Fortsæt til indhold

Assisterende værkstedsleder søges til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Nørresundby


Assisterende værkstedsleder søges til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Nørresundby

Søger du ledelsesmæssige udfordringer, personlig og faglig udvikling, og kan du arbejde på et værksted med en omskiftelig hverdag? Så er det dig, vi søger.
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er oprettet pr. 1. januar 2020 ved sammenlægning af vedligeholdelsesorganisationer på tværs af Forsvaret.

Forsvarets Vedligeholdelsestjenesten (FVT) er en organisation på ca. 1700 civile og militære medarbejder, der balancerer forretningsdrift med operativ indsættelse af Forsvarets køretøjer, skibe og fly samt våben og kommunikationssystemer.

Vedligeholdelsesområde Vest er en del af Vedligeholdelsesafdeling Land.
Området løser vedligeholdelsesopgaver på Forsvarets landbaserede materielsystemer. Vedligeholdelsesområdet har værksteder i Aalborg, Skive, Holstebro, Varde og Oksbøl og består samlet set af 300 medarbejdere.

Hjulkøretøjs- & Containerværkstedet består af 39 rutinerede medarbejdere, der varetager eftersyn, vedligeholdelse, reparation, montageopgaver og opgraderinger af forsvarets specialiserede hjulkøretøjer.

Hjulkøretøjsværkstedet udfører reparationer på komponenter som motorer, gearkasser, bremsedele, mv. Værkstedet har desuden et sadelmager-, motorcykel-, bremse-, generator- og pladeværksted tilknyttet.

Containerværkstedet udfører vedligeholdelse, reparation og opbygning af forsvarets containermateriel samt CSC certificering af containere.
Om stillingen
Som assisterende værkstedsleder er du værkstedslederens stedfortræder og sparringspartner, der bistår værkstedslederen med planlægning, tilrettelæggelse og kontrol af arbejdsopgaver relateret til værkstedets opgaveportefølge.

Som assisterende værkstedsleder har du ansvar over for den daglige drift og udvikling af værkstedet. Du leder og fordeler arbejdsopgaverne i koordination med værkstedslederen, ligesom du indgår i det tværgående samarbejde i Vedligeholdelsesområde Vests ledergruppe under områdechefens ledelse.

Dine primære arbejdsopgaver bliver:

• Assistere værkstedsleder med fordeling af arbejdsopgaver, herunder kompetenceudvikling af værkstedet.
• Medvirke til planlægning, tilrettelæggelse og kontrol af pålagte opgaver, under hensyntagen til de aftalte prioriteringer og leveringsterminer samt KPI´er.
• Assistere værkstedslederen i sikring af værkstedets arbejdsmiljøsikkerhed samt efterlevelse af kvalitetskrav i relation til opretholdelse af ISO-certificeringen for arbejdsmiljø og kvalitetsledelse samt arbejdssikkerheden.
• Sagsbehandling inden for værkstedets virkeområde.

Du bidrager til kalkulation af arbejdsopgaver inden for værkstedets virkeområde, således at det udføres i et helhedsorienteret perspektiv, hvor teknologisk udvikling og økonomisk bevidsthed er med i processen.
Endvidere skal du i samarbejde med det øvrige ledelsesteam forestå LEAN-arbejdet på værkstedet, herunder gennemføre løbende værdistrømsanalyser af interne arbejdsprocesser med henblik på procesoptimering.
Om dig
Du er erfaren værkmester med relevant erhvervsfaglig grunduddannelse f. eks. som mekaniker, gerne suppleret med en teoretisk mellemlang uddannelse som f.eks. produktionsteknolog og en akademiuddannelse i ledelse. Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har en akademiuddannelse, skal du være indforstået med at gennemføre uddannelsen.

Du har hertil et indgående fagligt kendskab til konstruktion, tegningslæsning og er vant til at kunne begå dig i en forretningsorienteret ISO certificeret virksomhed, på alle niveauer, desuden ønskeligt med kendskab til pansrede køretøjer.

Det forudsættes, at du har en solid ledelseserfaring, gerne i Forsvaret og gerne fra en af Hærens 1. echeloner, et godt kendskab til IT, og det er ønskeligt, at du er rutineret bruger af SAP systemet.

Du er en udadvendt og struktureret leder, der ved, at relationer skaber resultater både ift. kunderne og internt på værkstedet. Du trives med en travl hverdag og bevarer overblikket med varierende arbejdsopgaver, hvor fleksibilitet, fornyelse og kvalitet til tiden er i centrum.

Du har gode kommunikative evner på dansk og engelsk i såvel skrift som tale, og du har en positiv og optimistisk tilgang til arbejdet.

Det er et krav, at du har et gyldigt kørekort til kategori B.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes som værkmester på tjenestemandslignende vilkår i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralorganisationen af 2010 og Centralforeningen for Stampersonel om nye lønsystemer for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under Forsvarsministeriets myndighedsområde inden for Centralforeningen for Stampersonels forhandlingsområde. Basislønnen udgør kr. 29.818,89kr. pr. måned. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos værkstedsleder, Michael Andersen på telefon 25239135. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 26. september 2021. Samtaler afholdes løbende og forventes afsluttet i uge 39. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

26.09.2021

Indrykningsdato

14.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent