Fortsæt til indhold

Advanced SEARCH specialist ved ingeniørregimentet i Skive


Advanced SEARCH specialist ved ingeniørregimentet i Skive

Vil du være en del af en enhed hvor analytiske evner, struktur og professionalisme er i højsædet, og brænder du for at støtte politiet, ammunitionsryddere og andet militær personel i opgaver i indland og udland.

Om os
EOD- og Search Kompagniet ved Ingeniørregimentet i Skive består af en kommandodeling og tre EOD-delinger samt de 2 nationale ammunitionsrydningscentre.

Vores enheder indsættes operativt skarpt både i ind- og udland, og vi har et stort netværk og koordinationsbehov med enheder og aktører på tværs af værn og myndigheder, militært såvel som civilt.

Vi varetager beredskabsopgaver nationalt og internationalt, herunder det nationale ammunitionsrydningsberedskab, som yder almindelig og særlig hjælp til politiet.

Vores daglige opgaver spænder vidt, fra uddannelse og opstilling af bidrag til internationale operationer, til bl.a. støtte til politimyndigheder, og andre opgaver i såvel civilt som militært regi.

Kompagniets enheder gennemgår lange og højt specialiserede uddannelser med fokus på udvikling af såvel personellets håndværk, som evnen til indsættelse i højtrusselsmiljøer, både nationalt og internationalt.

Enhederne er ofte af sted på uddannelse eller øvelser i udlandet, og vi stiller høje krav til os selv, både kompagniledelsen, instruktørpuljen og personellet, for at kunne navigere i den komplekse uddannelse, administration og logistik, der følger med opgaverne.

Vi anerkender den høje grad af indflydelse og selvstændighed, der ligger hos vores specialister på alle niveauer, og vi ved hvad der kræves, for at den enkelte kan udøve sin ekspertise og samtidig udvikle sig i rammen af opgaverne.

Vi udviser stor tillid til hinanden, og vi er afhængige af at hver funktion udfylder sin rolle.

Kompagniets medarbejdere har en stor professionel stolthed og ansvarsfølelse, og der hersker en udpræget flad struktur, hvor der er meget kort fra yngste mand til ældste erfarne specialist
Om SEARCH:

Opgaverne spænder fra at finde sprængladninger til bevismateriale og efterretninger. Dette sker gennem SEARCH operationer eller som støtte til bomberydder, andre militære enheder eller Politiet.

Advanced Search kapaciteten indsættes i alle slags miljøer herunder:
- Steder med høj trussel fra IED'er.
- For med højeste sikkerhed at udelukke eller identificere objekter.
- Hvor miljøet udgør en risiko.

Advanced Search kan afsøge bygninger, områder, personer, køretøjer, ruter/veje, fly og skibe.

En Advanced Search gruppe består af en gruppefører (sergent), en scribe som er næstkommanderende i gruppen (korporal), samt fire searchspecialister (konstabler).

Dagligdagen i delingen byder i vid udstrækning på fornyelse af viden og færdigheder inden for afsøgningsprocedurer, vi forsøger hele tiden på at forbedre os indenfor faget Advanced Search ud fra egne erfaringer samt med støtte fra England.

Dine kolleger er højt specialiserede og yderst motiverede for at arbejde som Search specialister, og gør alt for at forbedre sig selv inden for afsøgningsprocedurerne.
Om stillingen
Dine væsentligste opgaver i stillingen vil blive:
- I samarbejde med resten af gruppen, at lokalisere specifikke objekter ved hjælp af efterretningsvurderinger, systematiske procedurer og passende afsøgningsteknikker. Disse objekter kan være alt fra improviserede og konventionelle sprængladninger til våben og bevismateriale.
- Deltage i vedligeholdende og supplerende uddannelse med henblik på at fastholde specialviden og færdigheder.
- Funktionsuddannelse i form af sygehjælper, kører, CBRN-mand eller andet alt efter interesse og kompetencer.

I stillingen vil du modtage specialeundervisning i SEARCH, en del af denne er et 7 ugers kursus i England.

Den daglige arbejdstid er MAN-TOR 0735 til 1515 og FRE 0735-1355 med et antal øvelser samt skyde- og sprængningsperioder fordelt over året.

Om dig
Du er konstabel med gode analytiske evner, da du skal være i stand til at læse terrænet, forstå modstanderens tankegang, og sammenholde dette med en trusselvurdering.

Du skal have god teknisk forståelse, da arbejdet indebærer mange forskellige typer materiel.

Du skal kunne gebærde dig på engelsk, både mundtligt og skriftligt, grundet kurset i England.

Du skal vise professionalisme og ansvar i dine opgaveløsninger, da en succesfuld SEARCH-opgave afhænger af alle gruppemedlemmer.

Erfaring fra Ingeniørregimentet er ikke en forudsætning, da du vil blive grundigt uddannet i KMP.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte premiereløjtnant Bjørn Nor Christiansen på telefon 72 82 85 02 eller kompagnibefalingsmand Søren Mørup Asp Feddern 72 82 85 05.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 28. september 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

28.09.2021

Indrykningsdato

14.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent