Fortsæt til indhold

Udsendelse til Internationale Operationer ved United Nations Command i Sydkorea


Udsendelse til Internationale Operationer ved United Nations Command i Sydkorea

Vil du have en spændende udsendelse i 12 måneder, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en multinational ramme? Danmark skal bemande stillingen som Branch Chief Future OPS Plans ved United Nations Command (UNC) i Sydkorea. Det kan blive dig, hvis du har de rette kompetencer.
Om os
Om Missionen
Missionens hovedkvarter er placeret på Camp Humphreys, den største amerikanske base i Asien, ca. 70 km syd for Seoul. UNC er et amerikansk ledet, multinationalt bemandet hovedkvarter, oprettet i 1950 for, på et FN-mandat, at forsvare Sydkorea mod den nordkoreanske aggression.

I forbindelse med våbenhvilen i 1953 ændredes UNC opgave til at bevare våbenhvilen og forberede indsættelse af internationale styrkebidrag skulle våbenhvilen bryde sammen. I 1978 etablerede USA og Sydkorea Combined Forces Command (CFC), en fælles kommando under amerikansk ledelse.

CFC er øverste operative hovedkvarter for de ca. 600.000 amerikanske og sydkoreanske soldater i Sydkorea. UNC rolle er at generere og integrere internationale styrkebidrag til CFC. Endvidere fortsat at bevare våbenhvileaftalen fra 1953, primært via United Nations Command Military Armistice Commission (UNCMAC). Danmark har bidraget til UNCMAC med to officerer siden 2009 og til UNC med en officer siden 2019.
Om stillingen
Under udsendelsen vil du få en masse spændende oplevelser, som er forbundet med det at være udsendt til et andet land og en anderledes kompleks militærstrategisk mission. Din arbejdsdag vil være fyldt med udfordrende opgaver, i et multinationalt miljø, som bibringer dig nye kompetencer og erfaringer, der giver dig et solidt rygstød i forhold til din videre karriere.

Future OPS Plans er placeret i OPS Division der har en amerikansk oberst som chef.

Som Branch Chief Future OPS Plans, er du chef for to majorer, og er ansvarlig for konceptudvikling og UNC gennemførelse af generering og integration af internationale styrkebidrag til CFC . Dette omfatter ligeledes at etablere standarder og procedurer, der kan danne baggrund for øvelse og træning.

I stillingen er der kontaktflader til såvel CFC som US Forces Korea, Koreansk Forsvarsministerium og Joint Chiefs Staff samt til UN Sending States Forsvarsattachér og Forbindelsesofficerer. Du vil ligeledes skulle varetage funktionen Senior National Officer (SNO) ved UNC, herunder UNCMAC.
Om dig
Du har godt kendskab til militære operationer generelt og forståelse for værnsfælles doktrin på taktisk og operativt niveau.

Du er major og har gennemført Master i Militære Studier (MMS), Videreuddannelsestrin II for militære ledere eller en anden ækvivalerende uddannelse. Det er ønskeligt, at du har erfaring fra operativ stabstjeneste, og gerne i en multinational stab.

Vi ser gerne, at du tillige har stabserfaring fra NIV II og/eller I, så du med udgangspunkt i ledelseserfaringen og stabstjenesten har en solid evne og kompetence til at formidle dine analyser og budskaber. Du er en velbedømt officer, og har erfaring fra én eller flere udsendelser i Internationale operationer.

Du er god til at skabe samarbejdsrelationer i forskellige fora, du trives godt i et multinationalt miljø, og så har du respekt for de kulturelle forskelle. Du har særdeles gode engelskkundskaber både mundtligt og skriftlig.

Der lægges vægt på, at du er selvstændig, robust og har et godt overblik. Du fremstår troværdigt, og har let ved at agere på egen hånd.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Ansøgningsfristen er den 30. september 2021.

Ansøgninger skal være bilagt en påtegning fra nærmeste leder/chef og for reservepersonels vedkommende skal påtegningen indeholde en accept af, at afgivende myndighed betaler for indkommanderinger forud for udsendelsen, f.eks. i forbindelse med missionsuddannelser, samt at afgivende myndighed foranstalter indgåelse af kontrakt i f.m. udsendelsen.

Stillingen besættes for en periode på 12 måneder plus overdragelse, forventeligt fra medio februar 2022 til ultimo marts 2023. Militært ansatte returnerer som udgangspunkt til den stilling, de forlod inden udsendelsen.

Såfremt du allerede er udpeget til deltagelse i en international operation, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Du vil blive udsendt under ”Forsvarets Bestemmelse om løn, tillæg og ydelser for personel udsendt i international tjeneste” (FPSBST 564-1), hvilket bl.a. vil omfatte FN-tillæg (skattepligtigt), Udetillægslignende tillæg (skattefrit). Dertil kommer de ydelser, som Forsvaret udbetaler til dig i missionen til dækning af indkvartering og forplejning.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 564-1, som omhandler forhold under din udsendelse.

Du skal være sikkerhedsgodkendt til Hemmeligt, samt kunne opretholde denne under hele udsendelsen.

Du skal have bestået Forsvarets basistest og kunne helbredsgodkendes til status operativ (helbred og tænder).

Inden udsendelsen gennemføres følgende kursus:
• Enkeltmandsforberedelse Modul 1 og 2 (2 uger)

Under udsendelsen vil du blive tillagt midlertidig grad af oberstløjtnant/kommandørkaptajn.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Klaus Nørskov på tlf.: 72819239.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Internationale operationer

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

30.09.2021

Indrykningsdato

13.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent