypto Sikkerhedsofficer).
• Erfaring med Militær Sikkerhed fra internationale Operationer.

Du har uddannelse/erfaring med arbejde med efterretningstjenesten i form af afdelings-/ underafdelingsniveau, ”Single Source” niveau.

Du prioriterer samarbejde, opnåelse af løsninger samt fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen.

Du befinder dig godt i et dynamisk miljø, hvor arbejdet er krævende, men også spændende. I forbindelse med planlægningsopgaver arbejder du struktureret, effektivt og med sans for høj kvalitet. Du er analytisk tænkende og arbejder udpræget selvstændigt med opgaverne.

Du formulerer dig på dansk og engelsk i skrift og tale i et forståeligt og tilgængeligt sprog.

Du har nemt ved at opbygge og vedligeholde relationer og netværk på tværs af myndigheder og enheder, og du forstår at tænke din problemløsning ind i et helhedsorienteret perspektiv.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
 
Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.
 
Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.
 
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være i Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant P.Z. Jensen (FKO-H-CHG2) på telefon 91 33 45 60.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 3. oktober 2021. Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler umiddelbart herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HÆRKOMMANDOEN
Hærkommandoen er Hærens øverste kommandoenhed og er bosiddende på Flyvestation Karup.
Hærkommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Hærens myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Hærkommandoen er organiseret i en G-struktur (sektioner) fra G1 til G8 og med et Ledelsessekretariat og en Kontrolsektion, der hovedsagligt har til opgave at støtte Chefen og Næst-kommanderende i deres daglige styring og ledelse af Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

03.10.2021

Indrykningsdato

14.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent