Fortsæt til indhold

Næstkommanderende/IT-supporter til Command Support Coy (Genopslag)


Næstkommanderende/IT-supporter til Command Support Coy (Genopslag)

Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en multinational ramme? Så søg jobbet som NK / IT-supporter i SYSKON sektionen, der er IT rygraden i Multinayional Division North (MNDN), og få et spændende og afvekslende job med gode udviklingsmuligheder. SYSKON sektionen er en del af kommandodelingen i Command Support Coy.
Om os
Command Support Coy (CSCOY) er en multinational og værnsfælles enhed, der leverer stabsstøtte samt kommunikations- og informationssystemløsninger til MND N.

CSCOY består af en kommandodeling, to operative delinger og en Forward Command Post (FCP) deling. CSCOY består primært af danske soldater, men der indgår også estiske og litauiske soldater i ADAZI. De to operative delinger støtter de to fredstidshovedkvarterer henholdsvis i Karup/Slagelse (Danmark) og Adazi (Letland). Ud over den operative opgave med opbygning af MNDN står CSCOY også for støtten til MNDN øvelses- og træningsaktiviteter.

Hovedkvarteret for MND N er et divisionshovedkvarter, der er oprettet som en del af NATOs øgede tilstedeværelse i de baltiske lande. Hovedkvarteret har, udover sin operative opgave som en del af NATOs territorialforsvar, til opgave at uddanne og træne brigader fra flere nationer, herunder Estland, Letland og Danmark.
Om stillingen
Du vil have fast tjenestested i Fredericia forventelig indtil sommersen 2022, hvor stillingen som udgangspunkt skal udstationeres. Tidspunkt og vilkår afklares individuelt.

Som en del af et effektivt team, og i rollen som NK, har du, sammen med resten af SYSKON-sektionen ved CSCOY, ansvaret for implementering, drift, vedligeholdelse og fejlfinding på MND Ns operative og administrative informationssystemer. SYSKON-sektionen består af 6 personer, en seniorsergent som sektionsfører, tre korporaler, 1 OKS-1 samt dig. Alle er uddannet til IT-tekniker eller på uddannelsesaftale mhp. IT-TEK.

MND N anvender et større antal informationssystemer, hvilket stiller store krav til din alsidighed, dit tekniske niveau og din evne til at optage ny viden. Her er både tale om klassificerede og uklassificerede systemer på flere lokationer, og der vil derfor være tale om en større produktportfølje.

Stillingen giver en stor berøringsflade med personel på alle niveauer, fra mange forskellige enheder og fra flere forskellige nationaliteter.
SYSKON støtter stabene ved både MND N og CSBn med teknisk ekspertise på de systemer som anvendes. Her trækkes ofte på SYSKON kompetencer i forhold til produkt- og konceptudvikling, design og implementering, og det er derfor vigtigt, at man kan kommunikere teknisk komplekse budskaber i et klart, præcist og letforståeligt sprog. Da vi er en multinational enhed kommunikeres der på både dansk og engelsk, og det er en forventning, at du kan kommunikere klart og tydeligt på engelsk i både skrift og tale.

Der vil i forbindelse med stillingen kunne forventes en del rejseaktivitet i forbindelse med øvelser, konferencer samt anden støtte til Multinational Division North og Command Support Battalion indtil du bliver udstationeret. Det er derfor også vigtigt, at du er omstillingsparat, og at du er afklaret med, at kalenderen til tider ændres med kort varsel.
Om dig
Som NK/IT-supporter i SYSKON kræver det stor selvstændighed og forudseenhed. Du er stand in for føreren af SYSCON hvilket kræver god indsigt. Du vil være leder for IT-teknikere, hvis IT indsigt er på et meget højt fagligt niveau og som sidder på mange forskellige lokationer.

Du er uddannet IT-supporter eller i gang med uddannelsesforløbet. Du er indstillet på at løse komplicerede opgaver i fællesskab med de øvrige i sektionen.
Du er uddannet oversergent eller erfaren sergent med potentiale til udnævnelse.
Du er åben for at operere i et værnsfælles miljø, hvor der kan være stor forskel på kulturer på tværs af Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet.

Vi ser gerne, at du har erfaring fra en lignende stilling. Alternativt har du masser af gå-på mod og en stålsat vilje til at lære. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med kommunikations- og informationssystemer fra international tjeneste.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen til hemmeligt under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia indtil udstationering.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Command Support Company; kaptajn Jan Iskov Jürgensen på tlf. 41 65 62 78 eller mail MNDN-CB-100A@MIL.DK
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfrist 3. oktober 2021. Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland samt i Karup og Slagelse.

MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af alle hærstyrker i de baltiske lande, samt en kapacitet der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder 1-2 danske brigader, i operationsområdet indtil eksempelvis NATOs hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker ankommer.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP).
Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

03.10.2021

Indrykningsdato

14.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent