Fortsæt til indhold

Studentermedhjælper til Beredskabsstyrelsen


Studentermedhjælper til Beredskabsstyrelsen

Vil du bidrage til at styrke det samlede danske beredskab? Og vil du gerne have et tættere kendskab til opgaverne i det statslige redningsberedskab?
Om os
Nationalt Beredskab består af et Logistik- og Materielteam, et Indsats- og Krisestyringsteam og et Sekretariats- og Myndighedsteam, og vi varetager Beredskabsstyrelsens (BRS) overordnede opgaver vedrørende det statslige redningsberedskabs operative virksomhed.

Vi har ansvaret for BRS’s nationale krisestyring og den nationale koordination vedr. indsatser, materiel, øvelser mv.

Vi har et tæt samarbejde med en lang række eksterne samarbejdspartnere, bl.a. de kommunale redningsberedskaber, politiet, Fødevarestyrelsen og sundhedsmyndighederne.

Internt i Forsvarsministeriets koncern er det bl.a. Forsvarsministeriets Departement, Forsvaret, Hjemmeværnet og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, som vi samarbejder med.
Om stillingen
Du er en del af Sekretariats- og Myndighedstemaet, hvor du arbejder tæt sammen med teamlederen og to sagsbehandlere.

Du har selvstændige opgaver, men en stor del af din opgaveportefølje definerer vi løbende og i forhold til dine kompetencer og uddannelsesretning.

Du er en ’blæksprutte’ der :

• håndtere fakturabehandling
• journalisere
• planlægger og koordinerer møder, konferencer og rejser
• flere konkrete praktiske opgaver…

Du har også udviklingsprægede opgaver i relation til implementering af et nyt sagsstyringssystem og udvikling af interne styringsaktiviteter, og du har myndighedsopgaver som f.eks. samarbejdsaftaler.

Stillingen er på gennemsnitligt 10 timer pr. uge fordelt på 2-3 faste dage om ugen, og dit arbejdssted er i Birkerød.

Vi er fleksible i forhold til eksamensperioder mv. Til gengæld forventer vi, at du ligesom resten af kontoret, er klar til at smide, hvad du har i hænderne når større kriser eller katastrofer rammer herhjemme eller i udlandet.
Om dig
Du studerer på en relevant videregående uddannelse. F.eks. cand. Jur., cand.scient.adm, cand.pol., katastrofe- og risikomanagement, el.lign., og du har minimum et par år tilbage af dit studie.

Du formulerer dig godt både skriftligt og mundtligt, og du har let ved at sætte dig ind i nye
administrative it-systemer.

Som person trives du med både drifts- og udviklingsopgaver, og du arbejder struktureret og selvstændigt med dine opgaver.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst med en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Din ansættelse som studentermedhjælper er betinget af, at du er aktivt studerende og indskrevet ved en højere læreranstalt.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte fuldmægtig Kristina Kaas-Claesson tlf. 2252 0687 eller brigadechef Karen Bak Aastrup tlf. 2916 9990.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold kan du at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Karin Dupont på tlf: 3266 5188.

Send din ansøgning, CV og indskrivningsbevis snarest og senest den 27. september 2021. Vi holder samtaler løbende.

Stillingen er til besættelse snarest eller den 1. november 2021.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.
Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
Beredskabsstyrelsen har knap 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, hovedsædet i Birkerød, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, kursuscenter i Snekkersten samt Kemisk Beredskab i København. Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Birkerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U100 Studerende

Ansøgningsfrist

27.09.2021

Indrykningsdato

13.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent