Fortsæt til indhold

Næstkommanderende deling 1. Panseringeniørkompagni I skive


Næstkommanderende deling 1. Panseringeniørkompagni i Skive

Kunne du tænke dig at være med til at skabe rammerne for vores soldaters uddannelse til kampingeniør.

Hvis du samtidigt befinder dig godt med, at arbejde med frihed under ansvar, så er stillingen som næstkommanderende deling måske noget for dig.
Om os
1. Panseringeniørkompagni (1 PNIGKMP) består af to stående panseringeniørdelinger, en pansrede parkdeling og en kommandodeling og indgår som kompagni under
1. Panseringeniørbataljon (PNIGBTN) ved 1. Brigade.

Vi uddanner, træner og indsætter kampingeniører i rammen af panseringeniørbataljonen og til støtte for kampbataljoner og opstiller bidrag til nationale og internationale operationer.
Om stillingen
Du vil i dagligdagen virke som næstkommanderende deling.

Delingen består af 29 professionelle soldater, som du er med til at uddanne og gennemføre vedligeholdende uddannelse af.

Som instruktør og faglærer skal du, i samarbejde med resten af kompagniets faglærere, planlægge og gennemføre lektioner til gavn for delingen og kompagniet.

Du vil i samarbejde med delingsføreren kompetenceudvikle soldaterne i delingen, og fungere som sparringspartner for ledelsen af delingen. Du vil virke som stedfortræder for delingsføreren i dennes fravær både under garnisons- og feltforhold.

Stillingen sætter høje krav til dine menneskelige egenskaber såvel som de holdningsmæssige.

Derudover stilles der krav til dine evner indenfor føring op til delingsniveau, både indenfor det ingeniør- og infanterifaglige.

Du vil i samarbejde med delingsføreren have ansvaret for delingens materiel og køretøjer. Du skal koordinere med vores forsynings- og vedligeholdelsessektion på daglig basis, for at tilsikre at enheden er operativ og eventuelle mangler bliver op suppleret.

Om dig
Du er oversergent, alternativt en erfaren sergent med et godt udviklingspotentiale.

Det er ønskeligt, at du har praktisk erfaring som fører i en PNIGGRP, PNIGDEL eller tilsvarende og har gennemført IGR 201.

Du står skarpt på områderne orden, system, præcision og faglighed.

Du er mentalt fleksibelt og har en høj grad af omstillingsparathed. Du har en interesse i at undervise, og forme gruppefører til at opnå det bedste tekniske, taktiske og faglige løsning.

Du har en professionel indstilling til arbejdet med lyst til at udvikle dig. Du arbejder systematisk og er i stand til at håndtere flere opgaver samtidigt.

Desuden har du et roligt sind, og forstår at indgå i tæt samarbejde med andre befalingsmænd og officerer med ydmyghed og respekt.

Du forstår vigtigheden af at være det gode eksempel, spændende fra felttjeneste, instruktørvirke henover mandskabshandling til påklædning.

Du har lysten og evnerne til at arbejde med operative opgaver.

Du er servicemindet og omstillingsparat.

Desuden forventes det, at du er god til at samarbejde samt virker som en rollemodel både for konstabler og befalingsmænd.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
kaptajn Anthony Green på telefon 72 82 81 01 / 41 32 49 15.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 3. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. december 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

03.10.2021

Indrykningsdato

10.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent