Fortsæt til indhold

Generalister til kontrolmiljøet i Forsvarsministeriet


Generalister til kontrolmiljøet i Forsvarsministeriet

Interesserer du dig for den økonomiske forvaltning, har du et godt blik for detaljer, er analytisk og trives med et bredt samarbejde? Så kan det være, at denne stilling er noget for dig.

Vi søger dig, der har lyst til at prøve kræfter med at følge op på finansielle risici, sikre regeloverholdelse, udøve tilsyn og rapportere resultaterne heraf til ledelsen.
Om os
Du vil blive en del af Team kontrolmiljø og revision i Forsvarsministeriets departement, der har til opgave at understøtte og føre tilsyn med det interne finansielle kontrolmiljø samt følge op på foretagne revisioner. Målet er aktivt at styrke koncernens regeloverholdelse.

Teamet er placeret i Center for strategi, forandring og ressourcer under økonomidirektøren. I centret understøtter vi departementets strategiske retning for den samlede koncern og sikrer den overordnede udvikling af ministerområdet gennem optimering af de samlede ressourcer og opbygning af forandringsevne. Derved understøtter centret direktionens strategiske målbillede og sætter rammerne for koncernens økonomiske styring, det økonomiske kontrolmiljø, analysekapacitet, organisationsudvikling og gevinstrealisering.

I centret såvel som i teamet er vi karakteriseret ved en ambitiøs kultur, et stærkt kollegaskab og et fokus på både faglig og personlig udvikling.
Om stillingen
Du vil have medansvar i at skabe og aktivt promovere agendaen om regeloverholdelse og god adfærd inden for vores koncern.

Hovedformålet med stillingen er at understøtte topledelsen og andre relevante interessenter ved at:

• Udvikle og aktivt promovere finansiel regeloverholdelse og god adfærd i koncernen.
• Mitigere finansielle og compliance risici ved effektiv risikovurdering og passende planlægning samt udførsel af kontrol- og monitoreringsstrategien.
• Rådgive koncernledelsen mv. om håndtering af risici, interne kontroller og varetagelsen af kontrolmiljøet.

De typiske arbejdsopgaver, du vil komme til at løse, vil bl.a. være:
• At monitorere interne kontroller og risici, samt fejl eller mangler i kontrolmiljøet, og rapportere herpå til ledelsen mv.
• At udføre den departementale tilsynsforpligtelse i forbindelse med processer, systemer og kontroller på det pågældende forretningsområde samt vurdere, om de fungerer effektivt, og om regler og lovkrav bliver overholdt.
• At rapportere resultaterne af dit tilsyn til ledelsen.
• Løbende rådgive forretningen om compliancerelaterede forhold (fx i relation til Økonomistyrelsens vejledning om finansiel kon-trol, Regnskabsbekendtgørelsen eller det interne forvaltnings-grundlag).
• Udvikle og vedligeholde det overordnet forvaltningsgrundlag på baggrund af fællesstatslige regler og vejledninger.

Din hverdag vil være præget af tæt dialog med medarbejdere på tværs af koncernen, og du får et godt indblik i koncernens mangeartede forretningsprocesser. Du medvirker direkte til driften og udviklingen af det interne finansielle kontrolmiljø og dermed har du mulighed for at sætte præg på kontrolmiljøet for hele Forsvarsministeriet.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en økonomisk, revisionsmæssig, finansiel eller juridisk uddannelse som fx cand.merc.aud, cand.merc.jur, cand.jur,cand.merc. eller en anden tilsvarende uddannelse.

Din indgang til stillingen kan være forskellig. Du kommer gerne fra et revisions- eller konsulenthus, eller fra en offentlig eller privat virksomhed, hvor du har arbejdet med risikostyring og interne kontroller.

Vi forventer, at du har 1-3 års erfaring og har erfaring inden for økonomisk offentlig forvaltning, risikostyring eller drift af økonomiske kontrolmiljøer. Du er dog også velkommen til at søge, hvis du er helt nyuddannet.

Det er et plus, hvis du har erfaring med COSO og INTOSAI rammeværkerne. Ligeledes er det et plus, hvis du har erfaring med at rapportere til ledelser og bestyrelser, inkl. compliance- og risikokomitéer. Erfaring inden for økonomisk lovgivning vil også være et plus, men det er mindst lige så vigtigt med viljen til at lære. Til gengæld understøtter vi med et team af dygtige og engagerede kollegaer, der bidrager til et godt læringsmiljø. Du er personlighedsmæssigt analytisk og struktureret, med en proaktiv og samarbejdende tilgangsvinkel.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Anders Tuxen på tlf. 9133 5143 eller mail atn@fmn.dk eller specialkonsulent Mark Ohnemus på tlf. 7281 0329 eller mail moh@fmn.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Toke Rasmussen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 728 19123 eller mail fps-ba-bs106@mil.dk.

Din ansøgning, CV og eksamensbeviser sendes via linket til rekrutteringssystemet.

Ansøgningsfristen er den 30. september 2021, og samtaler afholdes løbende.

Stillingen er til besættelse den 1. december 2021 eller hurtigst muligt.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

30.09.2021

Indrykningsdato

13.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent